Den ideelle organisasjonen Motvind Norge vokste fram av sterk motstand mot vindkraftutbygging i distriktene – og har de siste årene preget nyhetsbildet med synlige aksjoner og intensiv lobbyvirksomhet.

På kort tid er frustrasjonen over at myndighetene tillater etablering av ruvende vindkraftanlegg blitt en fellesnevner for både hytteeiere som ser utsikten bli ødelagt og idealister med bekymring for dyre- og fugleliv.

Vindkraftmotstanden i Norge er tidvis preget av hets og hard retorikk, der aksjonistenes krav om folkelig medbestemmelse av enkelte parres med referanser til andre verdenskrig eller negative beskrivelser av politikere som «landssvikere».

Med bruk av norske flagg, henvisninger til grunnloven og motstand mot internasjonale selskaper, har ikke bevegelsen bare tiltrukket seg «tradisjonelle» naturvernere og støttespillere med ståsted på den politiske venstresida, men også enkeltpersoner eller partier langt ute i motsatt ende av skalaen.