Nazistene i «Den nordiske motstandsbevegelsen» (DNM) ligger an til å få langt mer spillerom i Norge enn i Finland, der to rettsinstanser nå har gitt politiet medhold i å forby selve organisasjonen, som regnes som voldsfremmende.

Politiledelsen i Finland gikk inn for å oppløse DNM etter at en motdemonstrant i 2016 døde en uke etter å ha blitt utsatt for vold fra en organisert nynazist under en markering i Helsingfors. Voldsmannen ble i etterkant framhevet positivt internt i DNM.

Rettens begrunnelse for at DNM «utøver virksomhet som vesentlig strider mot loven eller god skikk» var blant annet at raselære, hatretorikk og antisemittisk propaganda står sentralt i organisasjonen – samtidig som den ikke tar avstand fra vold som blir utøvd i DNMs navn. Norge har ikke en tilsvarende bestemmelse som kan oppløse selve organisasjonen.