Først, det siste fra Norge:

  • 42 personer er innlagt på sykehus med COVID-19 i Norge mandag morgen.
  • Alle som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon (det vil si forkjølelse, vondt i halsen) skal holde seg hjemme til de blir friske.

Dette er smitte-utviklingen i Norge. OBS: Mørketallene over antall smittede er trolig store.

«SOSIAL» KRISEPAKKE: Partiene på Stortinget har blitt enige om den første krisepakken som skal dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. Dette kommer som et tillegg til regjeringens forslag:

  • Arbeidstakere som blir permittert får utbetalt full lønn de første 20 dagene av permitteringen. Det betyr at staten tar regningen fra dag 3 til 20.
  • Lavtlønnede blir sikret dagpenger tilsvarende minimum 80 prosent av inntekten etter at lønnen faller bort – altså etter dag 20 av permitteringstiden.
  • Selvstendig næringsdrivende får en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av snittinntekten de siste tre årene. Dette gjelder først fra dag 17 etter inntektsbortfallet.
  • Inntektsgrensa for å ha rett til dagpenger reduseres. Aktivitetskrav for sosiale ytelser tas bort. Perioden for arbeidsavklaringspenger forlenges.
  • De som er hjemme med barn og har nådd grensen for omsorgspenger, får en dobling av perioden – 20 dager totalt per forelder.
  • Lærlinger som mister lærlingplassen sin får en inntektssikring på samme nivå som de hadde som lærlinger.
  • Lav momssats reduseres fra 12 til 8 prosent.

Utlandet

Her er utviklingen i smittespredning i et knippe sentrale land rammet av pandemien: