Hvert år sjekker Statistisk Sentralbyrå (SSB) folks holdninger til innvandrere i Norge på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet. Målet er å lodde stemninga for og imot myndighetenes innvandringspolitikk, og holdningene til innvandrere generelt.

Her er 7 grafer fra den ferske undersøkelsen som sier hvordan ståa er nå. Der holdningene har endret seg fra i fjor trekker Filter Nyheter bare fram endringene SSB regner som signifikante, altså at de er så store at de kan finnes igjen i befolkningen som helhet.