• Anders Skyrud Danielsen er utdannet folkehelseviter og epidemiolog fra Universitetet i Oslo, med en mastergrad i internasjonal folkehelse. Han er i det daglige forskningsassistent ved Kreftregisteret og understreker at han ikke er ekspert på pandemier.

På tirsdagens Debatten valgte NRK å levere litt av et skremmeskudd. Legen og forskeren Gunhild Alvik Nyborg fortalte gjentatte ganger at vi ikke har kontroll, og at covid-19 er mer som pest enn influensa.

Men pest er en bakteriesjukdom med en dødelighet på 30 til 100 prosent uten behandling, som utslettet en tredjedel av befolkingen her til lands.

Influensa er en virussjukdom som infiserer luftveiene og har ført til den mest dødelige pandemien siden industrialiseringa, som smittet omtrent en tredjedel av befolkninga og tok livet av omtrent en prosent av befolkninga her hjemme. Covid-19 er riktignok ikke influensa, men det er i alle fall fall ikke svartedauden.