• FNs generalsekretær Antonio Guterres sier Covid-19 representerer «denne generasjonens store kamp» og en trussel mot verdensfred og -stabilitet. Økt vold og sosial uro kan igjen sterkt motvirke arbeidet med å håndtere pandemien. Guterres sier det er den største prøvelsen FN til nå har jobbet med, og at kriser som dette er organisasjonens eksistensberettigelse.

 

  • Sent torsdag ble EUs finansministre enige om et utkast til en stor, europeisk milliardpakke for å hjelpe europeiske økonomier, bedrifter og arbeidsplasser, som har blitt presset i korona-krisen. Utkastet sendes til EUs regjeringssjefer. Pakken, som skal være klar om to uker, vil gi tilgang til lån fra EUs felles krisefond, den europeiske stabilitetsmekanismen, for til sammen to prosent av landenes BNP, «under visse betingelser», melder danske Politiken.

 

  • 94 prosent av dem som er smittet med koronaviruset på verdensbasis, er ikke oppdaget, ifølge en tysk studie ved Universitetet i Göttingen. Den har sammenlignet dødstall, testing og utviklingen i smitten i 40 land. «De ekstreme forskjellene i antallet (oppdaget smittede) og kvaliteten på testingen i de ulike landene innebærer at den offisielle statistikken i stor grad er uten verdi og ikke gir nyttig informasjon», sier professor Sebastian Vollmer ved Universitetet i Göttingen, ifølge Aftenposten. Landene som kommer best ut med å identifisere koronasyke ifølge studien, er Norge og Sør-Korea, med Japan på tredjeplass. Norge har oppdaget nær 38 prosent av alle smittede, antar forskerne.