En bortimot samlet norsk olje- og gassindustri lover at produksjonen på norsk sokkel skal bli utslippsfri innen 2050, når en regner med CO2-«opptaket» fra karbonfangst- og lagring. Innen ti år skal utslippene reduseres med 40 prosent.

En rekke aktører er med på satsingen, deriblant arbeidslivs-organisasjonene NHO og LO, samt oljebransjens interesseorganisasjon Norsk Olje og Gass. Det er imidlertid Equinor, som den store giganten for olje- og gassproduksjon i Norge, som trekker lasset. Som operatørselskap er det de som bestemmer hva de vil kjøpe av produkter og tjenester fra skipsindustrien og industriselskapene på land.

Utslippskuttene skal gjøres ved å drive plattformer og borerigger med strøm, i stedet for gass fra reservoarene på sokkelen. I tillegg skal utvinningen gjøres mer energieffektiv, og dermed minske strømbehovet. Equinor sier det siste kan skje for eksempel ved å ha én plattform på et felt i stedet for to. Strømmen skal komme fra land for de kystnære feltene, og fra havvind for feltene lengst ut.