– Det ble mange store ord, og lite handling. Er ikke det en skuffelse for regjeringen, spurte Senterpartiets Marit Arnstad fra Stortingets talerstol da klimaplanen skulle behandles.

Det ble raskt klart at det var flere som var skuffet - over Arnstad og de andre arkitektene bak «kaos-innstillingen», som Arnstad selv kalte den.

Kaoset er ikke mindre enn 478 forslag - i tillegg til selve planen - som de ulike partiene er mer eller mindre enige om. Det vil si, de er mest uenige. Det var faktisk bare fem forslag fra Fremskrittspartiet som fikk flertall.