Organisasjonen Klimarealistene har sendt inn et 64-siders skriv til Høyesterett. De ønsker at dommerne tar det med i ankebehandlingen av det såkalte klimasøksmålet, der miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom har saksøkt staten for å bryte grunnlovens miljøparagraf for å tillate oljeleting i Barentshavet Sørøst. Saken skal opp i Høyesterett den 4. november.

Klimarealistene er en organisasjon som forfekter at det internasjonale forskningssamfunnet tar feil om global oppvarming.

«Vi representerer allmennheten», skriver Klimarealistene i innlegget. Skrivet er et såkalt «amicus curriae», som er ganske nytt i norsk rett - i motsetning til USA hvor det er ganske vanlig.  Tvisteloven har en paragraf (15.8) som sier at foreninger kan sende inn skriftlige innlegg til retten selv om de ikke er part i saken, «for å belyse allmenne interesser som en sak reiser». Høyesterett avgjør om innlegget er relevant, og hvis dommerne kommer frem til at det er det, så legges også dette inn i dommernes vurdering av bevisene i saken.