PST har endret trusselvurderingen: Økt fare for høyreekstrem terror i Norge

I en uvanlig oppjustering av den offentlige trusselvurderingen i Norge, slår Politiets sikkerhetstjeneste nå fast at spe faren har blitt større de siste månedene for at norske høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep. Mens   vurderingen i januar var at det var «lite sannsynlig» at dette skulle skje i 2019 – bruker PST nå «mulig» til å beskrive høyreekstrem terror i sin skala. Trusselnivået i Norge er endå «moderat».

Bakgrunnen er ikke planlegging av et konkret angrep i Norge, men situasjonen internasjonalt etter flere store høyreekstreme angrep – særlig Christchurch-angrepet i mars – og hvordan dette har påvirket norske høyreekstremister. Det bekreftet PST-sjef Hans Sverre Sjøvold på en pressekonferanse klokka 14.

Etter det Filter Nyheter får opplyst ble relevante politiavdelinger utenfor PST varslet om den endrede analysen i slutten av juni – altså før angrepene i El Paso i USA 3. august og i Bærum sist lørdag. Også beslutningen om offentliggjøringen var planglagt før angrepet i helgen.

Seksjonsleder i PST for ikke-statlige aktører, Arne Christian Haugstøyl, beskriver bakteppet slik overfor Filter Nyheter:

– Det var en «game changer» med angrepet på moskeer i New Zealand 15. mars. Det ble starten på en negativ utviklingen som nå har blitt etterfulgt av flere angrep. Christchurch var annerledes på flere måter enn det men har sett av litt mindre angrep begått av høyreekstreme den siste tiden. Det at angrepet ble livestreamet og at det ble publisert et manifest fikk veldig stor oppmerksomhet i miljøene, og ga også fornyet blest om 22. juli-angrepet.

En sentral del av den nye analysen til PST knytter seg til at nordmenn deltar i både åpne og lukkede, krypterte forum der det blir oppfordret til høyreekstreme angrep.

– Det har etablert seg flere høyreekstreme nettverk på nett med grupper som deler mer høyreekstrem propaganda enn det man har sett på lenge. Der framsnakkes disse terroristene, de beskrives som helter. Det har også vært en del direkte oppfordringer til terror. En del av bildet er at nordmenn er aktive i disse forumene – terroristene har sympatisører i Norge, sier Haugstøyl.

Han bekrefter at det også finnes nordmenn blant dem som kommer med oppfordringer om utføre terror.

– Enkelte nordmenn har kommet med oppfordring til å gjøre noe, sier Haugstøyl til Filter Nyheter.

PST-sjefen forklarte om bekymringen for manifester, angrepsvideoer, forherligelse og oppfordringer på ettermiddagens pressekonferanse.

– Det er i ferd med å utvikle seg en felles propagandaplattform vi ikke tidligere har sett – fremveksten av et ideologisk grunnlag for høyreekstreme terrorangrep.

PST bekreftet i dag at sikkerhetstjenesten fikk et tips om Philip Manshaus med tanke på høyreekstremisme for omlag ett år siden, men beskriver dette tipset som vagt.

– Det var ingenting (i tipset, red.anm.) som tilsier at det var en terrorhandling i emning, sier Sjøvold.

Filter Nyheter kommer med mer.