Det er snaue ni måneder til Storbritannia formelt trer ut av EU, men hva kommer etterpå? Svaret er uklart. På fredag klarte imidlertid statsminister Theresa May å samle sin konservative regjering om en overordnet plan for britisk utmeldelse (20 ministre skal ha støttet May, mens sju var uenig).

I planen heter det blant annet at britene skal fremforhandle et frihandelsområde med EU, som igjen skal reguleres av felles lovgivning. Strategien blir beskrevet som soft, mens kritikere har stemplet den «brino» - en «brexit in name only».

Og til tross for at May - etter et 12 timer langt regjeringsmøte ved landstedet Chequers fredag - klarte å samle flertall for sin egen, myke brexit-linje, er det konservative partiet fortsatt dypt splittet: