Det har blitt et økende problem for norske myndigheter at asylsøkere fra Afghanistan ser ut til å bli varslet av noen med innsideinformasjon. Politiets utlendingsenhet bekrefter at det er satt i gang lekkasje-tiltak.

Etter det Filter Nyheter får opplyst, tror norske myndigheter det kan finnes utro tjenere hos afghanske myndigheter med god oversikt over norske forhold, som varsler navngitte, returklare asylsøkere så de rekker å stikke av og holde seg skjult andre steder i Norge før politiet kommer på døra.

Justis- og beredskapsdepartementet bekrefter at afghanerne skiller seg ut.

«Det er vanlig prosedyre at hjemlandets myndigheter varsles før retur. Det er på det rene at afghanske borgere har forsvunnet fra kjent adresse etter at varsel er gitt. Vi har ingen informasjon om hvordan disse eventuelt gjøres kjent med forestående uttransport», skriver pressekontakt Andreas Bondevik i en epost til Filter Nyheter.