Mens vi er hjemme hadde et kraft-opprør mot Acer-tilslutning, har postene for landbruk og regionsutvikling - av alle ting - seilt opp som slagmark for en storstilt kamp mellom EU-landene denne våren. Krigen om pengene for EU's neste langtidsbudsjett har startet.

Hvorfor landbruk og utvikling, og hvorfor nå?

Landbruksposten er en viktig og stor del av de årlige utgiftene på EUs budsjett. Faktisk er det slik at EU-midler har stått for nær 80 prosent av finansieringen av landbruk i Europa de siste årene, så dette er en sektor som ikke tar like mye av den nasjonale budsjettkaka i EU-land som landbruksoppgjøret gjør her i Norge. Frankrike er blant vinnerne i EUs landbruksoppgjør, en viktig fordel for ost og vin-landet som har historie langt bakover til den tidlige fasen av handelsunionen.