Vitnet i retten: Nazistleder i DNM legitimerer Breivik og sammenligner 22. juli med krigsoperasjon

Pär Öberg på nazimarsj med Den nordiske motstandsbevegelsen i Falun i Sverige.

Nazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM), som også har norske medlemmer, går nå lengre enn tidligere i å gi Anders Behring Breivik anerkjennelse som del av det «nasjonalsosialistiske» miljøet.

Det kom fram da Pär Öberg, en av nøkkelpersonene i DNM, var kalt inn som forsvarervitne i rettssaken i Skien fengsel om prøveløslatelse av Breivik. (En løslatelse er helt usannsynlig, men lovgivningen rundt forvaring krever en rettsbehandling).

På spørsmål fra Breiviks forsvarer, advokat Øystein Storrvik, åpnet Öberg for å samarbeide med Breivik i framtida.

Vil organisasjonen din kunne ha noe kontakt med Breivik ved lettelser?

– Det vil han absolutt kunne ha. Vi dømmer ingen mennesker. Vi kan absolutt ha kontakt med Breivik, svarte Öberg.

Han uttalte også at: «vi gjør en individuell vurdering av alle personer som søker medlemskap, og det ville vi såklart også gjøre med Breivik».

– Hadde han vært NATO-soldat ville han fått medalje av Stoltenberg

Allerede før vitnemålet vakte det oppsikt i de høyreekstreme miljøene at Öberg skulle forklare seg, siden de organiserte nazistene som oftest distanserer seg fra terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya.

DNM har tidligere stemplet Breivik som «sionist» og mange medlemmer har fremmet en konspirasjonsteori om at massakren var en «falskt flagg-operasjon» for å ramme de raseideologiske grupperingene.

Narrativet stikker så dypt at flere nynazister de siste dagene har spekulert i om også selve rettssaken i Skien er et komplott mot Den nordiske motstandsbevegelsen.

Samtidig har massedrapsmannen selv forsøkt å få gehør hos andre høyreekstremister for sitt nye image som nazistisk ideolog, der han bortforklarer ubeleilige deler av 22. juli–manifestet med at det var tåkelegging for å beskytte de nazistiske organisasjonene fra myndighetene.

DNM ser nå ut til å gi offentlig aksept for at Breivik er på deres side. Samtidig bagatelliserer Öberg terrorangrepet som at det «kokte over» for Breivik og ser ut til å beskrive massedrapet som noe som ville vært akseptabelt i militær sammenheng.

– Kunne dere støtte ham i en ikke-voldelig tilnærming til politikk, spurte Breiviks forsvarer da Öberg var i vitneboksen onsdag.

– Om man lar partier som DNM stille opp i valg, da blir det helt enkelt slik det burde være. Alle burde få være med i den politiske debatten. Om man sensurerer ting, koker det over på en del områder. Det er det vi ser med slike ensomme mennesker, da har det kokt over. Samfunnet har et ansvar. Men om man sensurerer, går det slik. Jeg prøvde å følge med på VG på hans forklaring, men det var sensurert. Da blir det en dårligere debatt.

– Jeg tolker svaret ditt som et langt ja?

– Absolutt. Om jeg brevvekslet med Breivik, kunne jeg absolutt gjort det. Jeg vet ikke om han hadde fått lov, men det hadde ikke vært noe problem. Man må ha litt proposjoner på det man gjør. Om han hadde vært NATO-soldat og gjort det samme, kunne han ha blitt dekorert av Jens Stoltenberg.

«Politikere» i DNM var voldsdømte nazister

Formålet med Öberg som vitne var at han skulle underbygge Breiviks påstander om at det eksisterer et «ikke-militant» nazistisk miljø som han kan trekke seg tilbake i.

I virkeligheten er imidlertid DNM en voldsfremmende organisasjon som knytter ideologi om å styrte demokratiene i de nordiske landene til tekster om geriljakrig og terrorisme.

Alle medlemmer i Den nordiske motstandsbevegelsen er i søkelyset til sikkerhetstjenestene i de nordiske landene. I 2017 ble tre medlemmer tatt for terrorangrepene mot asylmottak og en venstreradikal kafé i Göteborg, og så sent som i november ble en mann med bakgrunn fra DNM i Sverige pågrepet av Säpo, siktet for å ha forberedt en bombe framstilt med kunstgjødsel. En rekke andre DNM-aktivister har vært etterforsket i forbindelse med beslag av skytevåpen.

Öberg er tidligere dømt for hatefulle ytringer, men er en av et fåtall lederskikkelser i organisasjonen som ikke er straffedømt for vold eller våpenlovbrudd. Det kan ha vært bakgrunnen for at han ble valgt som vitne.

Nazistlederen svarte avkreftende på forsvarerens spørsmål om det vil være en sikkerhetsrisiko at Breivik har kontakt med organisasjonen.

– Jeg lever i den tro at det helt motsatt, sa Öberg.

I retten forsøkte han å skape inntrykk av at DNM har en parlamentarisk fløy som utelukkende opererer som et politisk parti. Öberg har selv sittet i kommunestyret i Ludvika i Dalarna etter at DNM utnyttet en inkurie i valgliste-systemet, og var sentral i forsøket på å gi DNM oppslutning i riksdagsvalget i Sverige for fire år siden.

Valglistene bar imidlertid preg av hvor få av nazistene som har rent rulleblad. En gjennomgang Filter Nyheter og Expo gjorde i 2018 viste at hele 15 av 24 personer som var oppført på listen til Riksdagen, var tidligere straffedømt.

Mange av dem var dømt i alvorlige voldssaker, og flere av voldsforbrytelsene hadde skjedd i forbindelse med DNMs aktiviteter.

Benjamin-drapsmann ønsket velkommen etter løslatelsen

Organisasjonen som i dag heter Den nordiske motstandsbevegelsen har tidligere gått langt i omfavnelsen av både høyreekstreme drapsmenn og terrorister – parallelt med en offisiell linje der bare «selvforsvar» er tillatt av voldsbruk.

Ole Nicolai Kvisler, en av de norske nynazistene som tok livet av 15 år gamle Benjamin Hermansen med kniv på Holmlia i Oslo i 2001, ble ønsket velkommen på en samling for organisasjonen i Sverige like etter løslatelsen i 2013.

På videoer som DNM selv la ut på nettet som propaganda, kunne man blant annet se Kvisler spille rugby, «krige» i paintball og tevle i tautrekking med meningsfellene.

Den gang var Pär Öberg organisasjonens talsmann, og synes på videoene der han noterer resultatene fra konkurransene.


Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.