Fredag formiddag offentliggjorde Politiets sikkerhetstjeneste en ugradert versjon av en oppdatert trusselvurdering om terrorfaren i Norge.

Der framhever PST faren for høyreekstreme angrep i halvannet år framover.

Korona-økonomi kan radikalisere høyreekstreme

I vurderingen skriver PST at terrorfaren i Norge fortsatt er moderat, men at mostand mot islam og ikke-vestlig innvandring fortsatt vil ha sterk appell i høyreekstreme miljøer og at «PST vurderer derfor at et økt omfang av radikalisering til høyreekstremisme er sannsynlig».

«Det vurderes fortsatt som mulig at høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge de neste 18 månedene», heter det i vurderingen.