Trump-apparatet er fredag i høygir for å forsøke å benekte Trump-uttalelsene som er gjengitt i en artikkel fra magasinet The Atlantic som gikk viralt umiddelbart etter publisering.

«Tapere»

Artikkelen handler om hvordan presidenten overfor staben sin ved flere anledninger har brukt ord som «losers» og «suckers» og generelt svært respektløse resonnementer for å beskrive amerikanske militære – levende og døde.

«Taper»-kommentarene rammer både falne soldater, nålevende veteraner i USA og krigsfanger/savnede. Kildene beskriver en president som konsekvent både er kunnskapsløs i grunnleggende krigshistorie og stiller seg uforstående til at han skal bruke tid på å hedre personer som ikke «vant». Ifølge de godt plasserte kildene, framstiller Trump folk som frivillig verver seg i stedet for å tjene penger i det private, som dumme, og skal ved en rekke anledninger ha kalt soldater som har mistet livet eller blitt tatt til fange som «suckers».