• Etterhvert som mange korona-smittede har blitt innlagt på sykehus, har oppmerksomheten blitt større rundt pasienter som lenge sto i skyggen av advarslene knyttet til dødsrisikoen for eldre: De friske og relativt sett unge menneskene. Det som er kommet av rapporter og forskning på unge og voksne korona-syke så langt, tyder på at de som blir kritisk syke, og de som har dødd, sliter med sykdommer fra før. Filter Nyheter hva man vet om dette per nå, land for land: Hvor syke blir de som er yngre enn 60?

 

  • Angola, Eritrea og Uganda har registrert sine første tilfeller av koronasmitte. Mauritius har registrert sitt første dødsfall. Mer enn 1000 tilfeller er nå rapportert i Afrika, ifølge WHO.

 

  • EU gir slipp på to «hellige prinsipper» for å gi medlemslandene mulighet til å dempe skadevirkningene av pandemien: Landene tillates å ta opp lån som overskrider 3 prosent av landets BNP, samt å skyte inn store, økonomiske redningspakker i selskaper som holder på å overende. Selv ikke under finanskrisen tillot Tyskland å lempe på budsjettkravet.