Dette bør du få med deg før uka starter for alvor.

 

Overgrep mot prestene
Det er prestene som er ofre når det kommer til Kirkens syn på homofile i 2016, om man skal tro Den luthersklæstadianske menigheten i Tromsø. «Vi føler det som et overgrep mot dem som skal tjenestegjøre i kirka. Vi er bekymret for om de vil presses til å handle mot sin egen samvittighet», sier menighetsleder Øystein Pettersen om vedtaket om likekjønnet vigsel,ifølge Nordlys (abonnement). Han siterer bibelverset der homofili er «skammelig utukt» og «villfarelse» for å understreke at Kirkerådets vedtak er «et svik mot Skriften». Forøvrig skriver Dagen at hele 4200 personer har meldt seg ut av Den norske kirke så langt i år.