Joe Bidens valgkampstrateger har ombestemt seg:

De neste fire ukene skal mange hundre frivillige banke på dører for å møte velgere ansikt til ansikt i Nevada, Michigan, New Hampshire og Pennsylvania – vippestater der Biden i praksis er nødt til å vinne.

Helt siden i vår har Bidens stab lagt hjemmebesøkene på is med henvisning til pandemien.

Avveiningen har vært en blanding av rent smittevernhensyn og en antagelse om at mange som er bekymret for covid-19 vil reagere negativt på å bli oppsøkt på dørstokken, og anerkjenne Demokratene som mer ansvarlige om de lar være.

Det har lenge vært et dilemma for Demokratene at Republikanerne har valgt å gjennomføre det vanligvis svært viktige fotarbeidet gjennom hele valgkampen på tross av koronasituasjonen. Men Bidens folk har hevdet at de vil holde seg til telefonoppringninger og digitale framstøt i tillegg til valgkampkontorer som deler ut løpesedler og valgkampeffekter.

– Du hører kanskje motstanderen vår bruke mye tid på å snakke om millioner av dører de banker på fra uke til uke, men dette parameteret gjør ikke utslag i å nå velgere. Vi måler vår suksess i faktiske samtaler med velgere, uttalte Bidens valgkampsjef Jen O’Malley Dillon i starten av september.

Personene som nå – likevel – velges ut for direkte kontakt er målgrupper som har vært vanskelige å nå på telefon.

Dette er fremdeles i svært mye mindre skala enn Republikanerne, som tidligere har oppgitt at de banker på omlag en million dører i uka, og partiet gjorde i dag narr av motstanderne for å komme sent på banen.

«Du kan ikke bare hoppe inn i dette en måned før valget og tro at du kan ta igjen det tapte», uttalte en av Trump-valgkampenst talspersoner.

I høst har det vært velkjent at Demokratene lokalt i flere delstater har vært bekymret for den manglende velgerkontakten ute i felt.

I en reportasje 15. september beskrev Time hvordan Bidens valgkamp var praktisk talt usynlig i gatene i den enormt viktige delstaten Michigan, og at den nesten heldigitale strategien var umulig å bedømme for utenforstående. Selv fortalte valgkampstrategene om hundretusenvis av sendte tekstmeldinger, mange tusen frivillige som systematisk ringer én og én velger og nettmøter med grasrota – mens motstanderens plakater, tilhengere og en sverm av Trump-dørbankere preget delstaten fysisk.

Dette berører ikke minst valgkampen til Senatet. Demokratenes senatkandidater Sara Gideoen, i Maine, og Steve Bullock i Montana er to av partiets kandidater som forsiktig startet med dørbanking i begynnelsen av september på tross av Biden-valgkampens linje.

Noe av bakgrunnen for snuoperasjonen i dag er trolig at ytterligere av partiets politikere var i ferd med å planlegge hjemmebesøk hos velgere i den siste innspurten uansett hva Biden måtte mene om det.

«En digital valgkamp er viktig. Men 3. november vil jeg ikke at det skal være et «Hva om? Hva om vi hadde vært på gateplan? Hva om? Det vil jeg ikke», sa lokalpolitikeren Ryan Bizzarro i Pennsylvania for to uker siden.