Breiviks «ikke-militante» nazistvitne: Her truer han Sveriges statsminister med lynsjing

Pär Öberg under en demonstrasjon i Stockholm i 2006.

Under rettssaken om prøveløslatelse for Anders Behring Breivik (en løslatelse er ikke sannsynlig) har 22. juli-terroristen gjort nynazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) til tema fra starten av.

Allerede før rettssaken kom i gang hadde Breivik gjort det klart at han ønsker å tilslutte seg DNM, og onsdag kalte han lederne i organisasjonen for «helter», i forkant av at Pär Öberg fra DNM skulle vitne til hans fordel i retten.

Det viktigste premisset i Breiviks argumentasjon for at det er trygt å løslate ham, er at han kan trekke seg tilbake som en «ikke-militant» nazist, og at Den nordiske motstandsbevegelsen er egnet for formålet fordi det er en «ikke-militant» organisasjon.

– Det er en ikke-militant, ikke-voldelig organisasjon som beviser at det er mulig å være nasjonalsosialist uten å være militant. De er veldig opptatt av å følge svensk lov og norsk lov. De har aldri gjort noe militant og kommer aldri til å gjøre noe militant, sa Breivik i retten.

Det er svært langt fra sannheten.

Revolusjon ved hengning

Pär Öberg kan ha blitt valgt som vitne av Breivik fordi den svenske nazisten er en av få lederskikkelser i DNM som ikke er dømt for vold eller våpenlovbrudd. Öbergs offentlige image var lenge som leder av en parlamentarisk fløy i DNM, uten at det egentlig finnes et slikt skille i organisasjonen.

I 2006 dokumenterte Expo hvordan Pär Öberg selv refererte direkte til voldelige virkemidler. Under det nazistiske arrangementet «Folkets marsj» i Stockholm på nasjonaldagen, holdt Öberg en tale om daværende statsminister Göran Persson og hans sosialdemokratiske regjering. Mens Öberg holdt opp en hengeløkke, uttalte han:

– Se dette som en advarsel, bråk ikke med oss.

Framtidige henrettelser av folkevalgte er en rød tråd i DNMs ideologi og historiefortelling, og hengeløkker er en hyppig referanse både internt og i utadrettet propaganda.

Propaganda i Norge fra Den nordiske motstandsbevegelsen.

Også i Norge har DNM-medlemmer klistret opp plakater med tegning av en hengeløkke i en lyktestolpe og teksten «Reservert folkeforrædere» – blant annet ved norske asylmottak. Samtidig blir navngitte politikere, jøder, journalister, LHBT-aktivister og andre i nazistenes fiendebilde i de enkelte landene omtalt som nettopp folkeforrædere.

Tatt godt imot etter terrorangrep i Göteborg

I 2017 ble tre medlemmer av DNM pågrepet av svensk sikkerhetspoliti etter terroraksjoner der tidsinnstilte bomber ble utplassert ved asylmottak og en venstreradikal kafé i Göteborg.

En svensk-gambisk renholder ved et asylmottak var i ferd med å miste livet da en av nazistenes bomber gikk av og påførte ham voldsomme skader i beina. I etterforskningen ble det avdekket at to av terroristene hadde fått paramilitær trening i Russland i et miljø som samarbeider med DNM.

Da den første av de dømte i bombesaken slapp ut av varetektsfengsling i Sverige, ventet DNM-medlemmer på ham utenfor portene. På organisasjonens hjemmeside kunne DNM melde at mannen «takker alle kamerater for støtten han har fått i varetekt».

Så sent som i november i fjor ble en mann med bakgrunn fra Den nordiske motstandsbevegelsen varetektsfengslet etter at han skal ha forberedt et bombeangrep over lengre tid i en småby i Sør-Sverige.

Fordi nynazisten blant annet skal ha stjålet store mengder kunstgjødsel som del av planen, har den mulige terrorsaken gitt assosiasjoner til bomben Breivik brukte i Regjeringskvartalet.

Mange medlemmer dømt for vold og våpenlovbrudd

Den nordiske motstandsbevegelsen er en voldsfremmende, nazistisk organisasjon som knytter ideologi om å styrte demokratiet i de nordiske landene til tekster om geriljakrig og terrorisme.

Organisasjonen – som har medlemmer i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island – solgte lenge en kniv til aktivister som hadde DNMs logo på knivbladet og teksten «Kampen krever mer enn ord»  inngravert i skjeftet.

Tidligere har kartlegginger gjort av Expo, SVT og Expressen vist at annenhvert medlem er dømt for lovbrudd, og at en fjerdedel av de mest aktive medlemmene i organisasjon er dømt for vold.

DNM hevder at organisasjonen per i dag kun tillater voldsbruk i «selvforsvar», men en rekke nøkkelpersoner er dømt for planlagte angrep på meningsmotstandere, blant annet da 30 nynazister stormet en fredelig antirasistisk folkemønstring i Kärrtorp med slagvåpen og flasker i 2013.

Mange av DNMs egne demonstrasjoner har utviklet seg til rene gateslag med politiet, som i 2019, da de uniformerte høyreekstremistene brukte flaggstengene sine som lanser mot politifolk:

Da norske og svenske medlemmer av DNM demonstrerte i Moss for drøye tre år siden, forsøkte en av de svenske nynazistene å slå en norsk motdemonstrant i hodet fordi han hadde ropt ut sin misnøye. Angriperen fra DNM var tidligere dømt til to års fengsel for vold etter å ha slått en kvinne i hodet med en hammer.

Også i Norge har en rekke DNM-medlemmer voldsdommer bak seg. Blant dem er den norske lederen Tommy Olsen, som i 2002, den gang i Boot Boys-miljøet, ble dømt til ett år og to måneder fengsel for å ha knivstukket to innvandrere i Stavanger – en av dem åtte ganger i ryggen mens offeret lå bevisstløs på bakken.

Benjamin-drapsmann ønsket velkommen og Christchurch-angrepet rettferdiggjort

Organisasjonen som i dag heter Den nordiske motstandsbevegelsen har tidligere gått langt i omfavnelsen av høyreekstreme drapsmenn både i og utenfor Skandinavia.

Ole Nicolai Kvisler, en av de norske nynazistene som tok livet av 15 år gamle Benjamin Hermansen med kniv på Holmlia i Oslo i 2001, ble ønsket velkommen på en samling for organisasjonen i Sverige like etter løslatelsen i 2013.

På videoer som DNM selv la ut på nettet som propaganda, kunne man blant annet se Kvisler spille rugby, «krige» i paintball og tevle i tautrekking med meningsfellene. Den gang var nevnte Pär Öberg organisasjonens talsmann, og synes på videoene der han noterer resultatene fra konkurransene.

Etter moskémassakren i New Zealand i 2019 gikk DNMs øverste leder, Simon Lindberg langt i å anerkjenne motivene til den høyreekstreme terroristen Brenton Tarrant. «Vi tar ikke avstand fra hvite mennesker som agerer – selv om de agerer annerledes enn oss.», skrev Lindberg blant annet.

Da den norske terroristen Philip Manshaus, som hadde søkt medlemskap i DNM, senere samme år drepte sin søster og gikk til angrep på moskeen i Bærum, la DNMs norske leder skylda på norske politikere.

Tommy Olsen beskrev Manshaus som et produkt av styresmakter som driver «folkemordpolitikk».

«(…)ja, så er det vel heller ikke særdeles rart at det skapes tikkende bomber som ikke ser noen annen løsning enn å ty til slike metoder som det å angripe en moské. Akkurat dette har politikerne seg selv å skylde!», skrev DNM-lederen.

«Politikere» var voldsdømte nazister

Da DNM forsøkte å øke appellen sin ved å stille til riksdagsvalget med en «parlamentarisk gren» i 2018, bar valglistene preg av hvor få av nazistene som har rent rulleblad:

En gjennomgang Filter Nyheter og Expo gjorde i 2018 viste at hele 15 av 24 personer som var oppført på listen til Riksdagen, var tidligere straffedømt.

Mange av dem var dømt i alvorlige voldssaker, og flere av voldsforbrytelsene hadde skjedd i forbindelse med DNMs aktiviteter.

Én av lederne hadde tretti – 30 – dommer bak sag, og er straffedømt for blant annet grove volds- og våpenlovbrudd, trusler, fyllekjøring, hensynsløs oppførsel og hatefulle ytringer.

Åpnet for samarbeid med Breivik

I retten på onsdag åpnet Öberg for å samarbeide med Breivik i framtida da han fikk spørsmål om dette fra Breiviks forsvarer, advokat Øystein Storrvik.

 Vil organisasjonen din kunne ha noe kontakt med Breivik ved lettelser?

– Det vil han absolutt kunne ha. Vi dømmer ingen mennesker. Vi kan absolutt ha kontakt med Breivik, svarte Öberg.

Pär Öberg på nazimarsj med Den nordiske motstandsbevegelsen i Falun i Sverige.

Uttalelsene er oppsiktsvekkende fordi de fleste organiserte nazister har distansert seg fra massakren i Regjeringskvartalet og på Utøya. DNM har tidligere stemplet Breivik som «sionist» og mange medlemmer har fremmet en konspirasjonsteori om at massakren var en «falskt flagg-operasjon» for å ramme de raseideologiske grupperingene.

Men nå ser DNM altså ut til å gi offentlig aksept for at Breivik er en del av det «nasjonalsosialistiske» miljøet. Samtidig bagatelliserer Öberg terrorangrepet som at det «kokte over» for Breivik og ser ut til å beskrive 22. juli 2011 som noe som ville vært akseptabelt i militær sammenheng.

– Kunne dere støtte ham i en ikke-voldelig tilnærming til politikk, spurte Breiviks forsvarer da Öberg var i vitneboksen onsdag.

– Om man lar partier som DNM stille opp i valg, da blir det helt enkelt slik det burde være. Alle burde få være med i den politiske debatten. Om man sensurerer ting, koker det over på en del områder. Det er det vi ser med slike ensomme mennesker, da har det kokt over. Samfunnet har et ansvar. Men om man sensurerer, går det slik. Jeg prøvde å følge med på VG på hans forklaring, men det var sensurert. Da blir det en dårligere debatt.

– Jeg tolker svaret ditt som et langt ja?

– Absolutt. Om jeg brevvekslet med Breivik, kunne jeg absolutt gjort det. Jeg vet ikke om han hadde fått lov, men det hadde ikke vært noe problem. Man må ha litt proposjoner på det man gjør. Om han hadde vært NATO-soldat og gjort det samme, kunne han ha blitt dekorert av Jens Stoltenberg.


Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.