Samtidig som barn i Norge har startet opp i skole og barnehage etter ferien, har Folkehelseinstituttet (FHI) startet opp en helt egen smittestudie: KoronaBarn. Instituttet skal studere smitte i barnehager og skoler hos barn under 12 år.

«Det er nødvendig med norske undersøkelser og studier for å øke kunnskapsgrunnlaget», begrunner FHI.

Det er nemlig slik at kunnskapen om hvordan smitte mellom barn foregår, er basert på noen veldig få rapporter om utbrudd fra en liten håndfull land.

1) Frankrike: Niåring innom tre skoler - ingen smittet

I Frankrike ble smitteoppsporing i kjølvannet av en korona-smittet niåring grundig dokumentert i februar. Barnet, som hadde korona-symptomer, møtte et stort antall personer ved tre forskjellige skoler uten å smitte andre. Kontaktene ble testet, både de med og de uten symptomer.