– Vi har feilet i vår kommunikasjon med ungdom om cannabis. Vi har drevet skremselspropaganda og sagt ting som ikke stemmer. Ungdommen har avslørt oss.

Det sa helseminister Bent Høie (H) under en konferanse om rusreformen i forrige uke.

Konferansen ble arrangert av Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, en paraply- og medlemsorganisasjon for 135 aktører innen rusfeltet som jobber med forebygging, rehabilitering og forskning.

Blant temaene på konferansen var hvordan samfunn og myndigheter bør møte ungdom og unge voksne «på vei ut i illegal rusbruk», samt hvorvidt fravær av straff og sanksjoner er en god idé eller ikke.