— Jeg ser at mange spør om unge som prøver hasj for første gang bør slippe straff eller sanksjoner. Mitt svar på det er ja.

Ordene tilhører helseminister Bent Høie (H), og ble sagt i en tale under rusreformkonferansen 21. august. Han utdypet, til applaus fra tilhørerne:

— Erfaringen fra Portugal er at det er viktig for de som skal hjelpe å komme inn på like fot. Min klare beskjed til fagfolk i helsevesenet er at vi skal møte folk i samme øyehøyde.