Mens de to to storpartiene i USA bruker svimlende beløp og enorme mannskaper på selve den politiske valgkampen, forbereder de seg også på å utkjempe deler av den i rettssalen.

Joe Bidens leir har for lengst hyret to tidligere regjeringsadvokater og et enormt antall andre jurister i hele USA – det største teamet noensinne for en valgkamp.

Ifølge New York Times er det snakk om hundrevis av advokater bare på denne siden. (Så tidlig som i juli hevdet Bidens folk å ha 600 advokater klare fordelt på samtlige delstater).