I en uvanlig oppjustering av den offentlige trusselvurderingen i Norge, slår Politiets sikkerhetstjeneste nå fast at spe faren har blitt større de siste månedene for at norske høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep. Mens   vurderingen i januar var at det var «lite sannsynlig» at dette skulle skje i 2019 – bruker PST nå «mulig» til å beskrive høyreekstrem terror i sin skala. Trusselnivået i Norge er endå «moderat».

Bakgrunnen er ikke planlegging av et konkret angrep i Norge, men situasjonen internasjonalt etter flere store høyreekstreme angrep – særlig Christchurch-angrepet i mars – og hvordan dette har påvirket norske høyreekstremister. Det bekreftet PST-sjef Hans Sverre Sjøvold på en pressekonferanse klokka 14.

Etter det Filter Nyheter får opplyst ble relevante politiavdelinger utenfor PST varslet om den endrede analysen i slutten av juni – altså før angrepene i El Paso i USA 3. august og i Bærum sist lørdag. Også beslutningen om offentliggjøringen var planglagt før angrepet i helgen.