Bompengemotstandere slakter Siv Jensens respons på viktige nettforum

Frp er samlet til krisemøte om bompenger nå som protestene på regninga for partiets veibyggingsfest har slått inn for full styrke.

Det koker i antibompenge-grupper på sosiale medier og det koker på grasrota i Frp: Protestpartier mot bompenger har i flere byer spist opp store deler av velgermassen til Anders Langes gamle parti mot skatter og avgifter.

Flere av gruppene har flere titalls tusen medlemmer som til sammen deler et tosifret antall innlegg hver dag, som hver får flere hundre kommentarer og titalls delinger. Stort sett alt mediene publiserer om temaet deles og diskuteres i gruppene, inkludert Frp-politikeres ulike utspill for å håndtere krisen.

Filter Nyheter har dykket ned i kommentarfeltet til flere av gruppene, både på Vest- og Østlandet samt nasjonalt, for å se hvordan Frps forslag og handlinger tolkes av velgere midt i partiets målgruppe. Det er en klar gjennomgangstone: Total avvisning.

Blåser av krisemøte: «Morna Siv»

Frp får hard medfart i den oslobaserte facebookgruppen «Ja til miljø, NEI til bompenger», som har godt over femti tusen medlemmer. Gruppa ble startet av Cecilie Lyngby våren 2017, og har nå avfødt en interesseorganisasjon med samme navn som «kjemper for å få vekk alle bommer». Lyngby stiller til valg som listetopp for partiet FNB Oslo.

Nyheten om at Siv Jensen kaller inn til krisemøte om bompenger avfeies som lite troverdig og for sent.

 

Andre raljerer med Frp-politikeres forsøk på å formidle sitt primærstandpunkt om at de er mot bompenger på tross av lokale og nasjonale voteringer i kommuner og Storting for bompengefinansierte veiprosjekter:

«Samme ulla som alle andre»

Gapet mellom hva Frp lovet om bompenger i valgkampen, og resultatet etter seks år i regjering, attpå til med finans- og samferdselsministeren blir påpekt av bompengemotstanderne under nær hvert innlegg som handler om Frp. TV2s nyhetsartikkel om at Frp tirsdag stemte for to store veiprosjekter, i Telemark og Trøndelag, på tross av at 10 milliarder skal finansieres med bompenger, gir partiet hard medfart i den nasjonale gruppen «Nei til mer bompenger». Gruppen ble opprettet i mai 2016 og nå har over 55 000 medlemmer.

Dagens Næringslivs avsløring om at statsminister Erna Solberg (H) beordret Stortingets presidentskap om å utsette en votering om bompengefinansierte milliardprosjekter som skulle foregå samme dag som Frps krisemøte kommenteres også. I kommentarfeltet til gruppen «Ja til miljø, nei til bompenger» sier et medlem at han har stemt Frp kun på grunn av partiets avgiftspolitikk, men at han nå er ferdig med Frp: «For meg ser det ut som de har solgt sjela si (…) De har mista all troverdighet de siste 6 åra».

Mistilliten går igjen hos flere. Enkeltmedlemmer som minner om at Frp ikke har flertall for sin primærpolitikk mot bompenger, og at det derfor er kontraproduktivt for saken å snakke ned partiet, får beskjed om at løsningen da burde vært å bryte regjeringssamarbeidet.

«Et sleipt triks før valget», «Morna Siv» og «De er så ferdige at de ikke skjønner det selv engang», sier andre om Frps krisehåndtering.

 

«Flaut» med lokal Frp-støtte til bomring-aksjoner

Lørdag 1. juni ble en rekke nye bomstasjoner i Oslo aktivert. Lokale bomring-motstandere i regi av det nystiftede partiet FNB Oslo oppfordret folk å demonstrere ved «sin lokale bom». Mediene rapporterte at Frp-politikere utgjorde en betydelig andel av de fremmøtte. En av dem, Lars P. Solås, filmet seg selv ved en av bommene og la ut videoen i Oslo-gruppen. Budskapet om at Oslo Frp ikke vil gå inn i noe byråd som ikke vil fjerne bomstasjonene eller kraftig redusere bomprisene sables kontant ned i kommentarfeltet.

En annen kommenterer at det «blir nesten litt flaut at dere henger dere på denne aksjonen for å sanke noen stemmer til dette valget». Noen få prøver å komme Frp til unnsetning, blant annet med å minne om at Frp ikke har flertall: «Tror dere FRP er skurken og det å stjele velgere derifra er løsningen, så må dere gå opp til eksamen i samfunnsfag på nytt!» skriver en kvinne, og får raskt voteringsoversikten over Ap og SVs forslag om at staten skal ta 70 prosent av kostnaden for kollektivprosjektene i Oslopakke 3. Frp stemte mot.

Det er flere i alle de ulike gruppene som er usikker på, eller blander sammen, lokalvalget og Stortingsvalget, og enkelte lokalpolitikere i Fremskrittspartiet forsøker i flere av gruppene å forklare forskjell på Storting og regjering, hva parlamentarisme er, og annen grunnleggende demokratiopplæring. De får ikke særlig gehør, verken for «derfor må Frp stemme for bompenger»-forklaringer eller mansplainingen – det er stort sett menn – om hvordan demokratiet fungerer.

Parlamentarisme eller ikke, «Siv må gå».

Avgift på elbil, heller ikke greit

Utspillet om å forsere innføringen av merverdiavgift på elbiler og bruke pengene til å redusere bomavgifter, oppfattes av mange i FNB-gruppa for Viken som det endelige beviset for at Frp er blitt et avgiftsparti.

Tommel opp for å bruke oljepenger

Om et flertall av gruppenes debattanter mener Frp «taler med to tunger», et uttrykk som brukes hyppig blant flere, så har mange sansen for Carl I. Hagen og Frp-landsmøtets forslag om å ta 100 milliarder fra Oljefondet for å cashe ut vei-regninga.

Også blant tilhengere av de nye protestpartiene, med Folkeaksjonen mot mer bompenger (FNB) i spissen er det lite protester å spore mot oljepenger. Det til tross for at fremtredende politikere i FNB, som partileder for FNB Bergen Trym Aafløy, mener at det er «en oppskrift på katastrofe».

Én ting kan imidlertid bompengeprotestvelgerne, Frp og det ferske partiet FNB enes om: Byvekstavtalenes bomringer, med nullvekst i biltrafikken som mål, må skrotes.