Før påske bestemte regjeringen at skoler og barnehager snart skal åpne igjen – «gradvis og kontrollert». Enkelte mottok beskjeden med vantro:

  • «Det hele minner om et eksperiment, der regjeringen leker med helsen til de minste før de skal bestemme seg for om resten av flokken skal slippes løs», skrev en journalist i Tønsbergs Blad.
  • I påskeuken svarte 38 prosent av de spurte i en Kantar-undersøkelse «nei» på spørsmålet om de synes det er «trygt å sende barna til barnehage/skole i ukene etter påske».
  • «Vi holder han hjemme først og fremst fordi vi ikke ønsker at han skal være en prøvekanin i denne pandemien», skrev en populær blogger om sønnen sin denne uka.

Men regjeringens beslutning ble tatt på bakgrunn av råd fra en egen ekspertgruppe, som har vurdert koronatiltakene på barne- og skoleområdet.

Ekspertgruppa har bestått av representanter fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet har ledet arbeidet, som blant annet har handlet om å innhente informasjon fra 20 ulike kommuner.

Nedenfor følger en punktvis oppsummering av hvordan ekspertgruppa i sin avleverte rapport argumenterer for at barnehagene og grunnskolen bør åpne nå: