Dette har skjedd: Inspirert av den svenske tenåringen Greta Thunbergs ensomme klimaprotest foran Riksdagen hver fredag, har skolestreiker spredt seg til over 120 land, og over tusen skoler fra Longyearbyen på Svalbard til Cape Town i Sør-Afrika, Anchorage i Alaska til Tokyo i Japan. Flere steder har streikene pågått i flere uker, enkelte i måneder, i land som Belgia, Israel, Australia, Skottland, Canada, Finland, Sveits og Tyskland. «Skolestreik for klima»-bevegelsen har fredag nådd sitt høydepunkt hittil, med en felles, global streik som spres med emneknaggen #FridaysForFuture. Ungdommenes hensikt er å vise misnøye med politisk handlingslammelse i klimapolitikken. [caption id="attachment_5481" align="alignnone" width="1197"] På nettsiden Fridays For Future prøver den desentraliserte skolestreik-bevegelsen å holde telling med demonstrasjonene. Her et øyeblikksbilde fredag formiddag. Kartet oppdateres kontinuerlig. Oversikten må tas med en klype salt ettersom det er vanskelig å holde oversikt. Knallblå markører viser steder hvor det streikes ukentlig for klimaet, mens mørkeblå viser månedlige markeringer. Mørkerøde er steder hvor det foreløpig planlegges én streik.[/caption]  
Her er noen av folkemassene bevegelsen mønstret fredag:

OSLO:

https://twitter.com/smalmgre/status/1106540541469167616

FINLAND:

Flere tusen ungdommer samlet seg i finnenes hovedstad Helsinki fredag. https://twitter.com/A_Ahokas/status/1106551749584830464

ANTARKTIS:

Overvintrere ved