Her får metoo-mennene i Frp og Høyre æren av å lede partimøter igjen

Ulf Leirstein (Frp) og Kristian Tonning Riise (Høyre) har begge ledet fylkesårsmøter i 2019.

Det har stormet på sosiale medier i helga etter det ble kjent at Kristian Tonning Riise (Høyre) den 8. og 9. februar i år var ordstyrer og møteleder sammen med Olemic Thommessen under Høyre Innlandets fylkesårsmøte på Hamar.

Fylkeslagets post med bilder fra årsmøtet på Facebook ble i helga møtt av en lang rekke negative kommentarer – og på et tidspunkt ble også bildet av Tonning Riise og Thommessen fjernet fra Facebook-sidene.

Tonning Riise og Thommessen som møteledere under fylkesårsmøtet.

Kristian Tonning Riise (30) måtte trekke seg fra vervet som Unge Høyre-leder den 9. januar 2018, da det ble kjent at partiet hadde mottatt en lang rekke varsler om hans upassende oppførsel mot kvinnelige ungdomspolitikere.

Tonning Riise skal blant annet ha hatt seksuell omgang med en svært beruset 16-åring under et fylkesårsmøte i 2014, noe som først ble omtalt i Aftenposten. Avisen skrev også om hvordan flere lokale Unge Høyre-lag ikke turte å la Tonning Riise være alene med kvinnelige ungdomspolitikere. I tillegg kom det inn flere andre varsler mot politikeren.

Dagens Unge Høyre-leder: – Synes ikke han burde ledet møtet

Tonning Riise var imidlertid tilbake på Stortinget allerede i mars samme år. I november viser et bilde fra Innlandet Høyres Facebook-side at Tonning Riise leder et nominasjonsmøte i fylkeslaget. I desember ble det også lagt ut et bilde der Tonning Riise og Olemic Thommessen sammen ønsker partiets følgere god jul og godt nyttår.

Tonning Riise ledet partimøter også i november i fjor, et halvt år etter han var tilbake etter metoo-skandalene.

Da Tonning Riise kom tilbake til Stortinget etter metoo-skandalene, uttalte Høyres generalsekretær John Ragnar Aarset at politikerens «deltakelse i partiarrangementer skal begrenses. Han får blant annet ikke delta på noen Unge Høyre-arrangementer, og han vil heller ikke få særskilte verv og talspersonroller i Høyres stortingsgruppe resten av denne stortingsperioden».

Mandag er nåværende Unge Høyre-leder Sandra Bruflot blant dem som reagerer på at Tonning Riise kunne lede et fylkesårsmøte i Innlandet Høyre. Til Dagbladet sier Bruflot at «Innlandet Høyre bestemmer selv over sine arrangementer, men jeg synes ikke han burde ledet årsmøtet».

Filter Nyheter har forsøkt å komme i kontakt med fylkesleder Lise Berger Svenkerud mandag, men hun har foreløpig ikke svart på våre henvendelser (vi oppdaterer artikkelen dersom det skjer). Til Dagbladet sier imidlertid Svenkerud at det var naturlig at Tonning Riise ledet fylkesårsmøtet:

– Våre to stortingsrepresentanter Olemic Thommesen og Kristian Tonning Riise var møtedirigenter. Deres oppgave er å påse at møtet går riktig for seg. Det var ingen hemmelighet rundt dette og flere aviser til stede, også NRK Hedmark Oppland. Det var riktig for oss å ha et dirigentbord med begge fylkene representert, og vi mente det var best å bruke stortingsrepresentantene på vårt første hele felles årsmøte, sier Svenkerud.

Tonning Riise er imidlertid ikke den eneste stortingspolitikeren som er tilbake i varmen etter å ha trukket seg fra verv etter metoo-varsler og beskyldninger om upassende oppførsel.

Også Leirstein var «sjefdirigent» under fylkesårsmøte

Frp-politiker Ulf Leirstein trakk seg i januar fjor fra vervene som parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsmann i partiet.

Det hadde da blitt kjent at han hadde sendt hardporno til et 14 år gammelt FpU-medlem. Få dager senere ble det også kjent at Leirstein hadde forsøkt få et 15-årig FpU-medlem med på trekantsex.

Partileder Siv Jensen uttalte da at han gjorde rett i å trekke seg fra vervene sine, men Leirstein beholdt stortingsplassen – og bare ett år senere har han allerede hatt flere oppgaver for partiet på lokal- og fylkeslagsnivå, viser bilder og innlegg på representantens egen Facebook-side.

Den 26. januar 2019 var han ordstyrer sammen med Jon Helgheim og Kari Kjønaas Kjos da fylkeslaget Viken Frp avholdt årsmøte. I interne årsmøteevalueringer som har lekket til pressen i etterkant, har flere partimedlemmer reagert svært negativt på at Leirstein fikk en så sentral rolle.

Ulf Leirstein som én av tre møteledere under årsmøtet i Viken Frp.

Bakgrunnen for at Leirstein ble ordstyrer og «sjefdirigent», var ifølge fylkeslagsleder Liv Gustavsen at stortingsrepresentanter tradisjonelt innehar disse rollene på årsmøtene. Det spilte også inn at verken Leirstein, Helgheim eller Kjønaas Kjos hadde vært ordstyrere på nominasjonsmøter i fylkeslaget eller under det ekstraordinære årsmøtet da fylkeslaget Viken offisielt ble stiftet i juni i fjor, forteller Gustavsen.

Etter det Filter Nyheter forstår ble det i forkant av årsmøtet fremmet konkret forslag i fylkesstyret om at de samme stortingsrepresentantene som tidligere også denne gang skulle bli ordstyrere. Leirstein var derfor ikke aktuell til å begynne med, men navnet hans kom opp da styret skulle bestemme seg.

Det endte med et flertall for at ordstyrerne kunne «rotere», noe som altså åpnet for Leirstein i ordstyrer-rollen. Liv Gustavsen avviser at diskusjonene i styret var spesielt harde. Etter det Filter Nyheter erfarer var metoo-sakene knyttet til Leirstein tema i diskusjonene, men Gustavsen avviser også dette:

– Det var ingen diskusjon i januar-styremøtet, utover at det kom opp at det var ønske fra enkelte om å rotere. Ved avstemning var det et flertall som stemte for dette. Det var ikke harde diskusjoner, men det ble flertall i styret for rotering. Så ble det noen reaksjoner på dette i etterkant, som vi tar til etterretning. Dette tar også jeg som leder i Viken Frp på alvor, sier Gustavsen.