Hvert år sjekker Statistisk Sentralbyrå (SSB) folks holdninger til innvandrere i Norge på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet. Målet er å lodde stemninga for og imot myndighetenes innvandringspolitikk, og holdningene til innvandrere generelt.

Her er 7 grafer fra den ferske undersøkelsen som sier hvordan ståa er nå. Der holdningene har endret seg fra i fjor trekker Filter Nyheter bare fram endringene SSB regner som signifikante, altså at de er så store at de kan finnes igjen i befolkningen som helhet.

1) Færre er utrygge på innvandrere flest

Antallet som svarte at de mener innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet sank med fem prosentpoeng ned til 27 prosent.

 • Slått sammen med de som er «nokså enige» er det 1 av 3 som mener innvandrere flest er en kilde til utrygghet.
 • 7 av 10 elever og studenter er uenige i at innvandrere er en kilde til utrygghet i samfunnet.
 • 6 av 10 sysselsatte er også uenige i påstanden.

2) Flere vil ha oppmykning

Andelen som mener det «bør bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge» økte med fire prosentpoeng til 16 prosent fra i år til i fjor, mens andelen som vil stramme inn mulighet for å få opphold i Norge har sunket fra 33 til 28 prosent.

 • Nær 1 av 3 elever og studenter (27 prosent) vil myke opp regelverket.
 • 1 av 10 trygdede og pensjonister vil gjøre det samme.
 • Halvparten går for status quo, at ordningen bør være som den er i dag.

3) Oljenedtur vs arbeidsinnvandring

Andelen som er helt enig i at innvandrere bør likebehandles med nordmenn på arbeidsmarkedet, har steget fra 58 til 64 prosent siden i fjor.

 • Det er i Agder og Rogaland færrest er helt enig i dette.
 • Andelen var 10 prosentpoeng lavere enn i Akershus og Oslo.
 • SSB antyder at det kan ha en sammenheng med oljenedturen og arbeidsløshet i regionen.

4) Færrest sør- og vestlendinger mener arbeidsinnvandrere er nyttige

Siden 2014 og fram til i fjor gikk andelen som synes arbeidsinnvandrere er nyttige i arbeidslivet ned (vi har slått sammen svarene «helt enig» og «nokså enig» og «uenig» og «nokså uenig»). I årets undersøkelse har den økt med fem prosentpoeng fra 66 til 71 prosent.

 • Befolkningen i fylker på Vestlandet; Hordaland, Sogn og Fjordane, samt Møre og Romsdal er blant de som verdsetter arbeidsinnvandring minst.
 • 8 av 10 elever og studenter er enig i at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i arbeidslivet.
 • 6 av 10 trygdede og pensjonister mener det samme.

5) Arbeidsfolk har mer kontakt med innvandrere

SSBs undersøkelse viser at jo flere innvandrere de som svarte har kontakt med, og jo flere ulike arenaer de har kontakt på, jo mer vennlig innstilt er de mot innvandring og innvandrere.

 • 87 prosent i Oslo har kontakt med innvandrere, mens 13 prosent svarer at de ikke har noe som helst kontakt med innvandrere overhodet.
 • Gjennomsnittet for kontakt med innvandrere i landet generelt er 78 prosent etter en dupp i fjor (72 prosent). I Hedmark og Oppland er andelen på 65 prosent.
 • Det er også her, og i Nord-Norge, færrest folk er velvillig innstilt mot innvandrere.

Sett bort fra hvor folk bor, er det folk i arbeid som har mest kontakt med innvandrere.

Bla deg bortover for å se hvordan folks kontakt med innvandrere påvirker deres verdsetting av arbeidsinnvandring:

Bla deg bortover for å se på hvilke arenaer folk har mest og minst kontakt med innvandrere: