Aktor ber om 5 års fengsel i Rhipto-saken: – «Kriminell virksomhet» for å svindle til seg bistandspenger

Statsadvokat Henrik Horn (i midten) og politiadvokat Einar Salvesen Lieungh ber om streng straff for Christian Nellemann (innfelt) i Rhipto-saken.

– Penger som kunne ha gått til trengende har Nellemann brukt blant annet på kjærlighetsturer på eksotiske sydhavsøyer. Med sitt misbruk av bistandsmidler har han også bidratt til å undergrave tilliten til norsk bistandspolitikk.

Det sa aktor i Rhipto-saken, statsadvokat Henrik Horn i Økokrim, da han la fram sin påstand om straff i Oslo tingrett tirsdag.

Økokrim ber om fem års fengsel for Christian Nellemann (57) for bedrageri av over 47 millioner kroner i bistandspenger, forsøk på bedrageri av enda mer tilskuddsmidler fra UD, hvitvasking gjennom å kjøpe en hytte på fjellet, og dokumentforfalskning i forbindelse med dialog med regnskapsfører.

Mens Nellemann på det sterkeste har nektet for bedrageri, beskriver aktor Rhipto-sjefens adferd som «planmessig og systematisk bedragersk».

Det er all grunn til å tro at den kriminelle virksomheten i Rhipto fortsatt ville ha pågått i dag om de ikke var blitt stoppet, sa statsadvokat Horn i prosedyren.

Han mener mye av Nellemanns forklaring i retten er «ren diktning».

– Vi har i denne rettssaken hørt mange nokså utrolige ting fra Nellemanns munn. Påtalemyndigheten fester liten grad lit til dette og mener retten bør være ytterst skeptisk. Når noe lyder for utrolig til å være sant, så er det som regel ikke sant. Og jo mer utrolig man hører fra én og samme person, desto mer taler for at det ikke er sant.

(F.v.) Politiadvokat Einar Salvesen Lieungh og statsadvokat Henrik Horn i Økokrim diskuterer med de tiltaltes forsvarere: advokat Anders Brosveet i Elden advokatfirma og advokat Fredrik Berg i Fend. Foto: Filter Nyheter

Vil ha to og et halvt år fengsel for medvirkning

Økokrim mener Nellemanns makker, Rune Henriksen, skal dømmes for forsettlig medvirkning til grovt bedrageri.

– Han har medvirket både aktivt og passivt. Han har visst og gjort mer enn nok og har også kunnet stoppe alt sammen så godt som hele veien, sa medaktor Einar Salvesen Lieungh i prosedyren.

Aktoratet ber om to år og seks måneder fengsel for Rune Henriksen – altså halvparten av straffpåstanden for Nellemann.

– Det er ingen tvil om at Nellemann er hovedmann. Det er han som er den drivende kraften bak bedrageriet, det er han som er arkitekten, sa statsadvokat Horn.

I tillegg til fengselsstraff er aktoratets utgangspunkt at Rhipto-mennene betaler erstatning på totalt 38,6 millioner kroner, men åpnet for «betydelig fradrag» med tanke på den lave betalingsevnen til de to mennene. (Rhipto har fra før tilbakebetalt rundt ni millioner kroner.)

Rune Henriksen og Christian Nellemann i Rhipto, slik de presenterte seg i en årsrapport for 2019.

Foreningen Rhipto, der Nellemann er titulert direktør, fikk gjennom seks år 56 millioner kroner i bistandsmidler for å levere rapporter om grensekryssende kriminalitet og hvordan den finansierer terrororganisasjoner og ødelegger regnskogen.

Rhipto sa de var «non-profit», men våren 2021 oppdaget Klima- og miljødepartementet at millionoverskudd hadde blitt satt på en konto departementene ikke visste om.

Mener Nellemann lurte departementene, regnskapsfører og revisor

Aktoren mener det er hevet over enhver tvil at Nellemann var klar over at det ikke var noe rom for overskudd i tilskuddsavtalene med departementene. Likevel var overskuddet vokst til 13 millioner kroner da saken ble oppdaget i 2021. Pengene var satt på en konto departementene ikke visste om.

– Det er ikke bare fortielser eller unnlatelser. Nellemann ga departementene positivt uriktige opplysninger om faktiske forhold, sa Horn i prosedyren.

Økokrim mener Nellemann har ført både departementene og Rhiptos regnskapsfører og revisor bak lyset gjennom flere år.

Horn poengterte i prosedyren at Nellemann har en spesiell væremåte:

– Nellemann har et svar på alt, ingen kan målbinde ham. Vi forstår at regnskapsfører og revisor lot seg lure og at departementene lot seg bedra.

Aktoratet mener Nellemann gjennomgående har kommunisert forskjellig med ulike personer som har roller i saken, og at det styrende for Nellemanns dialog har vært hva motparten visste og hva vedkommende ikke måtte få vite.

Til det ligger informasjonen om at Rhiptos føring av timer arbeidet på prosjektene førte til et overskudd som Rhipto satte på en egen konto som egenkapital.

Til regnskapsfører og revisor mener aktor at Nellemann bedro dem til å tro at dette var i henhold til tilskuddsavtalen, mens departementene ifølge aktor gjentatte ganger ble betrygget om at timesats-systemet ikke bidro til noe overskudd.

Økokrim mener antallet straffbare handlinger og varigheten på det påståtte bedrageriet på fem år er skjerpende, og at Nellemann ga det de mener er uriktige opplysninger til UD også etter at Rhiptos overskudd var oppdaget:

– Nellemann hadde svært mange anledninger over en lang periode til å gjøre det rette. Han valgte å ikke gjøre det.

De tiltaltes forsvarere har ennå ikke holdt sine prosedyrer i rettssaken, men de har tidligere argumentert med at Økokrim har lagt fullstendig feil lovforståelse til grunn. Advokatene har også framstilt det som at departementene brått endret sin tolkning av tilskuddsavtalene, og at det ikke er Nellemann og Henriksen som skal lastes for dette.

– 47 millioner kroner i bedrageri

Aktor mener bedrageriets omfang er på rundt 47 millioner kroner.

Det tilsvarer summen av tilskuddsmidlene som departementene utbetalte til Rhipto som følge av at Nellemann leverte inn uriktige prosjektregnskap, halvår etter halvår, over en femårsperiode.

Aktor la også fram at en alternativ måte å fastsette bedrageriets størrelse på.

Det ville være å ta utgangspunkt i de ubrukte midlene som sto på Rhiptos konto ved prosjektperiodenes slutt – tilsvarende rundt 13 millioner kroner – og det aktor mener er private utgifter som ble dekket med tilskuddsmidler.

Det aktor mener kan føres opp som private utgifter er:

 • Hyttekjøp = 3,89 millioner kroner
 • Kjøp av biler og service på bil = 727 376 kroner
 • Reiseforsikring til «kjæreste» = 2 335 kroner
 • Kjøp av kniver = 550 000 kroner
 • Kjøp av kikkerter = 250 000 kroner
 • Kjøp av våpen og våpenutstyr = 393 520 kroner
 • Leie av leilighet i Wien = 515 000 kroner
 • Diett og kompensasjon Wien = 250 000 kroner
 • Kontrakter med «kjæreste» = 322 029 kroner
Resort-øya som Christian Nellemann og hans kjæreste skal ha bodd på rundt nyttårsaften 2017/2018. (Hotellet er ikke lenger i drift). Foto: Aaaveee Nature’s Paradise

Blant disse er også reiser som aktor mener i det vesentlige «bunner i private ønsker og behov»:

 • Russland i 2017 = 153 377 kroner
 • Maldivene i 2018 = 118 487 kroner
 • Island i 2018 = 215 032 kroner
 • Hellas i 2018 = 57 183 kroner
 • Maldivene i 2019 = 202 163 kroner
 • Island i 2019 = 96 334 kroner
 • Synnfjell = 75 941 kroner
 • Danmark i 2021 = 172 015 kroner
 • «Coastal training Svolvær» = 50 055 kroner
 • «Kit-sjekk» Synnfjell = 17 777 kroner

Samlet blir de ubrukte midlene og private utgiftene på 21 millioner kroner.

Tiltalt for hvitvasking, dokumentfalsk og forsøk på bedrageri

Utover bedrageritiltalten mener aktoratet at Nellemann bør dømmes for forsøk på bedrageri av Utenriksdepartementet for en søknad om ny støtte på 3 425 000 kroner.

Aktoratet mener også at Nellemann har brukt utbyttet fra bedrageriene til å kjøpe en fjellhytte på Synnfjell utenfor Lillehammer og slik har hvitvasket et ulovlig utbytte. De mener beløpet innebærer at overtredelsen er grov.

I forbindelse med hyttekjøpet er Nellemann også tiltalt for dokumentfalsk av en meldingsutveksling med en UD-ansatt.


Prøv vårt digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.