Handlingsregelen, de mange støtteordningene for næringslivet, det intergenerasjonelle perspektivet, den omdiskuterte formuesskatten og størrelsen på det hele.

Jo, det er mye interessant med statsbudsjettet, selv i et ekstraordinært pandemiår der pengene virker å renne ut av statskassa.

– Og onsdag morgen klokken 10 kommer regjeringens forslag, økonomiprofessor Gisle James Natvik ved BI. Hva blir egentlig det mest spennende?

– Kanskje hvor mye penger de har tenkt å bruke? Jeg har sett at de planlegger 25 milliarder til koronatiltak, men er litt usikker på hva de mener med koronatiltak her. Dette kan være alt og ingenting. Er det sånn å forstå at de skal bruke 25 milliarder mer enn handlingsregelen sier? Det er i så fall oppløftende, fordi det er tilbakeholdent. Jeg hadde egentlig trodd at de ville dra på med mye mer enn det. Og jeg håper at de planlegger for et strammere budsjett.