Joe Bidens valgkampstrateger har ombestemt seg:

De neste fire ukene skal mange hundre frivillige banke på dører for å møte velgere ansikt til ansikt i Nevada, Michigan, New Hampshire og Pennsylvania – vippestater der Biden i praksis er nødt til å vinne.

Helt siden i vår har Bidens stab lagt hjemmebesøkene på is med henvisning til pandemien.