PST advarer om økende rekruttering til høyreekstremisme i koronakrisen – frykter attentater mot politikere

Fredag formiddag offentliggjorde Politiets sikkerhetstjeneste en ugradert versjon av en oppdatert trusselvurdering om terrorfaren i Norge.

Der framhever PST faren for høyreekstreme angrep i halvannet år framover.

Korona-økonomi kan radikalisere høyreekstreme

I vurderingen skriver PST at terrorfaren i Norge fortsatt er moderat, men at mostand mot islam og ikke-vestlig innvandring fortsatt vil ha sterk appell i høyreekstreme miljøer og at «PST vurderer derfor at et økt omfang av radikalisering til høyreekstremisme er sannsynlig».

«Det vurderes fortsatt som mulig at høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge de neste 18 månedene», heter det i vurderingen.

«Et stort omfang av høyreekstrem, voldsforherligende propaganda vil være lett tilgjengelig på digitale plattformer», skriver sikkerhetstjenesten, som nå også framhever uro i samfunnet som følge av koronakrisen:

«I tillegg er det sannsynlig at et økt antall nordmenn vil bli sårbare for radikalisering som følge av sosiale og økonomiske utfordringer i kjølvannet av Covid 19-epidemien»·

Attentat mot politikere en mulig terrormetode

For første gang framhever PST nå faren for at bestemte politikere i Norge som er utpekt som fiender blant høyreekstreme, kan bli mål for attentater.

«Et annet aktuelt angrepsscenario er målrettede drap av enkeltpersoner som inngår i de høyreekstremes fiendebilde. Særlig relevante mål er politikere som høyreekstrem anser for å være innvandringsliberale, muslimer, personer med ikke-vestlig utseende og jøder», heter det i den oppdaterte vurderingen fredag.

Advarselen kommer samme uke som rettssaken mot nynazisten som for ett år siden drepte den tyske politikeren Walter Lübcke i Tyskland, i det påtalemyndigheten kalte en ren henrettelse med høyreekstremt motiv.

Den neste tida tror sikkerhetstjenesten også at omfanget av trusler framsatt mot norske politikere vil øke.

«Det er sannsynlig at vi vil se noe økning i trusler mot myndighetspersoner. Dette skyldes i hovedsak Covid-19 pandemien, forventet økning i antallet høyreekstreme, samt valgkamp og Stortingsvalg høsten 2021».

De offentlige oppdateringene fra PST kommer bare en uke etter at nynazisten Philip Manshaus ble dømt til 21 års forvaring for  det rasistiske drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og terrorangrepet mot al-Noor-moskeen i Bærum 10. august i fjor. Manshaus var direkte inspirert av moskémassakren i Christchurch og andre høyreekstreme angrep i utlandet i 2019, etter en rundt to år lang radikaliseringsprosess der han via nettet hadde blitt oppslukt av raseideologi og konspirasjonsteorier om jøder.

Koranbrenning viktigste faktor i terrorfare fra islamister

Politiets sikkerhetstjeneste går fredag også langt i å beskrive hvordan provokasjoner fra islamfiendtlige miljøer i Norge kan trigge terrorplanlegging fra jihadister mot norske mål.

«Når det gjelder ekstrem islamisme, vurderer vi bevisste forsøk på å krenke religionen islam som den viktigste faktoren i trusselbildet mot Norge i tiden fremover. Det er sannsynlig at slike krenkelser vil medføre radikalisering til ekstrem islamisme. Enkeltpersoner kan la seg inspirere til å gjennomføre hevnangrep i form av volds-eller terrorhandlinger».

Denne vurderingen kommer dagen før organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) skal holde en kontroversiell demonstrasjon på Mortensrud i Oslo. Organisasjonen, der lederen er dømt i tingretten for rasisme mot muslimer, har tidligere brent koranen og andre islam-skrifter under demonstrasjoner for å provosere fram reaksjoner.

Venstreekstreme er en trussel mot høyreekstremister

Mens president Donald Trump i USA har forsøkt å stemple «Antifa» som organiserte terrorister, bruker PST i Norge helt andre ord om den lille voldelige delen av demonstrasjonsmiljøene her.

«Det vurderes fortsatt som svært lite sannsynlig at venstreekstreme vil forsøke å gjennomføre terror. Vi forventer heller ikke vekst i de venstreekstreme gruppene. Den mest samlende kampsaken for venstreekstreme er kampen mot høyreekstremisme. Dette vil komme til syne gjennom propagandavirksomhet og forsøk på voldsutøvelse mot personer venstreekstreme miljøer definerer som høyreekstreme», skriver PST.

  • Illustrasjonen øverst i artikkelen er en ordsky framlagt av politiet under rettssaken mot Philip Manshaus for å beskrive noen av søkene etterforskerne gjorde for å finne radikalt og ekstremt innhold i tiltaltes nettaktivitet.

Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.