2020 ble det nest varmeste året registrert i Arktis. Rapporten kom dagen før 40 stats- og regjeringssjefer møttes til den amerikanske presidenten Joe Bidens klimatoppmøte torsdag.

Siden Paris-avtalen ble inngått i 2015 er status så langt ganske begredelig, ifølge norske forskere på klimapolitikk-feltet:

Innsatsen og resultatene til de verdens nasjoner har vært omvendt proporsjonalt med hvor mye de slipper ut – de som har sluppet ut mest, har gjort minst for å redusere utslipp. Der Kina er verdens desidert største utslipper målt i totalt antall tonn, er USAs utslipp - og verdens 2. største - fortsatt mye høyere enn Kinas per person.