Philip Manshaus (22) har etter alt å dømme hentet hele den rasistiske og voldelige delen av tankegodset sitt fra kjente høyreradikale og høyreekstreme videoer, forum og tekster som er lett tilgjengelige på nettet.

De fleste referansene hans gjenfunnet i notater rundt selve terrorplanene i august 2019 er hentet direkte fra manifestet skrevet av Brenton Tarrant før han begikk moskémassakren i Christchurch i New Zealand et halvt år før det raseideologiske drapet og moskéangrepet i Bærum.

I retten torsdag la politiet også fram sin analyse av Philip Manshaus' nettaktivitet i de to-tre årene det åpenbart har pågått en radikalisering som endte med at han først ble nazist, så terrorist. Analysen viser bruddstykker fra den unge bærumsmannens gryende interesse for rasistiske og jødefiendtlige ideer og personene som går til ytterligheter for å sette ideene ut i livet.

Politiets oversikt kan tolkes som at det er i begynnelsen av 2018 Manshaus for alvor begynner å interessere seg for rasisme, antisemittisme, nazisme og grenseoverskridende ytringer på nettet - men at dette ikke tok fullstendig overhånd før halvannet år senere.