Hvilken teknologi det skal være lov til å bruke til å endre genene i matvarer er for tiden en het debatt i en rekke land. Årsaken er at nye metoder for genmodifisering som gjør det mulig å gjøre ting man ikke kunne før, og som er mye mer presis enn tidligere, har utviklet seg raskt de siste tre årene. Den mest kjente er «gensaksen» CRISPR.

Derfor åpnet Bioteknologirådet i desember for at de strengeste GMO-reglene ikke skal gjelde de ufarligste, eller minst kontroversielle, formene for genmanipulering. Rådet har sendt ut et forslag på høring.

Rådets flertall, 18 av 20 medlemmer, anbefaler en oppmykning i genteknologiloven, en tretrinnstrapp for hvor kravene blir strengere jo mer omfattende genredigeringen er.