Husk at et «treff» på en gitt person kan dreie seg om en navnebror. Se også på andre variabler.

Søket er basert på digitalisering av flere hundre papirsider, gjort med scanning og tekstgjenkjennings-programvare i kombinasjon med svært omfattende manuell og programmert korrigering ned på bokstavnivå i overflytting til databaseformat. Det kan derfor ha oppstått enkelte feil og mangler.

Frimurermatrikkelen opererte tidligere med yrkestitler, men ordenen har i år fjernet dette. Vi har valgt å ikke «parre» yrkestitler fra tidligere års matrikler med 2016-lista fordi informasjonen kan være utdatert eller usikker.

Bokstaven Å er registrert som A i en del etternavn og uvanlige bokstaver som Ü og Ö har ofte mistet tødler og aksenter. Prøv å justere for dette om du ikke får treff på første forsøk.

Søket finjusteres fortløpende, og kommer snart med flere funksjoner. Gi oss innspill og meld fra om feil på [email protected]. Er du utvikler og har forslag til bedre funksjonalitet, setter vi ekstra pris på det.

Fornavn Etternavn Bosted
Erlend Sars-Olsen Algarheim - Akershus
Jan Frode Rygg Algarheim - Akershus
Svein Erik Olsen Årnes - Akershus
Ole Tønsberg Årnes - Akershus
Ragnar Tønsberg Årnes - Akershus
Per Arne Henriksen Årnes - Akershus
Jan-Petter Jørgensen Årnes - Akershus
Øystein Møller Årnes - Akershus
Kenneth Lund Årnes - Akershus
Bjørn Magne John Halvorsen Årnes - Akershus
Falko Muller-Tyl Ås - Akershus
Herlof Ivar Brendskag Ås - Akershus
Bjørn Leivestad Ås - Akershus
Magne Bruun Ås - Akershus
Jostein Grolid Ås - Akershus
Leif Kristiansen Ås - Akershus
Bjørn Erik Lie Ås - Akershus
Ole Vidar Nygaard Ås - Akershus
Jostein Skuterud Ås - Akershus
Harald Mallaug Ås - Akershus
Karlis Valdmanis Ås - Akershus
Jan Morten Dalberg Ås - Akershus
Jørgen Egil Aalerud Ås - Akershus
Helge Bakke Ås - Akershus
Jan Egil Dalberg Ås - Akershus
Kolbjørn Andreas Danielsen Ås - Akershus
Jack Leo Eldor Ås - Akershus
Øyvind Fredriksen Ås - Akershus
Ulf Hammerlin Ås - Akershus
Greger Hansen Ås - Akershus
Kjetil Hansen Ås - Akershus
Bjørn Hansen Ås - Akershus
Jarle Hjeltnes Ås - Akershus
Per Killingmo Ås - Akershus
Eyvind Furre Larsen Ås - Akershus
Stian Leidland Ås - Akershus
Yngve Norderval Ås - Akershus
Einar Utne Ogre Ås - Akershus
Johannes Håkon Røinås Ås - Akershus
Per-Christian Saxebøl Ås - Akershus
Stein Skråning Ås - Akershus
Hans Christian Sogstad Ås - Akershus
Frank Aksel Sørensen Ås - Akershus
Hans -Thorbjørn Støkken Ås - Akershus
Dag-Egil Trones Ås - Akershus
Truls Wetterhus Ås - Akershus
Gerhard Winge Ås - Akershus
Carl Gøran Akerberg Ås - Akershus
Geir Willy Johnsen Ås - Akershus
Rolf Kristiansen Ås - Akershus
Svein Henry Skuterud Ås - Akershus
Torbjørn Bjerke Ås - Akershus
Jim Olav Hansen Ås - Akershus
Frank Jakobsen Ås - Akershus
David Johnson Ås - Akershus
Christian Fredrik Kierulf Ås - Akershus
Peter O Nicolaus Ås - Akershus
Petter Tidemand-Johannessen Ås - Akershus
Karl Einar Brevig Asker - Akershus
Knut Foyn Asker - Akershus
Torje Refsnes Gulbrandsen Asker - Akershus
Christian Holsve Asker - Akershus
Rolf Lauritz Lauten Asker - Akershus
Gaute Lie Asker - Akershus
Jan Henrik Lindblad Asker - Akershus
Steingrim Løstegård Asker - Akershus
Aage Normann-Larsen Asker - Akershus
AndersJohan Owe Asker - Akershus
Fredrik F Sørensen Asker - Akershus
Espen Sturlason Asker - Akershus
Esben Sondre Svalastog Asker - Akershus
Tore Andreas Tellefsen Asker - Akershus
Christian Roger Torp Asker - Akershus
Jørgen Svarstad Wiborg Asker - Akershus
Nils Petter Aardal Asker - Akershus
Ketil Natvig Asker - Akershus
Jørn Anders Rye Alertsen Asker - Akershus
Harald Løvheim Asker - Akershus
Geir Dvergastein Asker - Akershus
Espen Bjerke Asker - Akershus
Thomas Vestnes Bjerke Asker - Akershus
Thor Bryn Asker - Akershus
Finn Dybvik Asker - Akershus
Odd Fjeldstad Asker - Akershus
Gunnar Foss Asker - Akershus
Espen André Gyttrup Asker - Akershus
Erik Haugen Asker - Akershus
Helge Andreas Hindrum Asker - Akershus
Ove Høye Hornseth Asker - Akershus
Steinar Kiil Asker - Akershus
Pål Kjeldsen Asker - Akershus
Harald Liland Asker - Akershus
Ivar Lothe Asker - Akershus
Markus Larstorp Paulsen Asker - Akershus
Tor Ystgaard Asker - Akershus
Per Egeness Asker - Akershus
Kristian Erevik Asker - Akershus
Johannes Dødeloff FUrst Asker - Akershus
Ole Bjørn Hagen Asker - Akershus
Geir André Jacobsen Asker - Akershus
Trygve Jørgen Lia Asker - Akershus
Erling Foss Servan Asker - Akershus
Eystein Singstad Asker - Akershus
Anders Olav Stenersen Asker - Akershus
Tord Kristoffer Tangvik Asker - Akershus
Svein Tormod Wille Asker - Akershus
Thor Jacob Hagfonn Asker - Akershus
Bjørn Flagestad Asker - Akershus
Nils Otto Haug Asker - Akershus
Jan Eivind Hvile Asker - Akershus
Odd Christian Salvesen Asker - Akershus
Atle Solum Asker - Akershus
Leif Johan Haarde Asker - Akershus
Anders Johansen Asker - Akershus
Tom Arve Næss Asker - Akershus
Bengt Ramberg Asker - Akershus
Ernst Reidar Eriksen Asker - Akershus
Magne Edvin Nilsen Asker - Akershus
Bjørn-Sigvart Annaniassen Asker - Akershus
Thomas Rasch Brastad Asker - Akershus
Geir Flatekvål Asker - Akershus
Harald Foss Asker - Akershus
Hans A Hveem Asker - Akershus
Roald Marinius Jacobsen Asker - Akershus
Ivar Arthur Jørgensen Asker - Akershus
Jan Edgar Kingell Asker - Akershus
Martin Mikalsen Asker - Akershus
Hans Henrik Henriksen Asker - Akershus
Tore Egil Søfting Asker - Akershus
Axel Jemy Marcussen Olsen Asker - Akershus
Rune Lorang Strand Asker - Akershus
Per Fodnæss Asker - Akershus
Trond Ivar Qvale Auli - Akershus
Nils-Bjørn Takman Auli - Akershus
Fredrik Hilmar Andresen Rossow Auli - Akershus
Ruben Atle Johansen Auli - Akershus
Ole Jermann Turøy Auli - Akershus
Vetle Seland Halvorsen Auli - Akershus
Johan Frode Landmark Auli - Akershus
Kjell Ytterdal Auli - Akershus
Terje Roald Stenshaugen Aurskog - Akershus
Morthen Roar Bakke Aurskog - Akershus
Steinar Englund Aurskog - Akershus
Terje Flood Aurskog - Akershus
Steinar Jacobsen Bærums Verk - Akershus
Thomas Blume Drivarbekk Bærums Verk - Akershus
Jan Leif Kristensen Bærums Verk - Akershus
Inge Wickman Sørensen Bærums Verk - Akershus
Kjell Ove Hansen Bærums Verk - Akershus
Stig Hellerud Bærums Verk - Akershus
Bjørn Jensen jr Bærums Verk - Akershus
Arne Markussen Bærums Verk - Akershus
Kåre Oddvar Stenby Bærums Verk - Akershus
Ståle Ludvig Hansen Bærums Verk - Akershus
Maurizio Jean Thomle Viale Bærums Verk - Akershus
Gard Harald Skjelstad Bærums Verk - Akershus
Stein Ziener Thronsen Bærums Verk - Akershus
Hans Thorstein Jensen Bærums Verk - Akershus
Petter Vang Bærums Verk - Akershus
Wieger Simon Kok Bærums Verk - Akershus
Svein Øistein Lindberg Bærums Verk - Akershus
Arild Sommerfeldt-Colberg Bekkestua - Akershus
Tore Johnsen Bekkestua - Akershus
Rune Haaverstad Bekkestua - Akershus
Jan Christian Høiland Bekkestua - Akershus
Alf Høy-Petersen Bekkestua - Akershus
Haakon Walter Malling Bekkestua - Akershus
Magne Midttun Bekkestua - Akershus
Arne Fredrik Mørk Bekkestua - Akershus
Frode Sømme Bekkestua - Akershus
Bjørn Tønder Bekkestua - Akershus
Carl Hansteen Traaen Bekkestua - Akershus
Jan Jørgensen Bekkestua - Akershus
Morten Alexander Hvidsten Bekkestua - Akershus
Ragnar Hagby Bekkestua - Akershus
Øyvind Berg Bekkestua - Akershus
Frank Elter Bekkestua - Akershus
Bjørn Ragnar Fosmark Bekkestua - Akershus
Knut Erik Gjelsten Bekkestua - Akershus
Knut Thorleif Gjelsten Bekkestua - Akershus
Carsten Elias Klevenberg Haugen Bekkestua - Akershus
Svein Egil Lindø Heikvam Bekkestua - Akershus
Gunnar Kjølseth Bekkestua - Akershus
Terje Hans Kleivdal Bekkestua - Akershus
Arnt Christian Laache Bekkestua - Akershus
Gisle Roll Ludvigsen Bekkestua - Akershus
Gunnar Næs Bekkestua - Akershus
Bjørn Frode Østern Bekkestua - Akershus
Arne SoIbu Bekkestua - Akershus
Lars Spildo Bekkestua - Akershus
Sverre Gustav Spildo Bekkestua - Akershus
Erik Vagle Bekkestua - Akershus
Jon Winge Bekkestua - Akershus
Nils Arvid Astrup Bekkestua - Akershus
Ole Johan Dahl Bekkestua - Akershus
Tor Hartmann Bekkestua - Akershus
Rolf Lind Bekkestua - Akershus
Tom Helge Manley Bekkestua - Akershus
Per Nordberg Bekkestua - Akershus
Kjell Norderhaug Bekkestua - Akershus
Erling Olsen Bekkestua - Akershus
Knut Steffensen Bekkestua - Akershus
Sverre Kåre Terland Bekkestua - Akershus
Frank Haugen Bekkestua - Akershus
Stein Ove Knem Bekkestua - Akershus
Per Kramer Munch-Anderssen Bekkestua - Akershus
Jone Engh Bekkestua - Akershus
Terje Fredrik Hauff Bekkestua - Akershus
Bjarne Margido Ludvigsen Bekkestua - Akershus
Per Olafsen Bekkestua - Akershus
Hans Jakob Smebye Bekkestua - Akershus
Gunnar Hansen Bekkestua - Akershus
Jan Navestad Bekkestua - Akershus
Torstein WåIe Bekkestua - Akershus
Arne Christian Munch Bekkestua - Akershus
Cato Kaasa Larsen Bekkestua - Akershus
Kristian Ree Bekkestua - Akershus
Arnold Schytte Blix Bekkestua - Akershus
Tore Kjølgaard Fjeld Bekkestua - Akershus
Kjell Gomnæs Bekkestua - Akershus
Terje Hansen Bekkestua - Akershus
Karl Olav Hovland Bekkestua - Akershus
Egil Thor Killi Bekkestua - Akershus
Gunnar Altern Knudsen Bekkestua - Akershus
Finn Gustav Lund Bekkestua - Akershus
Wiggo Ryede Ryhjell Bekkestua - Akershus
Bjørn Ivar Skaugvold Bekkestua - Akershus
Christian Sønstebø Bekkestua - Akershus
Tore Sverre Strand Bekkestua - Akershus
Per Vinje Bekkestua - Akershus
Robert Robertsen Bekkestua - Akershus
Tore Thorvik Bekkestua - Akershus
Anders Rune Kallerud Bekkestua - Akershus
Arne Geitvik Billingstad - Akershus
Dag Myhre Billingstad - Akershus
Lars Tangeraas Billingstad - Akershus
Bengt Sverre Huseby Billingstad - Akershus
Asbjørn Reinulf Jensen Billingstad - Akershus
Kim Alexander Stenslie Billingstad - Akershus
Gorm Bjercke Billingstad - Akershus
Gustav Peter Blom Billingstad - Akershus
Bjørn Karr Billingstad - Akershus
Christopher Solvang Billingstad - Akershus
Jon Marius Hønsi Billingstad - Akershus
Bjørn Thue Billingstad - Akershus
Stein Brynildsen Bjørkelangen - Akershus
Bjarne Gunnar Asmyhr Bjørkelangen - Akershus
Lars Roald Johansen Bjørkelangen - Akershus
Frode Andreas Høgenes Bjørkelangen - Akershus
Robert Magnes Bjørkelangen - Akershus
Helge Vidar Michelsen Bjørkelangen - Akershus
Victor Johan Jacobsen Bjørnemyr - Akershus
Christian Fredrik Horst Bjørnemyr - Akershus
Knut Ingvald Ertresvaag Bjørnemyr - Akershus
Tore Eritsland Bjørnemyr - Akershus
Fredrik W B Gervad Bjørnemyr - Akershus
Morten Gjervan Bjørnemyr - Akershus
Kjell Olav Karlsen Bjørnemyr - Akershus
Frank Langrind Bjørnemyr - Akershus
Arne Dag Johannessen Bjørnemyr - Akershus
Ole Morten Stangeland Jota Bjørnemyr - Akershus
Knut Even Lucien Falkenberg Bjørnemyr - Akershus
Thomas Langrind Bjørnemyr - Akershus
Lars Erik Ripel Bjørnemyr - Akershus
lan Alistair Kendall Bjørnemyr - Akershus
Nils Jørgen Sellæg Bjørnemyr - Akershus
Hans Petter Ruud Bjørnemyr - Akershus
Lars Ivar Adde Bjørnemyr - Akershus
Brede Udahl Bjørnemyr - Akershus
Thor Indseth Blaker - Akershus
Olaf Svennebye Aanerud Blaker - Akershus
Truls Kolstad Blaker - Akershus
Ole Age Haaverstad Blommenholm - Akershus
Jan Morten Engzelius Blommenholm - Akershus
Stig Folvik Blommenholm - Akershus
Gulbrand Gjellerud Blommenholm - Akershus
Per Eiler Wessel Blommenholm - Akershus
Olav Eivind Næs Blommenholm - Akershus
Reidar Martin Rødland Blommenholm - Akershus
Tore Brændengen Blommenholm - Akershus
Bjørn Bråthen Blommenholm - Akershus
Arne Andreas Kjørstad Blommenholm - Akershus
Børre Langum Blommenholm - Akershus
Egil Hans Olbjørn Blommenholm - Akershus
Erling Emerson Skavås Blommenholm - Akershus
OIe- Andreas Isdal Blommenholm - Akershus
Arne Kristiansen Blommenholm - Akershus
Helge Mo Blommenholm - Akershus
Johan Ziener Thronsen Blommenholm - Akershus
Steinar Thronsen Blommenholm - Akershus
Jan Haakon Foss Blommenholm - Akershus
lan Donald Mclntyre Blommenholm - Akershus
David Drever Wylie Blommenholm - Akershus
Yves Robert Bernard Joseph Lefebure Blommenholm - Akershus
Atle Hallgeir Heitmann Blommenholm - Akershus
Lars Henrik Kristiansen Blystadlia - Akershus
Stig Fosse Kersten Blystadlia - Akershus
Bjørn Erik Rakkestad Blystadlia - Akershus
Tor Ole Sakrisvold Bergan Borgen - Akershus
Magnus Hartmann Borgen - Akershus
Aage Ragnar Aaberg Borgen - Akershus
Carl Fredrik Næss-Andresen Borgen - Akershus
Anders Carl Wilhelm Renström Borgen - Akershus
Stian Lindsøe Hilde Borgen - Akershus
Ragnar Naper Brårud - Akershus
Sigbjørn Eidsvoll Dal - Akershus
Karl Ola Risebrobakken Dal - Akershus
Per Otto Kolsvik Dal - Akershus
Milutin Petrovic Dal - Akershus
Jon Espen Asheim Drøbak - Akershus
Cato Gjersøe Drøbak - Akershus
Bjørn Gregersen Drøbak - Akershus
Alexander Sundkvist Grude Drøbak - Akershus
Kristoffer Vaughan Grude Drøbak - Akershus
John Erik Halvorsen Drøbak - Akershus
Gunnar Thomas Larsen Drøbak - Akershus
Øystein Løland Drøbak - Akershus
Svenn Roar Sørensen Drøbak - Akershus
Aage Armand Breiby Drøbak - Akershus
Steinar Livgard Drøbak - Akershus
Kai Petter Bratlie Drøbak - Akershus
Ole-Wiggo Haakstad Drøbak - Akershus
Kenneth Heimtun Drøbak - Akershus
Terje Holid Drøbak - Akershus
Hans-Herman Johnsrud Drøbak - Akershus
Magne Reke Drøbak - Akershus
Dag Sandnes Drøbak - Akershus
Terje Bojsen Skrinde Drøbak - Akershus
Erik Skrinde Drøbak - Akershus
Paul Torvund Drøbak - Akershus
Olav Vedum Drøbak - Akershus
Morten Adamsson Drøbak - Akershus
Hans-Erik Boug Drøbak - Akershus
John-Eirik Falch Drøbak - Akershus
Inge Roar Fjeld Drøbak - Akershus
Svein Huseby Drøbak - Akershus
Einar Lautin Drøbak - Akershus
Bjarne Volmert Drøbak - Akershus
Michael John Thorp Drøbak - Akershus
Sverre Hauger Drøbak - Akershus
Steinar Andersen Drøbak - Akershus
Kjell Arild Hansen Drøbak - Akershus
Odd Egil Kristiansen Drøbak - Akershus
Bjørn Ramberg Drøbak - Akershus
Patrik Ericson Wennberg Drøbak - Akershus
Terje Wiberg Drøbak - Akershus
Ole-Bjørn Wiig Drøbak - Akershus
Tom Egil Bergseng Drøbak - Akershus
Steinar Magnus Bratberg Drøbak - Akershus
Eyvind Elgesem Drøbak - Akershus
Odd L Fosseidbråten Drøbak - Akershus
Morten Glavin Drøbak - Akershus
Børre Moe Drøbak - Akershus
Tom-Lennart Pedersen Drøbak - Akershus
Morten Aanonsen Drøbak - Akershus
Ludolf Bjelland Drøbak - Akershus
Jørgen C Broch Drøbak - Akershus
Dagfinn Peder Danielsen Drøbak - Akershus
Bjørn Engesæth Drøbak - Akershus
Tore Glenne Drøbak - Akershus
Helge Kjartan Hindbjørgmo Drøbak - Akershus
Rune Jacobsen Drøbak - Akershus
Bent Kjølhamar Drøbak - Akershus
Malvin Kleppe Drøbak - Akershus
Tom Edgar Kristiansen Drøbak - Akershus
Øivind Larsen Drøbak - Akershus
Svein Erik Liedholm Drøbak - Akershus
Owe Prebe Drøbak - Akershus
Sven Erik Skotte Drøbak - Akershus
Nils Torbjørn Tamburplass Drøbak - Akershus
Leif Thorvald Tomter Drøbak - Akershus
Sturla Tune Drøbak - Akershus
Arild Breistein Drøbak - Akershus
Steinar Eriksen Drøbak - Akershus
KjeII Johannessen Drøbak - Akershus
Bjørn Alve Nilsen Drøbak - Akershus
Arnt Aanonsen Drøbak - Akershus
Tore Bergmann Drøbak - Akershus
Jan Gudmund Børresen Drøbak - Akershus
Knut Espen Bryhn Drøbak - Akershus
Willy Eliassen Drøbak - Akershus
Kjell-Ove Engeseth Drøbak - Akershus
Tom Fjellheim Drøbak - Akershus
Rune Hegner Drøbak - Akershus
Ragnar Johannessen Drøbak - Akershus
Jon-Ivar Paulsen Drøbak - Akershus
Kai Solberg-Hansen Drøbak - Akershus
Stein Søyland Drøbak - Akershus
Anders Torp Drøbak - Akershus
Jørn Enok Henriksen Drøbak - Akershus
Richard Hovdsveen Drøbak - Akershus
Marius Løvenhoff Drøbak - Akershus
Torgeir Knut Sønderland Lyngtveit Drøbak - Akershus
Finn Erik Madsen Drøbak - Akershus
Asgeir Borgemoen Drøbak - Akershus
Lars Iorgen Elstad Eidsvoll - Akershus
Trygve jr Gulbrandsen Eidsvoll - Akershus
Ove Christian Owe Eidsvoll - Akershus
Elmer Laahne Eidsvoll - Akershus
Hans Eirik Nilssen Eidsvoll - Akershus
William Nilssen Eidsvoll - Akershus
Ole Johan Dønnum Eidsvoll - Akershus
Hans Ivar Dønnum Eidsvoll - Akershus
Erik Borgar Gill Eidsvoll - Akershus
Kåre Tormod Knutsen Eidsvoll - Akershus
Asbjørn Nordhagen Eidsvoll - Akershus
Per Gunnar Martinsen Eidsvoll - Akershus
Magnar Kvalheim Eidsvoll - Akershus
Rune Lilletofte Eidsvoll - Akershus
Jon Ivar Nilsen Eidsvoll - Akershus
Lars-Erik Ranner Eidsvoll - Akershus
Terje Ranner Eidsvoll - Akershus
Gudbrand Bræk Eidsvoll - Akershus
Eivind Bror Nyhuus Eidsvoll - Akershus
Olav Resaland Eidsvoll - Akershus
Frank Halvorsen Eidsvoll - Akershus
Per Evensen Eidsvoll Verk - Akershus
Odd Arne Klungseth Eidsvoll Verk - Akershus
Frank Johan Martinsen Eidsvoll Verk - Akershus
Carl Erik Høy-Petersen Eiksmarka - Akershus
Johan Kofstad Eiksmarka - Akershus
Bjørn Fredrik Lundiin Eiksmarka - Akershus
Fredrik S Michelet Eiksmarka - Akershus
Roar Meland Eiksmarka - Akershus
Aage Johan Hansen Eiksmarka - Akershus
Nils Herman Hornnæss Eiksmarka - Akershus
Runar Kristing Eiksmarka - Akershus
Reidar Tauk Eiksmarka - Akershus
Kaare Tønsberg Eiksmarka - Akershus
Knut-Erik Christensen Eiksmarka - Akershus
Tore Fevolden Eiksmarka - Akershus
Kjell Erling GUnther-Ellefsen Eiksmarka - Akershus
Truls Ørnulv Hauger Eiksmarka - Akershus
Ernst Erik Krøger Eiksmarka - Akershus
Espen Welin-Larsen Eiksmarka - Akershus
Håkon Tronstad Eiksmarka - Akershus
Torbjørn Eide Eiksmarka - Akershus
Jarle Westin Eiksmarka - Akershus
Christopher Willms Eiksmarka - Akershus
Jan Fredrik Knudsen Eiksmarka - Akershus
Odd Børre Sørensen Eiksmarka - Akershus
Jan Arne Hansen Eiksmarka - Akershus
Helge Kjuus Eiksmarka - Akershus
Stig Pettersen Eiksmarka - Akershus
Gisle Ranheimsæter Eiksmarka - Akershus
Kjell Ove Just Eiksmarka - Akershus
Kai Wennevold Enebakk - Akershus
Morten Strøm Enersen Enebakk - Akershus
Roger Arne Kristiansen Enebakk - Akershus
Arne Rodahl Enebakk - Akershus
Kjell Arne Søvde Fagerstrand - Akershus
Dag Bernhard Bjørnsen Fagerstrand - Akershus
Øivind Andreas Ødegaard Fagerstrand - Akershus
Arvid Bakken Fagerstrand - Akershus
Hans-Petter Rønning Fagerstrand - Akershus
Carl-André Rønning Fagerstrand - Akershus
Carl-Petter Rønning Fagerstrand - Akershus
Torbjørn Johansen Fetsund - Akershus
Harald Noraker Fetsund - Akershus
Frode Espen Wannebo Fetsund - Akershus
Geir Harildstad Fetsund - Akershus
Arne Norgaard Fetsund - Akershus
Morten Bonna Fetsund - Akershus
Geir Mork Fetsund - Akershus
Lasse Stavdal Fetsund - Akershus
Morten Thorvaldsen Fetsund - Akershus
Inge Ulekleiv Fetsund - Akershus
Pål Brevik Fetsund - Akershus
Tore Hjalmar Gulbrandsen Fetsund - Akershus
Kjell Torger Hvithammer Fetsund - Akershus
Kjell Christian Hovde Fetsund - Akershus
Tor Gamstøbakk Fetsund - Akershus
Otto Dalberg Fetsund - Akershus
Yngve Sommerseth Gudmundsen Fetsund - Akershus
Jørn Gulbrandsen Fetsund - Akershus
Per Otto Hammer Fetsund - Akershus
Ronny Kjeserud Fetsund - Akershus
Erling Håkon Uggedal Fetsund - Akershus
Roar Gruer Finstadjordet - Akershus
Geir Age Noven Finstadjordet - Akershus
Douglas Dempsey Finstadjordet - Akershus
Fred Ingar Hagen Finstadjordet - Akershus
Asbjørn Føsker Finstadjordet - Akershus
Trygve Gammelsæter Finstadjordet - Akershus
Jan Hvoslef Finstadjordet - Akershus
Ernst Rolf Asplund Finstadjordet - Akershus
Arild Steen Engelstad Finstadjordet - Akershus
Einar Eilif Gjestad Finstadjordet - Akershus
Dagfinn Martinsen Finstadjordet - Akershus
Eric Nicolaysen Finstadjordet - Akershus
Henning Værøy Finstadjordet - Akershus
Robert Ellingsen Fjellhamar - Akershus
Bjørn Erik Borrmann Fjellhamar - Akershus
Morten Gjellerud Fjellhamar - Akershus
Geir Atle Finden Fjellhamar - Akershus
Torn Vian Engen Fjellhamar - Akershus
Odd Gunnar Norum Fjellhamar - Akershus
Finn Jahr Fjellhamar - Akershus
Bjørn Haugaard Fjellhamar - Akershus
Karl Bjarne Kapaasen Fjellhamar - Akershus
Harald Haslie Fjellhamar - Akershus
Lars Erik Presterud Fjellhamar - Akershus
Jan Eirik Thomassen Fjellhamar - Akershus
Arne Inge Olsen Fjellhamar - Akershus
Jan Dahl Fjellhamar - Akershus
Jo Erik Østmo Fjellhamar - Akershus
Terje Rykhus Fjellhamar - Akershus
Erik Marcus Torkildsen Fjellhamar - Akershus
Andreas Holter Fjellhamar - Akershus
Edgar Bakken Fjellhamar - Akershus
Jan Rune Kjus Fjellhamar - Akershus
Odd Lund Fjellhamar - Akershus
Finn Hans Sandal Fjellhamar - Akershus
Tor Erik Gundersen Fjerdingby - Akershus
Even Augbo Fjerdingby - Akershus
Thomas Listerud Fjerdingby - Akershus
Erik Olafsson Fjerdingby - Akershus
Bård Jønsson Alovsrud Fjerdingby - Akershus
Gunner Ø Haraldstad Fjerdingby - Akershus
Per Lage Kvåle Fjerdingby - Akershus
Arne Ødegård Fjerdingby - Akershus
Eivind Woll Ruud Fjerdingby - Akershus
Jørgen Aasen Fjerdingby - Akershus
OleJohan Egset Fjerdingby - Akershus
Espen Sandberg Fjerdingby - Akershus
Thomas William Lind Fjerdingby - Akershus
Morten Løken Fjerdingby - Akershus
Jørgen Hans Edvard Høydahl Fjerdingby - Akershus
Kjell Johannessen Flateby - Akershus
Sigmund Øien Flateby - Akershus
Ken Erik Dahle Flateby - Akershus
Olav Kristen Garseg Flateby - Akershus
Henry Martin Hjellnes Flateby - Akershus
Nils Petter Kapstad Fornebu - Akershus
Hans Olav Knagenhjelm Fornebu - Akershus
Terje Amund Lædre Torp Fornebu - Akershus
Knut Gillesen Fornebu - Akershus
Roald Osmundsen Fornebu - Akershus
Steinar Rune Sande Fornebu - Akershus
Per-Jacob Jacobsen Fornebu - Akershus
Svenn Erik Midtbø Fornebu - Akershus
Bjørnar Røsås Fornebu - Akershus
Trygve Stokker Fornebu - Akershus
Niels Andreas Stolt-Nielsen Fornebu - Akershus
Holger Gulbrandsen Fornebu - Akershus
Helge Schjærve Fornebu - Akershus
Kim Erling Gerdts Fornebu - Akershus
Otto-John Kolsvik Fornebu - Akershus
Harald Pedersen Fornebu - Akershus
Erik Fjornes Fornebu - Akershus
Hans-Otto Hilsen Fornebu - Akershus
Dan-Atle Øien Fornebu - Akershus
Jan Egil Dyrli Frogner - Akershus
Thor Andre Bjerkhaug Frogner - Akershus
Frank Moan Frogner - Akershus
Kåre Moe Frogner - Akershus
Sebastian Reyes Frogner - Akershus
Morten Andreas Kleven Frogner - Akershus
Svein Justin Johansen Frogner - Akershus
Jarl Ingvar Brekke Frogner - Akershus
Hans Frode Asmyhr Frogner - Akershus
Thor Birger Horgen Gan - Akershus
Tore Braate Gjerdrum - Akershus
Espen Andre Huser Gjerdrum - Akershus
Ole Erik Fjeldstad Gjerdrum - Akershus
Gunnar Jødahl Gjerdrum - Akershus
Thomas Johannessen Gjerdrum - Akershus
Jan Øivind Johansen Gjerdrum - Akershus
Svein Agnar Larsen Gjerdrum - Akershus
Steinar Wøllo Gjerdrum - Akershus
Kjell Johny Nilsen Gjerdrum - Akershus
Gudni Torleifur Ølversson Gjerdrum - Akershus
Jan Peter Folsland Gjerdrum - Akershus
Petter Mathias Olsen Gjerdrum - Akershus
Jon Ole Trandem Gjerdrum - Akershus
Nils Kogstad Gjerdrum - Akershus
Arne Anthonisen Gjettum - Akershus
Jan Erik Grundtjernlien Gjettum - Akershus
Jan Christian Haugland Gjettum - Akershus
Birger Mørk Gjettum - Akershus
Olav Henrik Norheim Gjettum - Akershus
John Daniel Friedemann Gjettum - Akershus
Allan Due Aabech Gjettum - Akershus
Stein Nicolaysen Gjettum - Akershus
Svenn-Roger Huneide Gjettum - Akershus
Terje Hansen Gjettum - Akershus
Jens Saxe Huseby Gjettum - Akershus
Thrøstur Eiriksson Gjettum - Akershus
Kjell Karlsen Gjettum - Akershus
Ole Kr Langseth Gjettum - Akershus
Magne Asgeir Angell Gjettum - Akershus
Morten Bexrud Lippart Hagan - Akershus
Erik Olsen Bye Hagan - Akershus
Bendiks Vik Hagan - Akershus
Dan-Erik Balchen Dyrud Hagan - Akershus
Bjørn Leo Lind Hagan - Akershus
Stein Øivind Solbakken Hagan - Akershus
Per Christian Knobelauch Hagan - Akershus
Kai Eriksen Hagan - Akershus
Kjell Heuer Hagan - Akershus
Arne Jan Gjørven Hagan - Akershus
Andre Skogen Grimseth Hagan - Akershus
Svein Gulbrandsen Hagan - Akershus
Jan Erik Myhre Hagan - Akershus
Gunnar Hay Hagan - Akershus
Thor Harald Øyenaaen Hagan - Akershus
Bjørn Kristiansen Hagan - Akershus
Jørn Standal Hakadal - Akershus
Trond Trangsrud Hakadal - Akershus
Frode Lein Hakadal - Akershus
Lars Erik Svestad Hakadal - Akershus
Kåre Børrestuen Hakadal - Akershus
Arne Hofny Hakadal - Akershus
Hugo A Ulveseth Haslum - Akershus
Finn Fløystrand Haslum - Akershus
Thomas Whist Holter Haslum - Akershus
Morten Johnsen Haslum - Akershus
Ulf Møller Haslum - Akershus
Hans Thor Heikvam Haslum - Akershus
Carsten Horn-Hanssen Haslum - Akershus
Erling Dehlie Haslum - Akershus
Øystein Larbøl Haslum - Akershus
Jim Hedly Røang Haslum - Akershus
Sten Vikland Haslum - Akershus
Sven Falcke Haslum - Akershus
Knut Forså Haslum - Akershus
Kjell Ingvar Johnsen Haslum - Akershus
Per Egil Odden Haslum - Akershus
Øivind Martinsen Haslum - Akershus
Georg Edvin Torstein Øksnes Haslum - Akershus
Edward Jeffrey Ortopan Haslum - Akershus
Tore Fongen Haslum - Akershus
Marc Stanker Haslum - Akershus
Helge Solbakken Haslum - Akershus
Terje Hegge Haslum - Akershus
Bjørn Tore Solheim Haslum - Akershus
Carl Preben Engelstad Haslum - Akershus
Lars-Jørgen Biltvedt Sandberg Haslum - Akershus
Ole-Henrik Biltvedt Sandberg Haslum - Akershus
Arne Seines Heggedal - Akershus
Steinar Østern Heggedal - Akershus
Hans Henrik Eriksen Heggedal - Akershus
Rune Waage Gust Heggedal - Akershus
Hans Magnus Kleppa Heggedal - Akershus
Øyvind Haugen Heggedal - Akershus
Per Øye Heggedal - Akershus
Bjørn Eirik Hertzberg Heggedal - Akershus
Andreas Ingrud Heggedal - Akershus
Ottar Lundstøl Heggedal - Akershus
Svein Østen Solvik Heggedal - Akershus
Audun Ellefsen Heggedal - Akershus
Odd Kristian Kirkeby Heggedal - Akershus
Gunnar Kondal Brangerud Hølen - Akershus
Stein Gunnar Thorsnes Hølen - Akershus
Oddvar Tjernshaugen Hølen - Akershus
Eirik Nedrelid Hølen - Akershus
Rune Nedrelid Hølen - Akershus
Espen Landmark-Rosen Holter - Akershus
Raymond Willy Wold-Schätzer Holter - Akershus
Tor Braun Hosle - Akershus
Stein Hesstvedt Hosle - Akershus
Peder Holter-Sørensen Hosle - Akershus
Jan Erik Pettersen Hosle - Akershus
Aslak Ole Ravlo Hosle - Akershus
Per Tryving Hosle - Akershus
Ingar Udnæs Hosle - Akershus
David Edward Brookes Hosle - Akershus
Sverre Conradi Hosle - Akershus
Kåre Breistøl Hosle - Akershus
Guttorm Rebnes Hosle - Akershus
Andreas Falck Hosle - Akershus
Hans Ruben Glittenberg Hosle - Akershus
Hans Hernæs Hosle - Akershus
John Ivar Langerud Hosle - Akershus
Jarle Gjermundsen Aakredalen Hosle - Akershus
John Alexander FIunes Hosle - Akershus
Ole Christian Fosheim Hosle - Akershus
Anders Michael Heltzen Hosle - Akershus
Erik Lorck Jenssen Hosle - Akershus
Per Christian Kruse-Jensen Hosle - Akershus
Oddvar Harry Lien Hosle - Akershus
Halfdan Hopstock Hosle - Akershus
Svein Knudsen Hosle - Akershus
Knut Ragnar Bjerke Høvik - Akershus
Gunnar Dahl Høvik - Akershus
Lars Hallvard Aass Eskeland Høvik - Akershus
Arne Henriksen Høvik - Akershus
Frithjof Waldemar Kallevig Høvik - Akershus
Leif-Christian Mathisen Høvik - Akershus
Svein Sturlason Høvik - Akershus
Tor Harung Høvik - Akershus
Bjørn Buntz Høvik - Akershus
Trygve Fossen Høvik - Akershus
Henning Hagen Høvik - Akershus
Alv-Jørgen Arvesen Høvik - Akershus
Terje Eilertsen Høvik - Akershus
Knut Horvei Espeseth Høvik - Akershus
Per Otto Moe Høvik - Akershus
Tore Raagholt Høvik - Akershus
Isak K Skram Høvik - Akershus
Kjell Spilling Høvik - Akershus
Finn Thorkildsen Høvik - Akershus
Odd Ingar Skaug Høvik - Akershus
Bjørn Helge Hallan Høvik - Akershus
Jon Normann Ly Høvik - Akershus
Thor Ask Terkelsen Høvik - Akershus
Henning Bøgh Høvik - Akershus
Jan Martin Hexeberg Høvik - Akershus
Per Einar Ruud Høvik - Akershus
Ernst Waldemar Andersen Høvik - Akershus
Ole Petter Engebretsen Høvik - Akershus
Leif Andreas Gundersen Høvik - Akershus
Sverre Høven Høvik - Akershus
Petter Andreas Ask Høvik - Akershus
Sten Johan Dahl Høvik - Akershus
Jan-Arild Henriksen Høvik - Akershus
Jens Christian Magnus Høvik - Akershus
OleJohan Prytz Høvik - Akershus
Knut Bjørnsen Teige Høvik - Akershus
Geir Grimsmo Høvik - Akershus
Ivar Sehm Høvik - Akershus
Terje Stykket Høvik - Akershus
Kjell Olav Andresen Hurdal - Akershus
Ove Eidsæther Hurdal - Akershus
Martin Sigurd Johnsen Hurdal - Akershus
Terje Dønnum Hurdal - Akershus
Erik Roar Markham Hurdal - Akershus
Harald Einar Sørgaard Djupvik Hvalstad - Akershus
Odd Magnus Jahreie Hvalstad - Akershus
Sigbjørn Wathne Hvalstad - Akershus
Brynjulf Wølstad-Knutsen Hvalstad - Akershus
Fredrik Ernst Torp Aars-Rynning Hvalstad - Akershus
Rolf Evju Hvalstad - Akershus
Øistein Hagen Hvalstad - Akershus
Lars Johan Juterud Hvalstad - Akershus
Knut Edvard Ulvund Hvalstad - Akershus
Frank-Jørgen Hanssen Hvalstad - Akershus
Ingvar Strand Hvalstad - Akershus
Svein Tryti Hvalstad - Akershus
Jørgen Rønnekleiv Hvalstad - Akershus
Kåre Allum Hvalstad - Akershus
Odd Thomas Hansen Hvalstad - Akershus
Rune Nesseth Hvalstad - Akershus
Dag Ulstein Hvalstad - Akershus
Leif Fredrik Westengen Hvalstad - Akershus
Kai Magnar Killingmo Hvalstad - Akershus
Kai Hartmann Hvalstad - Akershus
Tom Inge Lillegård Hvam - Akershus
Bård Heljar Rusthaug Hvam - Akershus
Søren Vandsemb Hvam - Akershus
Werner Isaksen Hvitsten - Akershus
Bent Kristian Finset Jar - Akershus
Torstein Harbo Jar - Akershus
Johan Marius Lundin Jar - Akershus
Halvor Mehre Jar - Akershus
KnutJacob Risung Jar - Akershus
Erik Thaulow Jar - Akershus
Robert Buan Jar - Akershus
Jack William Johnsen Jar - Akershus
Thor AIbe rt Ljungmann Jar - Akershus
Vidar Lønn-Arnesen Jar - Akershus
André Vatsgar Jar - Akershus
Per Martin Brusevold Jar - Akershus
Tommy Conradi Jar - Akershus
Andreas Dehlie Jar - Akershus
Anders Haneborg Jar - Akershus
Gunnar Hernes Jar - Akershus
Herleif Sandbakken Jar - Akershus
Ole Risan Jar - Akershus
Carl Kristiansen Jar - Akershus
Olav Beito Liavåg Jar - Akershus
Frederik Gunnar Ranke Jar - Akershus
Geir Arild Engh-Hellesvik Jar - Akershus
Petter Sverstad Eriksen Jar - Akershus
Jostein Eriksen Jar - Akershus
Rolf Erik Henriksen Jar - Akershus
Pål-Helge Kraknes Jar - Akershus
Helge Hedman Nyrønning Jar - Akershus
Jørgen Sandberg Jar - Akershus
Arne Wedholm Jar - Akershus
Frode Furuhovde Jar - Akershus
Geir Hansen Jar - Akershus
Yngve Kristiansen Jar - Akershus
Torbjørn Lothe Vik Jar - Akershus
Amund Grimstad Jar - Akershus
Per Kyllingstad Jar - Akershus
Henrik Lauritzsen Jar - Akershus
Ronny Victor Pettersen Jar - Akershus
Thorbjørn Sneve Jar - Akershus
Arnt Ove Takvam Jar - Akershus
Magne Hafstad Jessheim - Akershus
Tom Erik Johnsen Jessheim - Akershus
Per Terje Sørlie Jessheim - Akershus
Magnar Egil Albrigtsen Jessheim - Akershus
Ivar Gotaas Jessheim - Akershus
Terje Gulliksen Jessheim - Akershus
Trond Halvorsen Jessheim - Akershus
Odd Magne Holter Jessheim - Akershus
Terje Karlsen Jessheim - Akershus
Per Thomas Karlsson Jessheim - Akershus
Anders Korsmo Jessheim - Akershus
Per Øivind Lillelien Jessheim - Akershus
Arne Moe Jessheim - Akershus
Tom Johan Norseth Jessheim - Akershus
Erik Øiesvold Jessheim - Akershus
Odd Roger Østerud Jessheim - Akershus
Roger Pedersen Jessheim - Akershus
Magne Raastad Jessheim - Akershus
Knut-Erik Risan Jessheim - Akershus
Ole Steen Jessheim - Akershus
Per Olav Tangen Jessheim - Akershus
Jonny Solheim Thomassen Jessheim - Akershus
Svein Ole Torvund Jessheim - Akershus
Morten Unger Jessheim - Akershus
Erik Walan Jessheim - Akershus
Øystein Haug Jessheim - Akershus
Morten Andre Selnes Paulsen Jessheim - Akershus
Tony Solli Fossum Jessheim - Akershus
Remy Fossum Jessheim - Akershus
Tore Gran Jessheim - Akershus
Harald Valgermo Nessøe Jessheim - Akershus
Nils Erik Skulstad Jessheim - Akershus
Jon Sverre Bråthen Jessheim - Akershus
Øyvind Evjebråten Jessheim - Akershus
Geir André Hillveg Jessheim - Akershus
Erik Johnsson Jessheim - Akershus
Per Erik Kolstad Jessheim - Akershus
Patrick Barry Matheson Jessheim - Akershus
Kåre Syltevik Jessheim - Akershus
Ove Bøe Jessheim - Akershus
Brian Fabricius Jessheim - Akershus
Trond Fladby Jessheim - Akershus
lvar Ståle Flakken Jessheim - Akershus
Tore Østvang Jessheim - Akershus
Olav Skedsmo Jessheim - Akershus
Lars Erik Ruud Jessheim - Akershus
Gunnar Henry Thorsteinsen Jessheim - Akershus
Atle Bremner Borg Jessheim - Akershus
Knut Sigurd Korsmo Jessheim - Akershus
Odd Lennart Willassen Jessheim - Akershus
Tom Axel Espeland Jessheim - Akershus
Kenneth Thoresen Jessheim - Akershus
Staale Hansen Kjeller - Akershus
Odd Normann Kjeller - Akershus
Gunnar Henry Skovli Kjeller - Akershus
Arne S Skuseth Kjeller - Akershus
Bjørn Atle Freng Kjeller - Akershus
Knut Øiestad Kjeller - Akershus
Per Refsem Kløfta - Akershus
Egil Eidsand Kløfta - Akershus
Thore Rhoar Hallbing Kløfta - Akershus
Age Johannes Hamang Kløfta - Akershus
Jan Erik Holter Kløfta - Akershus
Erik Aksel Johansen Kløfta - Akershus
Svein Larsen Kløfta - Akershus
Øystein Moe Kløfta - Akershus
Tom W Holm Paulsen Kløfta - Akershus
Knut Erling Skreden Kløfta - Akershus
Øyvind Larssen Kløfta - Akershus
Dagfinn Nordlid Kløfta - Akershus
Finn O Fossum Kløfta - Akershus
Kenneth Fossum Kløfta - Akershus
Bjørn Ingar Davan Kløfta - Akershus
Bjørn Tore Teigen Kløfta - Akershus
Bjørn Anfindsen Kløfta - Akershus
Jack Johnsen Kløfta - Akershus
Knut Magnusson Myrseth Kløfta - Akershus
Harald Martin Skaare Kløfta - Akershus
Roar Selvåg Kløfta - Akershus
Geir Haugsnes Kløfta - Akershus
Tore Johnsen Kolbotn - Akershus
Fred Val Andersen Kolbotn - Akershus
Torbjørn Brataas Kolbotn - Akershus
Hugo Fjeld Kolbotn - Akershus
Reidar Adelsten Kirkevold Kolbotn - Akershus
Per Moberg Kolbotn - Akershus
Bjørn Olav Sissener Kolbotn - Akershus
Tor Skjæggestad Kolbotn - Akershus
Leif Vebenstad Kolbotn - Akershus
John Erik Christensen Kolbotn - Akershus
Sigstein Bekeng Kolbotn - Akershus
Hans Jørgen Brønlund Kolbotn - Akershus
Bjørn Knutsen Kolbotn - Akershus
Tore Haakon Onstad Kolbotn - Akershus
Hans Jacob Lilleby Kolbotn - Akershus
Tore Almeli Kolbotn - Akershus
Knut Bergner Kolbotn - Akershus
Rune Martinus Nerland Kolbotn - Akershus
Arthur Inge Brunvoll Kolbotn - Akershus
Odd Hans Engebretsen Kolbotn - Akershus
Petter Anton Hansen Kolbotn - Akershus
Morten Solstad Kolbotn - Akershus
Jan Sigurd Kolshus Kolbotn - Akershus
Walther Davidsen Kolbotn - Akershus
Helge Ragnar Eriksen Kolbotn - Akershus
Øyvind Halaas Kolbotn - Akershus
Pål Christian Michelet Kolbotn - Akershus
Harald Fredrik Neegaard Kolbotn - Akershus
Per Alsvik Kolbotn - Akershus
Ove Christian Bugge Kolbotn - Akershus
Jonny Teodor Melnæs Kolbotn - Akershus
Erik Magnus Ottesen Kolbotn - Akershus
Lewi Smidtsrød Kolbotn - Akershus
Tronn Kristian Vik Kolbotn - Akershus
Einar Jan Engebretsen Kolbotn - Akershus
Dag Anders Sønsthagen Kolbotn - Akershus
Jan Henry Warnken Kolbotn - Akershus
Per Kirkerud Kolsås - Akershus
Ole-Kristian Martinsen Kolsås - Akershus
Arvid Sigfred Enggravslia Kolsås - Akershus
Sverre Søgård Kolsås - Akershus
Terje Bergquist Kolsås - Akershus
Arne Fleischer Kolsås - Akershus
Lasse Moer Kolsås - Akershus
Lars Lundamo Kolsås - Akershus
Arne Ragnar Bjørnstad Kolsås - Akershus
Knut Carlberg Kolsås - Akershus
Kjell Gunnar Nordahl Kolsås - Akershus
Terje Sørensen Kolsås - Akershus
Nils Jokstad Kolsås - Akershus
Einar Stein Haugen Kråkstad - Akershus
Olav Hilde Tjugen Kråkstad - Akershus
Anders Frøysa Kråkstad - Akershus
Kjell Linnes Kråkstad - Akershus
Trond Henrik Hanssen Kråkstad - Akershus
Toivo Horvei Kråkstad - Akershus
Odd Mathisrud Kråkstad - Akershus
Per Bundgaard Andersen Kurland - Akershus
Kenneth Holter Kurland - Akershus
Per-Ivar Lund Kurland - Akershus
Tormod Torkelsen Kurland - Akershus
Brian Bernard Moore Bower Langhus - Akershus
Bård Brekke Langhus - Akershus
Alf Petter Høgberg Langhus - Akershus
Morten Johnsen Langhus - Akershus
Ketil Harry Sivertsen Langhus - Akershus
Erik Sundsby Langhus - Akershus
Svein Arild Frøyna Langhus - Akershus
Petter Flaglien Jacobsen Langhus - Akershus
Haakon Herluf Onstad Langhus - Akershus
Olaf Refvik Langhus - Akershus
Roar Valgermo Langhus - Akershus
Jon Johnson Langhus - Akershus
Henning Moen Langhus - Akershus
Kristoffer Martinsen Langhus - Akershus
Rolf Steen Langhus - Akershus
Rune Karlsen Langhus - Akershus
Nedim Kasumacic Langhus - Akershus
Halgeir Schiager Langhus - Akershus
Benjamin Effersø Langhus - Akershus
Tronn Agree Johansson Langhus - Akershus
Bengt Sverre Halvorsen Langhus - Akershus
Svein Ivar Hilmersen Langhus - Akershus
Sven Tormod Christoffersen Langhus - Akershus
Knut Faanes Langhus - Akershus
Martin Grøstad Langhus - Akershus
Helmer Haukaas Langhus - Akershus
Svein Johannessen Langhus - Akershus
Rolf Johansen Langhus - Akershus
Lars Agerbek Kvæstad Langhus - Akershus
Trond Steen Linnestad Langhus - Akershus
Knut Erik Marthinussen Langhus - Akershus
Terje Myklebust Langhus - Akershus
Odd Nerdrum Langhus - Akershus
Stig Nicolaisen Langhus - Akershus
Raymond Olaussen Langhus - Akershus
Vidar Remfeldt Langhus - Akershus
Øyvind Skaara Langhus - Akershus
Terje Viggo Ahlstrøm Langhus - Akershus
Bjørn Hansen Langhus - Akershus
Jan Frode Kolbjørnsen Langhus - Akershus
Bjørn Alfredsen Leirsund - Akershus
Pål Erik Kristiansen Leirsund - Akershus
Svein Torgeir Furuseth Leirsund - Akershus
Finn Eirik Eilertsen Leirsund - Akershus
Edgar Arnold Løchen Leirsund - Akershus
Gunnar Bjørn Edvartsen Lillestrøm - Akershus
Eirik Trønnes Hansen Lillestrøm - Akershus
Øystein Lien Lillestrøm - Akershus
Odd Egil Thoresen Lillestrøm - Akershus
Alexander Dillingøen Lillestrøm - Akershus
Tore Garthus Lillestrøm - Akershus
Bent Helle Jensen Lillestrøm - Akershus
Jan Langseth Lillestrøm - Akershus
Bjørn Torgersen Lillestrøm - Akershus
Helge Olaf Jacobsen Lillestrøm - Akershus
Gunnar Wictor Larsen Lillestrøm - Akershus
lvar Ørbeck Lillestrøm - Akershus
Kjell Anders Bruheim Lillestrøm - Akershus
Gunnar Henry Hansen Lillestrøm - Akershus
Erik John Knudsen Lillestrøm - Akershus
Jon Sandberg Lillestrøm - Akershus
Knut Bergquist Lillestrøm - Akershus
Otto Karl Knutsen Lillestrøm - Akershus
Sverre Bredal Lillestrøm - Akershus
Henric Ceder Lillestrøm - Akershus
Sigurd Friis Lillestrøm - Akershus
Rune Larsen Lillestrøm - Akershus
Ivar Madsen Lillestrøm - Akershus
Einar Kristoffer Schatvet Lillestrøm - Akershus
Nils-Kristian SoIsrud Lillestrøm - Akershus
Nils-Kristian Solsrud Lillestrøm - Akershus
Christer Futsæther Lillestrøm - Akershus
Bjørn Lien Lillestrøm - Akershus
Rune Søfting Lillestrøm - Akershus
Rolf Ween Lillestrøm - Akershus
Bjørn-Erik Børresen Lillestrøm - Akershus
Thorbjørn Dalsberget Lillestrøm - Akershus
Einar Hodø Lillestrøm - Akershus
Roy Kenneth Holm Lillestrøm - Akershus
Pål Jeroen Husby Lillestrøm - Akershus
Kai Allan Jørgensen Lillestrøm - Akershus
Annfinn Steinar D Karlsen Lillestrøm - Akershus
Tor Edvard Lynne Lillestrøm - Akershus
Steinar Ingernann Mauritz Lillestrøm - Akershus
Glenn Simon Nerdal Lillestrøm - Akershus
Rolf Olai Olaisen Lillestrøm - Akershus
Erik Ruste Lillestrøm - Akershus
Roger Stubberud Lillestrøm - Akershus
Harald Sveum Lillestrøm - Akershus
Ole-Johnny Vestad Lillestrøm - Akershus
Preben Rognerud Danielsen Løken - Akershus
Arne Johannes Hjemmen Lommedalen - Akershus
Morten Mathisen Lommedalen - Akershus
Roar Nøbben Lommedalen - Akershus
Tor Asmund Leikvoll Lommedalen - Akershus
Johan Bro Sundin Lommedalen - Akershus
Erik Burud Lommedalen - Akershus
Jørn Erik Værnes Nygaard Lommedalen - Akershus
Lasse Krogh Lysø Lommedalen - Akershus
Tor Einar Ljønes Lørenskog - Akershus
Erik Nicolaisen Lørenskog - Akershus
Heiki Magnar Skavhaug Lørenskog - Akershus
Lasse Lindberg Lørenskog - Akershus
Ernst A Danielsen Lørenskog - Akershus
John Fellingfors Lørenskog - Akershus
Aksel Løvik Lørenskog - Akershus
Thor Helge Bergan Lørenskog - Akershus
Kai Øivind Brenden Lørenskog - Akershus
Mats Morell Lørenskog - Akershus
Svein-Erik Pedersen Lørenskog - Akershus
Frank Stengrimsen Lørenskog - Akershus
Svein Erik Tverli Lørenskog - Akershus
Stig Eivind Schieldrop Tangerud Lørenskog - Akershus
Tore Thorsen Lørenskog - Akershus
Jørn Yngve Walmestad Lørenskog - Akershus
Raymond Finstad Lørenskog - Akershus
Håvard Larsen Lørenskog - Akershus
Maks Mikkelsen Lørenskog - Akershus
Tor Nyhus Lørenskog - Akershus
Svein Eslund Lørenskog - Akershus
Steinar Fjerdingen Lørenskog - Akershus
Hans Karsten Holth Lørenskog - Akershus
Knut Eigil Johansen Lørenskog - Akershus
Morten Laukvik Lørenskog - Akershus
Gunnar W Øien Lørenskog - Akershus
Tore Skøld Lørenskog - Akershus
Rolv Bjelland Lørenskog - Akershus
Dag Bråthen Lørenskog - Akershus
Jon Gimse Lørenskog - Akershus
Arnt Harborg Jacobsen Lørenskog - Akershus
Øistein Torger Kjus Lørenskog - Akershus
Per Magne Bjørnslett Løvenstad - Akershus
Terje Hejtmanek Løvenstad - Akershus
Alf Ola Fredrik Halvorsen Løvenstad - Akershus
Geir Edmund Evensen Løvenstad - Akershus
Arne Marthin Bøhn Løvenstad - Akershus
Geir Dalholt Løvenstad - Akershus
Jørn Bredo Larsen Løvenstad - Akershus
Trond Mathisen Løvenstad - Akershus
Frode Arnt Olsbø Løvenstad - Akershus
Sven Akre-Aas Lysaker - Akershus
Hans Kveiland Lysaker - Akershus
Svend Erling Ludvig de Guise Salicath Lysaker - Akershus
Gudbrand Tandberg Lysaker - Akershus
Tord Johan Eide Lysaker - Akershus
Jesper Hoel Lysaker - Akershus
Haakon Thorbjørnsen Lysaker - Akershus
Eirik Kristensen Lysaker - Akershus
GeirJohan Hylland Lysaker - Akershus
Morten Tokerud Lysaker - Akershus
Reidar Michael Dilling Lysaker - Akershus
Hans Erland Sundt Maura - Akershus
Ola Tangen Maura - Akershus
Erling Kristoffer Thorud Maura - Akershus
Halvor Magne Bjørnbeth Maura - Akershus
Kriastjan Ingi Dadason Maura - Akershus
Roy Carlsen Maura - Akershus
Per Egil Kirknes Maura - Akershus
Bjørn Nordby-Kringli Maura - Akershus
Bjørn Lundberg Maura - Akershus
Thore Fjellheim Minnesund - Akershus
Svein Johansen Minnesund - Akershus
Per Wilhelm Haugen Mogreina - Akershus
Trond Walther Nilsen Mogreina - Akershus
Arne Saga Nannestad - Akershus
Steinar Knoph Nannestad - Akershus
Knut Skatvedt Nannestad - Akershus
Trygve Sydhagen Nannestad - Akershus
Dag Anfindsen Nannestad - Akershus
Karl Henrik Engelhart Laache Nannestad - Akershus
Lasse Lauritzen Nannestad - Akershus
Rolf Tore Knoph Olsen Nannestad - Akershus
Torjus Alten Nesbru - Akershus
Torbjørn Haug Nesbru - Akershus
Jan Gottwaldt Nærup Nesbru - Akershus
Stig Asmussen Nesbru - Akershus
Hans Halvor Forberg Nesbru - Akershus
Arnulf Melbye Nesbru - Akershus
Ivar Andreas Moe Nesbru - Akershus
Erik Smith Wang Nesbru - Akershus
Arne Henriksen Nesbru - Akershus
Tom Kronen Nesbru - Akershus
Stein Petter Wold Nesbru - Akershus
John St Schjeldrup Olaisen Nesbru - Akershus
Arne Skeide Nesbru - Akershus
Jan Olav Solberg Nesbru - Akershus
Lars Kornelius Torjussen Nesbru - Akershus
Alexander Bytingsvik Nesbru - Akershus
Ragnar Løken Nesbru - Akershus
Geir Olimb Nesbru - Akershus
Bernhard-Jens Eggesbø Nesbru - Akershus
Christian Colin Myhre Nesbru - Akershus
Johnny Mathisen Engh Nesbru - Akershus
Svein Per Kleivdal Nesbru - Akershus
Trygve Olav Svendsen Nesoddtangen - Akershus
Gorm Pedersen Fossum Nesoddtangen - Akershus
Thomas Milton Deaton Nesoddtangen - Akershus
Svein Bernhard Øverbye Nesoddtangen - Akershus
Einar Renaa Nesoddtangen - Akershus
Torkel Fuskeland Nesoddtangen - Akershus
Kjetil Nordberg Nesoddtangen - Akershus
Thor Stenersen Nesoddtangen - Akershus
Asbjørn Ringstad Nesoddtangen - Akershus
Frank Jensen Nesoddtangen - Akershus
Jan Cato Myhrvold Nesoddtangen - Akershus
Even AMG Falkenberg Nesoddtangen - Akershus
Truls Thorvald Falkenberg Nesoddtangen - Akershus
Stein Phillip Thoresen Nesoddtangen - Akershus
Gunnar Walle Nesoddtangen - Akershus
Bjørn Lindberg Andersen Nesoddtangen - Akershus
Andre Thomas Eid Nesoddtangen - Akershus
Bjørn Fjeld Nesoddtangen - Akershus
Narve Føllingstad Nesoddtangen - Akershus
Odd Arne Johansen Nesoddtangen - Akershus
Tor Lindberg Nesoddtangen - Akershus
Geir Svarttjønnli Nesoddtangen - Akershus
Yrja'nä Tynkkynen Nesoddtangen - Akershus
Jørn Terje Viken Nesoddtangen - Akershus
Eivind Holte Nesoddtangen - Akershus
Thor Magnus Larssen Nesoddtangen - Akershus
Ole Christian Bye Nesoddtangen - Akershus
Børre Sigurd Bratsberg Nesøya - Akershus
EinarJohan Brevig Nesøya - Akershus
Ove Bruun Nesøya - Akershus
Lars A Johannessen Nesøya - Akershus
Eirik Johannessen Nesøya - Akershus
Geir Knutsen Nesøya - Akershus
Svein Gunnar Detlie Nesøya - Akershus
Einar Andreas Andersen Nesøya - Akershus
Halvor Grov Nesøya - Akershus
Audun Langhelle Nesøya - Akershus
Kjell Ivar Nilsen Nesøya - Akershus
Jacob Thomas Chr Fredrik Staib Nesøya - Akershus
Gunnar Eigil Støltun Nesøya - Akershus
Dag Johannes Tønder Nesøya - Akershus
Ole Birger Vanberg Nesøya - Akershus
Erik Sørlie Nesøya - Akershus
Rolf Georg Braathen Nesøya - Akershus
Kjell Reidar Løken Nesøya - Akershus
Fredrick Andersen Nesøya - Akershus
Per Arne Evensen Nesøya - Akershus
Richard Kongsteien Nesøya - Akershus
Johnny Veum Nesøya - Akershus
Mikkel Schack Nesøya - Akershus
Kjetil Werner Gulliksen Nesøya - Akershus
Sturla Jønsson Nittedal - Akershus
Erik Andreas Ahlsrød Nittedal - Akershus
Jan Arild Lunde Lyngstad Nittedal - Akershus
Geir Arild Sandstad Risholt Nittedal - Akershus
Jens RL'ising Nittedal - Akershus
Tommy Tangløkken Nittedal - Akershus
Svein Fogh Nittedal - Akershus
Lars Henrik Lagergren Smith Nittedal - Akershus
Jan Arild Brenner Nittedal - Akershus
Tor Johan Haldorsen Nittedal - Akershus
Helge Nordahl Nittedal - Akershus
Per Steinar Falla Nittedal - Akershus
Øistein Lid Nittedal - Akershus
Reidar Skålnes Nittedal - Akershus
Per Fredrik Torgersen Nittedal - Akershus
Bent Halvorsen Nordby - Akershus
Kjell Georg Kristiansen Nordby - Akershus
Per Espen Jahren Nordkisa - Akershus
Einar Hovde Nordre Frogn - Akershus
Aksel Erik Busch Nordre Frogn - Akershus
Leif Erik Sivertsen Nordre Frogn - Akershus
Stein Erik Rivø Oppaker - Akershus
Knut Inngjerdingen Oppaker - Akershus
Leif Ajaxon Oppegård - Akershus
Jørn-Erik Røkholt Oppegård - Akershus
Kim Fredrik Torgersen Oppegård - Akershus
Gunnar Foss Bredesen Oppegård - Akershus
Bjørn Valentin Eriksen Oppegård - Akershus
Geir Falkø Oppegård - Akershus
Trond Grøntoft Oppegård - Akershus
Bjørn Gunnar Johansen Oppegård - Akershus
Marius Levernes Oppegård - Akershus
Kjell Giinther Pettersen Oppegård - Akershus
Svein Erik Larsen Oppegård - Akershus
Knut Myhre Oppegård - Akershus
Jan Fredrik Torgersen Oppegård - Akershus
Finn Warvik Oppegård - Akershus
Geir Kaalstad Oppegård - Akershus
Jan Erling Lund Oppegård - Akershus
Jan Komperud Rogstad Oppegård - Akershus
Terje Strand Oppegård - Akershus
Svein Gulbrandsen Oppegård - Akershus
Gaute Langdal Oppegård - Akershus
Roger Melbøe Oppegård - Akershus
Oddvar Nylænder Oppegård - Akershus
Peter Arne Anker-Nilssen Oppegård - Akershus
Espen Gultvedt Oppegård - Akershus
Christian Aalborg Oppegård - Akershus
Jon Yngvar Andersen Oppegård - Akershus
Kjetil Marius Istad Oppegård - Akershus
Roy Erling Mathisen Oppegård - Akershus
Carsten Steenmark Oppegård - Akershus
Terje Stokker Oppegård - Akershus
Lasse Nesbak Oppegård - Akershus
Bjørn Christian Østrem Oppegård - Akershus
Odd Geir Helberg Hansen Østerås - Akershus
Ulf Andresen Østerås - Akershus
Knut Løvdal Østerås - Akershus
Gunnar Engebretsen Østerås - Akershus
Thord Grime Østerås - Akershus
Tor Egelien Østerås - Akershus
Einar Ingvoldstad Østerås - Akershus
Hans Olaf Lund Østerås - Akershus
Ragnar Bjarne Herland Østerås - Akershus
Christian Meisterlin Østerås - Akershus
Alf Emil Hagen Rælingen - Akershus
Geir Edvard Hansen Rælingen - Akershus
Svein Erik Bjørklund Rælingen - Akershus
Sigurd Folgerø Dalen Rælingen - Akershus
Hans Joachim Enger Rælingen - Akershus
Einar Odmar Flåm Rælingen - Akershus
Johann Fredrik K1ower Rælingen - Akershus
Roger Nordnes Rælingen - Akershus
John-Erik Ranheim Rælingen - Akershus
Leo Stefansen Rælingen - Akershus
Bjørn Field Møvik Rælingen - Akershus
Anton Birger Leere Rælingen - Akershus
Michael David Smith Rælingen - Akershus
Lars Christian Finstad Rælingen - Akershus
Oddmund Dahle Rælingen - Akershus
Kjell Melhus Rælingen - Akershus
Aarstein Rebne Rælingen - Akershus
Bjarne Paul Nerby Råholt - Akershus
Bjørn Røgden Råholt - Akershus
Bjørn Egil Hansen Råholt - Akershus
Sigmund Flaa Råholt - Akershus
Jens Hegland Råholt - Akershus
Svein Erik Johansen Rasta - Akershus
Eivind Karlsen Rasta - Akershus
Tore Hakvaag Lybekk Rasta - Akershus
Håkon Phillip Tønder-Keul Rasta - Akershus
Arvid Brandmo Rasta - Akershus
Dan Fayen Rasta - Akershus
Roy Einar Larsen Rasta - Akershus
Leif Egil Mathisen Rasta - Akershus
Petter Christian Bangfield Hauger Rasta - Akershus
Reidar Johnsen Rasta - Akershus
Kjell Kristoffersen Rasta - Akershus
Arild Rambøl Rasta - Akershus
Viggo Sandgrav Rasta - Akershus
Per Hansen Rasta - Akershus
Rolf Kanstad Rasta - Akershus
John Langrind Rasta - Akershus
Lars-Erik Strand Rasta - Akershus
Bjørn Arne Langlien Rasta - Akershus
Sverre Magnar Kåre Skrolsvik Rasta - Akershus
Leif-Anders Valås Rasta - Akershus
Knut Western Rasta - Akershus
Terje Ebbang Rasta - Akershus
Fred Scott Palmgren Rasta - Akershus
Allan Solheim Rasta - Akershus
Bjørn Haugen Thonvold Rasta - Akershus
Ørnulf Gaarder Rasta - Akershus
Einar Bakkehaug Rasta - Akershus
Roy Henrik Rismoen Rasta - Akershus
Markus Holden Rud - Akershus
Harald Faaberg Rud - Akershus
Jon Kåre Bakken Rykkinn - Akershus
Harry Brenna Rykkinn - Akershus
Terje Englund Rykkinn - Akershus
Karl Aasmund Kleve Rykkinn - Akershus
Ørnulf Ødegaard Rykkinn - Akershus
Berger Halla jr Rykkinn - Akershus
Trond Olsen Rykkinn - Akershus
Per Edvard Arstad Rykkinn - Akershus
Erik Boll Rykkinn - Akershus
Birger Terje Garthus Rykkinn - Akershus
Dag Huseby Rykkinn - Akershus
Jan Ingebrigt Dahle Rykkinn - Akershus
Per Alf Helgen Rykkinn - Akershus
Olaf Wiegels Rykkinn - Akershus
Svein Henry Håkonsen Rykkinn - Akershus
Finn Haugland Rykkinn - Akershus
Finn Smeby Rykkinn - Akershus
Atle Haanæs Rykkinn - Akershus
Per Otto Lunderby Rykkinn - Akershus
Kjetil Arnold Bakke Rykkinn - Akershus
Leif William Jansson Rykkinn - Akershus
Svein Roger Johansen Rykkinn - Akershus
Ulrik Nilsen-Nygaard Rykkinn - Akershus
Einar Kvarving Nistad Rykkinn - Akershus
Odd Egil Pedersen Rykkinn - Akershus
Frank-Robert Hammerlin Rykkinn - Akershus
Torstein Reidar Haugen Rykkinn - Akershus
Anders Kleiven Rykkinn - Akershus
Martin Blendstrup Malmstrøm Sandvika - Akershus
Hans Henrik Gerhard Klouman Sandvika - Akershus
FrydenlundJan I Sandvika - Akershus
Ingvard Helland Sandvika - Akershus
Ole Petter Ottersen Sandvika - Akershus
Per Rødland Sandvika - Akershus
Arne Martin Sagen Sandvika - Akershus
Kaare Norman Selvig Sandvika - Akershus
André Stensrud Sandvika - Akershus
Knut Magne Aarset Sandvika - Akershus
Tore Leiv Grouff Sandvika - Akershus
Baard Alfred Hanssen Sandvika - Akershus
Lars Jostein Oppøyen Sandvika - Akershus
Bjørn Thore Røland Sandvika - Akershus
Rolf Bjørn Ulleberg Sandvika - Akershus
Eyvind Arne Ween Sandvika - Akershus
Arne Bjerkan Sandvika - Akershus
Kay Arne Gundersen Sandvika - Akershus
Jan Petrus Hagberg Sandvika - Akershus
Bo Eric Janson Sandvika - Akershus
Gunnar Rune Johansen Sandvika - Akershus
Jacob Kold Odland Sandvika - Akershus
Tore Kristian Skovly Sandvika - Akershus
Thorleif Steenbuch Sandvika - Akershus
Geir Stensland Sandvika - Akershus
Geir Harald Brekke Borse Sandvika - Akershus
Joel Alexander Joelsen Sandvika - Akershus
Didrik Petter Oppegaard Sandvika - Akershus
Ove Bjarne Staurset Sandvika - Akershus
Erik Frøystein Sandvika - Akershus
Carl Johan Hustad Sandvika - Akershus
Gisle Melhus Sandvika - Akershus
Christen Mellbye Gjesdahl Sandvika - Akershus
Ingar Hagen-Olsen Sandvika - Akershus
Atle Henry Hagstrøm Sandvika - Akershus
Ragnar Jan Klevaas Sandvika - Akershus
Ivar Leren Sandvika - Akershus
Terje Magnussen Sandvika - Akershus
Hans Moe Sandvika - Akershus
Bernt August Nissen Sandvika - Akershus
Trygve Svoldal Sandvika - Akershus
Jan Lippestad Sandvika - Akershus
Hans Christian Hagen Sandvika - Akershus
Christian Håkonsen Sandvika - Akershus
Tore Alexander Hardersen Sessvollmoen - Akershus
Henrik Andreas Folkvord Siggerud - Akershus
Per-Jonny Engebakken Siggerud - Akershus
Kjell Sverre Olsen Siggerud - Akershus
Jan Harald Andersen Siggerud - Akershus
Lars Henrik Bøhler Siggerud - Akershus
Bjørn Tormod Braastad Siggerud - Akershus
Per Alexander Bratsberg Siggerud - Akershus
Anders Westgård Siggerud - Akershus
Aksel Johannes Møller Skedsmokorset - Akershus
Leif Roar Hamre Skedsmokorset - Akershus
Frode Delbekk Skedsmokorset - Akershus
Leif Arne Øwre Skedsmokorset - Akershus
Shiv Prakash Grepp Skedsmokorset - Akershus
Jan Oluf Gjerlaug Skedsmokorset - Akershus
Christopher Honningsvåg Skedsmokorset - Akershus
Harald Ketil Johnsen Skedsmokorset - Akershus
Frank Willy Eriksen Skedsmokorset - Akershus
Thorleif Magnus S Fløgstad Skedsmokorset - Akershus
Charles Wolf Joner Skedsmokorset - Akershus
Svein Joner Skedsmokorset - Akershus
Thor Asbjørn Karlsen Skedsmokorset - Akershus
Arne Krohn Slotsvik Skedsmokorset - Akershus
Arne Vilhelm Nuvin Skedsmokorset - Akershus
Erling Anesland Skedsmokorset - Akershus
Arnt Nelvik Skedsmokorset - Akershus
Sveinung Skulstad Skedsmokorset - Akershus
Thomas Alsaker Skedsmokorset - Akershus
Per Erling Løkken Skedsmokorset - Akershus
Asbjørn Lundsvoll Skedsmokorset - Akershus
Jan Holger Kalin Skedsmokorset - Akershus
Sigmund Lundby Skedsmokorset - Akershus
Roar Lyngstad Skedsmokorset - Akershus
Håkon Lyse Skedsmokorset - Akershus
Rune Larder Skedsmokorset - Akershus
Torkjel Trones Eriksen Skedsmokorset - Akershus
Hans Langaas Skedsmokorset - Akershus
Tore Galtung Skedsmokorset - Akershus
Terje Langseth Skedsmokorset - Akershus
Dag Øyvind Lien Skedsmokorset - Akershus
Ernst Løken Skedsmokorset - Akershus
Mijo Mijic Skedsmokorset - Akershus
Eric Riiber Skedsmokorset - Akershus
Henry Osvald Thomassen Skedsmokorset - Akershus
Rolf Thorstensen Skedsmokorset - Akershus
Ulf Erik Elstad Ski - Akershus
Tommy Olav Johnsen Ski - Akershus
Eigil D Abyholm Ski - Akershus
Knut Arthur Finstad Bøhren Ski - Akershus
Egil Holte Ski - Akershus
Egil Gordon Klerck Ski - Akershus
Kai Heidenreich Raa Ski - Akershus
Vegard Halden Vinje Ski - Akershus
Stein Ulf Falkø Ski - Akershus
Ulf Egil Gjerde Ski - Akershus
Arnstein Hoel Ski - Akershus
Bent Kåre Kvakkestad Ski - Akershus
Helge Lysne Ski - Akershus
Hans Oliver Olsen Ski - Akershus
Kristoffer Winther Ski - Akershus
Morten Andresen Ski - Akershus
Arne Olaf Elverhøy Ski - Akershus
Kjell Kristiansen Ski - Akershus
Jan Ingebrigt Aandal Ski - Akershus
Arild Henry Bjerke Ski - Akershus
Erling Grønvold Olsen Ski - Akershus
Gunnar Steen Ski - Akershus
Trond Øby Carlsen Ski - Akershus
Per Frøysa Ski - Akershus
Thor Egil Ødegård Ski - Akershus
Ketil Juhani Frydenlund Ski - Akershus
Bjarne Oskar Kvakkestad Ski - Akershus
Tom Sørensen Ski - Akershus
Leif Braaten Ski - Akershus
Eilif Hjelseth Ski - Akershus
Tor Arne Kvakestad Ski - Akershus
Terje Østvold Ski - Akershus
Dagfinn Sigridson Skoglund Ski - Akershus
Rolf Steen Gundersen Ski - Akershus
Alf Christian Aadahl Ski - Akershus
Odd-Lauritz Aamodt Ski - Akershus
Knut Five Aandal Ski - Akershus
Erik Herman Aasum Ski - Akershus
Knut Amlien Ski - Akershus
Tor Øivin Bakke Ski - Akershus
Bjørn Bakke-Jensen Ski - Akershus
Tor Magnus Berntsen Ski - Akershus
Bjørn Erik Berntsen Ski - Akershus
Yngvar Carlsen Ski - Akershus
Bernt Dahl-Jørgensen Ski - Akershus
Jens Edvart Døvik Ski - Akershus
Dag Ekelberg Ski - Akershus
Arvid Eriksen Ski - Akershus
Kåre Feyling Ski - Akershus
Øyvind Christian FIedsberg Ski - Akershus
Knut Olav Frantzen Ski - Akershus
Terje Hagen Ski - Akershus
Tore Hagen Ski - Akershus
John HatIing Ski - Akershus
Morten Haukaas Ski - Akershus
Svein-Inge Helgesen Ski - Akershus
Svein Roar Hoff Ski - Akershus
Petter Holten Ski - Akershus
Karl Erik Isaksen Ski - Akershus
Erik Jahren Ski - Akershus
Jan Ronald Jansen Ski - Akershus
Frank Oulie Jensen Ski - Akershus
Tor Karlsen Ski - Akershus
John Trygve Kjeldstad Ski - Akershus
Øyvind Kristoffersen Ski - Akershus
Geir Lange Ski - Akershus
Odd Magnus Langhammer Ski - Akershus
Tor Kristian Langseter Ski - Akershus
Roger Lindstrand Ski - Akershus
Odd Ljosland Ski - Akershus
Ståle Kolbjørn Lyngstadaas Ski - Akershus
Terje Mehren Ski - Akershus
Knut Andreas Myklebust Ski - Akershus
Stein Arne Nalstad Ski - Akershus
Knut Ragnar Nielsen Ski - Akershus
Stian Fredrik Norløff Ski - Akershus
Reidar Norløff Ski - Akershus
Michael Nygaard Vainio Ski - Akershus
Erik Olsen Ski - Akershus
Thorbjørn Olav Pedersen Ski - Akershus
Lars Einar Presthus Ski - Akershus
Arne Ralmo Ski - Akershus
Bjørn Jarle Rødsand Ski - Akershus
Lars A Rolness Ski - Akershus
Tom Arthur Rommerud Ski - Akershus
Bjørn Steinar Schei Ski - Akershus
Trond Skaarud Ski - Akershus
Harald Skogholt Ski - Akershus
Thor Gunnar Stavsholt Ski - Akershus
Eivind Tøraasen Ski - Akershus
Bjørn-Erik Torp Ski - Akershus
Olaf Vangstein Ski - Akershus
Gunnar Bengt Vegsgaard Ski - Akershus
Peter Egil Wessel Ski - Akershus
Ole Petter Wiik Ski - Akershus
Brynjulv Afdal Ski - Akershus
Andreas Hamnes Skjetten - Akershus
Roger Malnes Skjetten - Akershus
Svein Aage Pedersen Skjetten - Akershus
Knut Gunnar Breiby Skjetten - Akershus
Karl Henry Johnsen Skjetten - Akershus
Ragnar Olav Vingelven Skjetten - Akershus
Sverre Wold Skjetten - Akershus
Paul Skulstad Skjetten - Akershus
Petter Atle Gustavsen Skjetten - Akershus
Knut Roger Olafsen Skjetten - Akershus
Peter-Otto Kristensen Skjetten - Akershus
Olav Sigmund Lyngset Skjetten - Akershus
Vidar Brundtland Steder Skjetten - Akershus
Giert Wilhelm Flock Skjetten - Akershus
Arne Edvard Ivarson Skjetten - Akershus
Mogens Kaas Skjetten - Akershus
Carsten Fredrik Kierulf Skjetten - Akershus
Sigmunn Kristensen Skjetten - Akershus
Lasse Maugesten Skjetten - Akershus
Tom Jørgen Myhre Skjetten - Akershus
Eirik Nordeide Skjetten - Akershus
Kjell Arne Leon Teigland Skjetten - Akershus
Tore TøtdaI Skjetten - Akershus
Vidar As-Hansen Skogbygda - Akershus
Jan Blådammen Skogbygda - Akershus
Ola Svennebye Skogbygda - Akershus
Sverre Charles Rosmo Skotbu - Akershus
Jon Tveit Skotbu - Akershus
Niko Mijic Skui - Akershus
Torstein Melbye Slattum - Akershus
Gaute Even Myhre Slattum - Akershus
Per Christian Krogh Slattum - Akershus
Reidar Næss Slattum - Akershus
Gunnar Wingård Slependen - Akershus
Bjarne Lysholm Gram Slependen - Akershus
Peter von Tangen-Jordan Slependen - Akershus
Bjørn Sverre Holmesland Slependen - Akershus
Kjell Hartvig Ovtun Slependen - Akershus
Bjarne Aasheim Slependen - Akershus
Lars Johan Hereid Slependen - Akershus
Per Ørbeck Slependen - Akershus
Erling August Husmo Slependen - Akershus
Terje Helgesen Sannerud Slependen - Akershus
Magnar Dag Skår Slependen - Akershus
Odd Reksten Vedeld Slependen - Akershus
Isak Asdal Kaasa Snarøya - Akershus
Mads Gram Rygg Snarøya - Akershus
Christofer Høeg Scheen Snarøya - Akershus
John Gunnar Wollner Snarøya - Akershus
Jens Philip Aanesen Snarøya - Akershus
Per Edvard Coucheron Snarøya - Akershus
Even Trygve Hansen Snarøya - Akershus
Gunnar Misvær Snarøya - Akershus
Per-Anders Oppegaard Snarøya - Akershus
Eivind Bjart Stangebye Snarøya - Akershus
Lars-Petter Mathisen Snarøya - Akershus
Harald Gram Rygg Snarøya - Akershus
Harald Solaas Snarøya - Akershus
Thorleif Taranger Snarøya - Akershus
Gunnar Jahr Snarøya - Akershus
Ingvald Knut Askeland Snarøya - Akershus
Erik Lia Snarøya - Akershus
Gunnar Fogth Lindqvist Snarøya - Akershus
Kjell Øvrebø Snarøya - Akershus
Christian Torp Saure Snarøya - Akershus
Terje Gresslien Snarøya - Akershus
Reidar Kleven Snarøya - Akershus
Petter Overaa Snarøya - Akershus
Magne Brekke Snarøya - Akershus
Jan Jørgen Juell Snarøya - Akershus
Harald Osmundsen Sofiemyr - Akershus
Arne Surén Sofiemyr - Akershus
Leif Einar Feiring Sofiemyr - Akershus
Espen Heggedal Sofiemyr - Akershus
Per Justus And reas Juell Sofiemyr - Akershus
Odvar Nordby Sofiemyr - Akershus
Frank Rønning Sofiemyr - Akershus
Hans Petter Haugerud Sofiemyr - Akershus
Asbjørn Muggebye Sofiemyr - Akershus
Ivar Egge Sofiemyr - Akershus
Bjørn Kristiansen Sofiemyr - Akershus
Hans Fredrik Kummervold Sofiemyr - Akershus
Terje Ørehagen Sofiemyr - Akershus
Kjell Arne Yttervik Sofiemyr - Akershus
Christian Carlsen Sofiemyr - Akershus
Bjørn Gamme Sofiemyr - Akershus
CIaes-Roberth Aakerman Sofiemyr - Akershus
IvarJohan Waage Sofiemyr - Akershus
Gunnar Sunde Fagervoll Sofiemyr - Akershus
Frank Johnsen Son - Akershus
Morten Vinje Son - Akershus
Georg Waldem Son - Akershus
John Moen Son - Akershus
Nils Petter Hajem Son - Akershus
Terje Conradi Son - Akershus
Anders Haraldsen Son - Akershus
Andreas Nikolai Lydersen Son - Akershus
Bjørn Wraamann Son - Akershus
Finn Caspar Sørlie Son - Akershus
Svein Asbjørn Pettersen Son - Akershus
Olav Harald Gudmundsen Son - Akershus
Øivind Gunnerud Son - Akershus
Skule Alvgeir Rønning Son - Akershus
Andreas Stensvold Son - Akershus
Igor Meyer Son - Akershus
Oddbjørn Aasen Son - Akershus
Asle Normann Borge Son - Akershus
Einar Andreas Brevig Son - Akershus
Arne Frank Fjærli Son - Akershus
Hans Martin Gretland Son - Akershus
Patrik Joakim Hagelin Son - Akershus
Odd-Erik Kanth-Lundem Son - Akershus
Tom Henry Knutsen Son - Akershus
Per Gunnar Larsen Son - Akershus
Thor Linge Son - Akershus
Lars Erik Lorentzen Son - Akershus
Ole Andreas Marskar Son - Akershus
Einar Myrer Son - Akershus
Bjørn Nordby Son - Akershus
Jan Omholt Son - Akershus
Lars Havard Onstad Son - Akershus
John Christian Paulshus Son - Akershus
Per Kristian Schierning Son - Akershus
Per Stubstad Wiik Son - Akershus
Runar Emmel Hansen Son - Akershus
Jan Sigurd Pettersen Son - Akershus
Flemming Kjelsbøl Dahl Sørum - Akershus
Morten Hultman Andresen Sørumsand - Akershus
Hans Holmsen Sørumsand - Akershus
Harald Andre Sollid Sørumsand - Akershus
Runar Ludvik Bråthen Sørumsand - Akershus
Finn Ørnulf Halling Sørumsand - Akershus
Gunnar Roge Hordvei Westby Sørumsand - Akershus
Odd Sars-Olsen Sørumsand - Akershus
Gaute Sars-Olsen Sørumsand - Akershus
Thor Arvid Tonning Sørumsand - Akershus
Willy Bjørn Wilhelmsen Sørumsand - Akershus
Svein-Aage Wulff Sørumsand - Akershus
David Akbari Guldager Sørumsand - Akershus
Eirik V Loftesnes Sørumsand - Akershus
Bjørn Christoffersen Stabekk - Akershus
Claus Hernæs Stabekk - Akershus
Jan-Georg Hoffmann Stabekk - Akershus
Kjell Martin Kristiansen Stabekk - Akershus
Christen Liisberg Stabekk - Akershus
Sigurd Alexander Madsen Stabekk - Akershus
Thor Rystedt Stabekk - Akershus
Per Runar Jøraholmen Selvær Stabekk - Akershus
Tomas Jølle Tenden Stabekk - Akershus
Inge Thorp Stabekk - Akershus
Øystein Krokaas Stabekk - Akershus
Per Even Lorne Stabekk - Akershus
Per Bjarne Reidarson Stabekk - Akershus
Leif Ingolf Røkke Stabekk - Akershus
Alexander Stensrud Stabekk - Akershus
Ragnar S Torbergsen Stabekk - Akershus
John Torgeir Wahlstrøm Stabekk - Akershus
Jan Wiberg Stabekk - Akershus
Andreas Carl Blydt Stabekk - Akershus
Niels Christian Nøkleby Stabekk - Akershus
Ivar Carsten Walseth Stabekk - Akershus
Bengt Larsen Renolen Stabekk - Akershus
Leif Børge Stub Stabekk - Akershus
Bjørn Raymond Egeland Stabekk - Akershus
Kjell Jarle Furnes Stabekk - Akershus
Ragnar Johan Horn Stabekk - Akershus
Jan Gunnar Greftegreff Stabekk - Akershus
Kjell Frode Hedløy Stabekk - Akershus
Tor-Herman Næss Stabekk - Akershus
Lars Christian Torhaug Stabekk - Akershus
Emil Jentoft Rønqvist Stabekk - Akershus
Otto Arne Holte Stabekk - Akershus
Per Anders Bjørkevoll Halsbog Strømmen - Akershus
Espen Sandvig Strømmen - Akershus
Jo Gardar Stabell Strømmen - Akershus
Tore Gunnar Hansen Strømmen - Akershus
Sverre Leonard Sivertsen Strømmen - Akershus
Garm Oscar Lyckander Strømmen - Akershus
Sverre Næss Strømmen - Akershus
Ole Bjørn Schau Strømmen - Akershus
Jørn Arne Aas Strømmen - Akershus
Øyvind Bjørnelykke Strømmen - Akershus
Tore Danielsen Strømmen - Akershus
Geir Krogsæther Strømmen - Akershus
Odd Harald Langehaug Strømmen - Akershus
Einar Thyness Strømmen - Akershus
Arne Mila Strømmen - Akershus
Morten Vågen Strømmen - Akershus
Kurt Odin Kollstrøm Strømmen - Akershus
Dag Kristian Nordlund Strømmen - Akershus
Remy Andre Karoliussen Strømmen - Akershus
Hermund Flemmen Strømmen - Akershus
Reidar Kjell Espe Strømmen - Akershus
Svein Reo Evensrud Strømmen - Akershus
Anders Fogstad Strømmen - Akershus
Per Jørgen Haugen Strømmen - Akershus
Lars Holmsen Strømmen - Akershus
Jarl André Gundersen Hubenthal Strømmen - Akershus
Knut Fredrik Knutsen Strømmen - Akershus
Jon Schøning Lie Strømmen - Akershus
Jørgen Kristian Myrlund Strømmen - Akershus
Martin Staurem Strømmen - Akershus
Per Bretteville Svartskog - Akershus
Lars Christian Myhrvold Svartskog - Akershus
Erik Cæsar Lundberg Svartskog - Akershus
Jan-Erik Aass Tårnåsen - Akershus
Dag Halfdan Sem Tårnåsen - Akershus
Gerhard Amundsen Tårnåsen - Akershus
Bjarte Ingvard Leivestad Tårnåsen - Akershus
Finn Egen Mobæk Tårnåsen - Akershus
Harald T B Schee Tårnåsen - Akershus
Trond Charles Brørs Tårnåsen - Akershus
Jan Fredrik Karlsson Tårnåsen - Akershus
Hans Christian Palm Tårnåsen - Akershus
Bernhard Melhuus Tårnåsen - Akershus
Rune Vidar Nordum Tårnåsen - Akershus
Willy Remfeldt Tårnåsen - Akershus
Johan Grethens Tårnåsen - Akershus
Erik Mathiesen Tårnåsen - Akershus
Hans Rollef Henriksen Tårnåsen - Akershus
Ulf Reinert Kirkemo Tårnåsen - Akershus
Otto Lauritsen Trollåsen - Akershus
Charles Mclean Press Trollåsen - Akershus
Arild Sven Ringstad Trollåsen - Akershus
Anders Hennum Trollåsen - Akershus
Jacques Marcus Van Maris Vestby - Akershus
Gerrit Løberg Vestby - Akershus
Henrik Nesheim Vestby - Akershus
Lars Elling Fjørtoft Vestby - Akershus
Mats Fossum Vestby - Akershus
Aage Enerstad Vestby - Akershus
Lasse Juul Høymer Vestby - Akershus
Jan Isaksen Vestby - Akershus
Jørgen Jeksrud Vestby - Akershus
Endre Lo Vestby - Akershus
Trond Martinsen Vestby - Akershus
Hans Christian Pedersen Vestby - Akershus
Ole Jørgen Schau Vestby - Akershus
Erik Skotte Vestby - Akershus
Helge Arne Toftner Vestby - Akershus
Erik Bjerkås Wiik Vestby - Akershus
Geir Olav Nikolaisen Vestby - Akershus
Emil Christian Øveraasen Vestby - Akershus
Knut Aker Vestby - Akershus
Nils Ivar Beisland Vestby - Akershus
Svein Tore Gregersen Vestby - Akershus
Terje Lambech Vestby - Akershus
Per-Olav Larsen Vestby - Akershus
John Oddvar Lundsbakken Vestby - Akershus
Viggo Normann Paulsen Vestby - Akershus
Erik Sollerud Vestby - Akershus
Oddvar Herskedal Vettre - Akershus
Carl Otto Wathne Vettre - Akershus
Ian Donald Campbell Vettre - Akershus
Scot F Roelofs Vettre - Akershus
Arild Drageset Vettre - Akershus
Anders Liland Vettre - Akershus
Jaques Rene Victor Rebaudo Vinterbro - Akershus
Roy Herberth Thoresen Vinterbro - Akershus
Wilhelm Wagner Vinterbro - Akershus
Stein Gunnar Ekhaugen Vinterbro - Akershus
Lars Kristian N Opsahl Vinterbro - Akershus
Torbjørn Kristiansen Vinterbro - Akershus
Pål Fauske Vinterbro - Akershus
Per Erik Pålvang Vinterbro - Akershus
Trygve Engebretsen Vinterbro - Akershus
Lars Løken Vinterbro - Akershus
Pål Arne Lutnæs Vinterbro - Akershus
Kai Werner Østreng Vinterbro - Akershus
Tom Olav Sekse Vinterbro - Akershus
Henning Notland Smogeli Vinterbro - Akershus
Birger Snekkermoen Vinterbro - Akershus
Fred Stenseth Vinterbro - Akershus
Henning Vossli Vinterbro - Akershus
Jan Tørris Bonnevie Vollen - Akershus
Ronny Hansen Vollen - Akershus
Jon Husum Landmark Vollen - Akershus
Kai Låtun Vollen - Akershus
Arne Pape Vollen - Akershus
Einar Atle Yri Voldseth Vollen - Akershus
Ingvar Lennart Beck Vollen - Akershus
Glenn Hallberg Vollen - Akershus
Svein Ørbeck Vollen - Akershus
Tom-Arne Solhaug Vollen - Akershus
Svein Jensen Vollen - Akershus
Bjørn Eyolf Engen Vollen - Akershus
Frode Skaarnes Vollen - Akershus
Atle Hjorteland Vollen - Akershus
Per-Anders Jørnsen Vollen - Akershus
Kai Arild Korsvoll Vormsund - Akershus
Robert Istvan Spilmann Vormsund - Akershus
Willy Hilding Søderstrøm Vøyen - Akershus
Morten Heldal Haugerud Vøyenenga - Akershus
Jens Petter Broby Vøyenenga - Akershus
Ronny Eliassen Vøyenenga - Akershus
Knut Rygh Vøyenenga - Akershus
Geir Hilding Vøyenenga - Akershus
Fredrik Hilding Vøyenenga - Akershus
Svein Bækkevold Vøyenenga - Akershus
Erik Dag Eriksen Vøyenenga - Akershus
Leif-Rune Gausereide Vøyenenga - Akershus
Robert Stale EIstad Ytre Enebakk - Akershus
Andreas Holberg Ytre Enebakk - Akershus
Morten Bøe Pedersen Ytre Enebakk - Akershus
Egil Nesheim Ytre Enebakk - Akershus
Espen Skaug Ytre Enebakk - Akershus
Bjørn Strømsborg Ytre Enebakk - Akershus
Jan-Roar Nygård Hagen Ytre Enebakk - Akershus
Stig Alf Hansen Ytre Enebakk - Akershus
Knut Eirik Johnsen Ytre Enebakk - Akershus
Morten Jørstad Ytre Enebakk - Akershus
Øyvind Nedrelid Ytre Enebakk - Akershus
Frank Robert Jensen Ytre Enebakk - Akershus
Trond Schei Jar - Akershus
Bo Wingård Jar - Akershus
Tor Rolf Bryntesen Jar - Akershus
Stig Heistein Jar - Akershus
Knut Jahr Jar - Akershus
Ole Christian Ruud Jar - Akershus
Knut Rygh Jessheim - Akershus
Lars Audun Olsen Arendal - Aust-Agder
Nils Bård Andersen Arendal - Aust-Agder
Geir Tore Marcussen Arendal - Aust-Agder
Svein Nilsen Arendal - Aust-Agder
Per Ørnulv Thorbjørnsen Arendal - Aust-Agder
John Albert Bruvik Arendal - Aust-Agder
Arne Magne Aabelvik Arendal - Aust-Agder
Kristoffer Aakenes Arendal - Aust-Agder
Tore Einar Abusland Arendal - Aust-Agder
AlfJoachim Altenborg Arendal - Aust-Agder
Poul Fredrik Andersen Arendal - Aust-Agder
Nils Eivind Ausland Arendal - Aust-Agder
Hans Henrik Bakke Arendal - Aust-Agder
Tommy Beinset Arendal - Aust-Agder
Yngvar Bratlid Arendal - Aust-Agder
Morten Peter Bredsdorff Arendal - Aust-Agder
Anders Hallvard Brekka Arendal - Aust-Agder
Alf Bringaker Arendal - Aust-Agder
Johan Thulin Bringsverd Arendal - Aust-Agder
Stein Wilhelm Duus Arendal - Aust-Agder
Erling Engen Arendal - Aust-Agder
Osmund Fiskaa Arendal - Aust-Agder
Roy Gjertsen Arendal - Aust-Agder
Dag Graarud Arendal - Aust-Agder
Knut Harald Grythe Arendal - Aust-Agder
Dagfinn Wold Haavik Arendal - Aust-Agder
Thorbjørn Hagane Arendal - Aust-Agder
Arild Hagen Arendal - Aust-Agder
Henning Håkedal Arendal - Aust-Agder
Anders Chr H Hald Arendal - Aust-Agder
Kenneth Halvorsen Arendal - Aust-Agder
Bjørn Hoff Arendal - Aust-Agder
Anders Eivind Klem Husebye Arendal - Aust-Agder
Sverre Klem Husebye Arendal - Aust-Agder
Finn Arnt Jacobsen Arendal - Aust-Agder
Helge Johannessen Arendal - Aust-Agder
Egil Johansen Arendal - Aust-Agder
Odd Inge Johansen Arendal - Aust-Agder
Ernst Tore Jonassen Arendal - Aust-Agder
Rune Alexander Jonassen Arendal - Aust-Agder
Rolf Håkan Josefsen Arendal - Aust-Agder
Frode Kirkeli Arendal - Aust-Agder
Ole Christian Kjenes Arendal - Aust-Agder
August Kjerland Arendal - Aust-Agder
Knut Erik Kjørstad Arendal - Aust-Agder
Øystein Klæboe Arendal - Aust-Agder
Svein Tore Kveim Arendal - Aust-Agder
Anders Langerød Arendal - Aust-Agder
Øivind Oskar Larsen Arendal - Aust-Agder
Harald Asting Lie Arendal - Aust-Agder
Odd Longum Arendal - Aust-Agder
Arne-Kjell Marcussen Arendal - Aust-Agder
John Age Marcussen Arendal - Aust-Agder
Finn Gerhard Markussen Arendal - Aust-Agder
Alf Martin Mjånes Arendal - Aust-Agder
Erlend Moksness Arendal - Aust-Agder
Odd Arild Morterud Arendal - Aust-Agder
Einar Møster Arendal - Aust-Agder
Jan Espen Myhren Arendal - Aust-Agder
Ingemann Myhren Arendal - Aust-Agder
Terje Øigaren Arendal - Aust-Agder
Audun Olsbu Arendal - Aust-Agder
Olav Olsen Arendal - Aust-Agder
Fredrik Wiborg Pedersen Arendal - Aust-Agder
Roger Pettersen Arendal - Aust-Agder
Einar Margido Pettersen Arendal - Aust-Agder
Tor Emil Pettersen Arendal - Aust-Agder
Jens Terje Rafoss Arendal - Aust-Agder
Trond Rener-Larsen Arendal - Aust-Agder
Torgeir Ristøl Arendal - Aust-Agder
Leif Arild Rønning Arendal - Aust-Agder
Einar Kristian Smedsaas Arendal - Aust-Agder
Kristoffer Steen Arendal - Aust-Agder
Trygve Terjesen Arendal - Aust-Agder
Thore Thomassen Arendal - Aust-Agder
Rein Terje Thorstensen Arendal - Aust-Agder
Harald Thorstensen Arendal - Aust-Agder
Rein Thorstensen Arendal - Aust-Agder
Espen Thuesen Arendal - Aust-Agder
Einar Tollefsen Arendal - Aust-Agder
Morten Venemyr Arendal - Aust-Agder
Hans Wettergreen Arendal - Aust-Agder
Øyvind Wettergreen Arendal - Aust-Agder
Thomas Wisløff Arendal - Aust-Agder
Espen Kjos Arendal - Aust-Agder
Tore Kordal Arneberg - Aust-Agder
Kristen Ravnåsen Birkeland - Aust-Agder
Per Einar Spilling Birkeland - Aust-Agder
Ole Kristian Thomassen Birkeland - Aust-Agder
Per Erik Tunsve Birkeland - Aust-Agder
Odd Wieder Boye Bjorbekk - Aust-Agder
Mangor Gjeruldsen Bjorbekk - Aust-Agder
Peder Johs Gjetmundsen Bjorbekk - Aust-Agder
Jan Kristensen Bjorbekk - Aust-Agder
Dagfinn Tønnessen Bjorbekk - Aust-Agder
Arild Trydal Bjorbekk - Aust-Agder
Steinar Hansen Bjorbekk - Aust-Agder
Lauritz Georg jr Karvel Borøy - Aust-Agder
Alf Clausen Borøy - Aust-Agder
Bjørn Daniel Solberg Brekkestø - Aust-Agder
Jan Erik Pedersen Brekkestø - Aust-Agder
Anders Glastad Bykle - Aust-Agder
Kai Kollstad Dølemo - Aust-Agder
Bjørn Løvdal Evje - Aust-Agder
Søren Rudolf Østerhus Evje - Aust-Agder
Jan Kåre Tjessem Evje - Aust-Agder
Helge Aker Eydehavn - Aust-Agder
Arild Dahl Eydehavn - Aust-Agder
Nils Fløistad Eydehavn - Aust-Agder
Ivar Fredvik Eydehavn - Aust-Agder
Morten Huth Eydehavn - Aust-Agder
Vidar Petter Øyra Eydehavn - Aust-Agder
Lars Thoresen Eydehavn - Aust-Agder
Einar-Kjell Vollen Eydehavn - Aust-Agder
Ola Morken Eydehavn - Aust-Agder
Torkil Padkær Andersen Færvik - Aust-Agder
John Ragnar Johnsen Færvik - Aust-Agder
Steinar Kristian Digre Færvik - Aust-Agder
Halvor Ellingsen Færvik - Aust-Agder
John Nitter Gundersen Færvik - Aust-Agder
Einar Halvorsen Færvik - Aust-Agder
Erik Haugevik Færvik - Aust-Agder
Saave Norman Heggtveit Færvik - Aust-Agder
Bjørn Ove Jacobsen Færvik - Aust-Agder
Alf Tore Johannessen Færvik - Aust-Agder
Jan Erik Kjemperud Færvik - Aust-Agder
Bjørn Krogsrud Færvik - Aust-Agder
Sverre Monsen Færvik - Aust-Agder
Lars Ødeskaug Færvik - Aust-Agder
Johnny Sannes Færvik - Aust-Agder
Mons Sydness Færvik - Aust-Agder
Gunnar Thorstensen Færvik - Aust-Agder
Per Trosterud Færvik - Aust-Agder
Harald Hansen Fevik - Aust-Agder
Finn Blixt Fevik - Aust-Agder
Ivar Borgersen Fevik - Aust-Agder
Jarle Elder Boye Fevik - Aust-Agder
Kurt Oddvar Karlsen Fevik - Aust-Agder
Øystein Løvendahl Fevik - Aust-Agder
Geir Kristian Lund Fevik - Aust-Agder
Jan Hallvard Petersen Fevik - Aust-Agder
Thomas H S Ravnevand Fevik - Aust-Agder
Ivar Gustav Thorsen Fevik - Aust-Agder
Jon Øystein Dahl Fevik - Aust-Agder
Asbjørn Altenborg Froland - Aust-Agder
Thor-Jurgen Greve Løberg Froland - Aust-Agder
Harald Rolf Larsen Froland - Aust-Agder
Rolf Lund Froland - Aust-Agder
Øivind Reidar Martinsen Grimstad - Aust-Agder
Finn Andersen Grimstad - Aust-Agder
Ivar Aune Grimstad - Aust-Agder
Tore Samuel Berg Grimstad - Aust-Agder
Odd Christophersen Grimstad - Aust-Agder
Knut-Ole Flatner Grimstad - Aust-Agder
Nic Fuhr Grimstad - Aust-Agder
Henning Githmark Grimstad - Aust-Agder
Arvid Grobæk Grimstad - Aust-Agder
Svein Atle Groos Grimstad - Aust-Agder
Øystein Ellebjerg Haga Grimstad - Aust-Agder
Finn Hagemann Grimstad - Aust-Agder
Arne Haglund Grimstad - Aust-Agder
Torstein Haugeto Grimstad - Aust-Agder
Tellef Høgevold Grimstad - Aust-Agder
Nils Michael Hortemo Grimstad - Aust-Agder
Terje Humlebrek Grimstad - Aust-Agder
Karl Meidel Johansen Grimstad - Aust-Agder
Geir Forsdal Jørgensen Grimstad - Aust-Agder
Olav Dag Kallhovd Grimstad - Aust-Agder
Karl Otto Karlsen Grimstad - Aust-Agder
Asbjørn Dahler Kateraas Grimstad - Aust-Agder
Inge Wilhelm Klepstad Grimstad - Aust-Agder
Johannes Kristiansen Grimstad - Aust-Agder
Bernt Arthur Løvsland Grimstad - Aust-Agder
Bjørn Arthur Løvsland Grimstad - Aust-Agder
Arne Kjell Moen Grimstad - Aust-Agder
Sven Nielsen Grimstad - Aust-Agder
Jan Rolv Nilsen Grimstad - Aust-Agder
Tore Gunnar Nybø Grimstad - Aust-Agder
Johan Kristian Nygård Grimstad - Aust-Agder
Leif Pettersen Grimstad - Aust-Agder
Halvor Ribe Grimstad - Aust-Agder
Olav Sjursø Grimstad - Aust-Agder
Kjell Erik Skaug Grimstad - Aust-Agder
Johnny Solheim Grimstad - Aust-Agder
Hans Ragnar Sønderland Grimstad - Aust-Agder
Arne Lødrup Stabell Grimstad - Aust-Agder
Ivar Mindor Vatne Grimstad - Aust-Agder
Per Ståle Windegaard Grimstad - Aust-Agder
Emil Schieldrop Grimstad - Aust-Agder
Rune Schlanbusch Grimstad - Aust-Agder
Sjalg Klette Grimstad - Aust-Agder
Otto Knudsen Grimstad - Aust-Agder
Kenneth Kleivene Grimstad - Aust-Agder
Kjell Andersen His - Aust-Agder
Tor Arne Bekkedal His - Aust-Agder
Arne Eivindson His - Aust-Agder
Per Arnold Haakstad His - Aust-Agder
Knut Bård Høivang His - Aust-Agder
Bjørnar Larssen His - Aust-Agder
Stig Lindvik His - Aust-Agder
Halvdan Løbak His - Aust-Agder
Arild Norby His - Aust-Agder
Terje Nygård His - Aust-Agder
Torjus Birger Øygarden His - Aust-Agder
Kurt Johan Garcia de Presno His - Aust-Agder
Tor-Gunnar Rener-Larsen His - Aust-Agder
Jan Helge Rørvik His - Aust-Agder
Pål Terjesen Søm His - Aust-Agder
Nils Christian Trommestad His - Aust-Agder
Per Tveiten His - Aust-Agder
Tor Vik His - Aust-Agder
Egil Ysteng His - Aust-Agder
Chr Wille Mosgren His - Aust-Agder
Tor Magne Gundersen Homborsund - Aust-Agder
Jørn Salvesen Hornnes - Aust-Agder
Bjørn Aamold Høvåg - Aust-Agder
Sigurd Jonny Bjørnshei Høvåg - Aust-Agder
Kristen Adler Hellenes Høvåg - Aust-Agder
Jan Gunnar Jacobsen Høvåg - Aust-Agder
Nils Egil Johannessen Høvåg - Aust-Agder
Arild Roy Vesterhus Høvåg - Aust-Agder
Kjell Tybring Andresen Høvåg - Aust-Agder
Einar Sigvin Hillestad Hynnekleiv - Aust-Agder
Arild Gundersen Iveland - Aust-Agder
Claes William Olsen Kolbjørnsvik - Aust-Agder
Jan Kristoffer Jacobsen Kolbjørnsvik - Aust-Agder
Terje Aslesen Kolbjørnsvik - Aust-Agder
Asmund Berg-Pedersen Kolbjørnsvik - Aust-Agder
Bjørn Bøhle Kolbjørnsvik - Aust-Agder
Carl Andreas Carlsen Kolbjørnsvik - Aust-Agder
Erik Friis-Jacobsen Kolbjørnsvik - Aust-Agder
Tom Rune Gjetmundsen Kolbjørnsvik - Aust-Agder
Sigve Dag Grindheim Kolbjørnsvik - Aust-Agder
Svein Holberg Kolbjørnsvik - Aust-Agder
Ole Geir Just Kolbjørnsvik - Aust-Agder
Øystein Just Kolbjørnsvik - Aust-Agder
Kåre Knutsen Kolbjørnsvik - Aust-Agder
Vidar Larsen Kolbjørnsvik - Aust-Agder
Carl Henrik Larsson Kolbjørnsvik - Aust-Agder
Poul Lassen Kolbjørnsvik - Aust-Agder
Ants Lepson Kolbjørnsvik - Aust-Agder
Lars Erik Lunøe Kolbjørnsvik - Aust-Agder
Per Oddvar Solli Kolbjørnsvik - Aust-Agder
Svend-Albert Toft Kolbjørnsvik - Aust-Agder
Christen Toft Kolbjørnsvik - Aust-Agder
Eilert Vierli Kolbjørnsvik - Aust-Agder
Trygve Sten Gustavsen Kolbjørnsvik - Aust-Agder
Dag Arnfinn Andersen Kongshavn - Aust-Agder
Peder Johan Magnar Andersen Kongshavn - Aust-Agder
Arne Martin Fjeldstad Kongshavn - Aust-Agder
Nils Andreas Sivertsen Kongshavn - Aust-Agder
Per Egil Helling Lillesand - Aust-Agder
Svein Eirik Aslaksen Lillesand - Aust-Agder
Tore Jan Clausen Lillesand - Aust-Agder
Knut Erik Dahl Lillesand - Aust-Agder
Jan William Denstad Lillesand - Aust-Agder
Aage Ellila Lillesand - Aust-Agder
Jørgen Aall Flood Lillesand - Aust-Agder
Donald Jesse Hall Lillesand - Aust-Agder
Tor Asbjørn Hansen Lillesand - Aust-Agder
Tor Ivar Jensaas Lillesand - Aust-Agder
John Edgar Nilsen Lillesand - Aust-Agder
Ove Cornelius Olsen Lillesand - Aust-Agder
Nils Bernt Sørbotten Lillesand - Aust-Agder
Thorleif Johan Vennesland Lillesand - Aust-Agder
Bjørn Erik Larsen Lillesand - Aust-Agder
Jan Hartvik Eide Lillesand - Aust-Agder
Per Aage Gabrielsen Lillesand - Aust-Agder
Johan Henrik Hansen Lillesand - Aust-Agder
Ove Haus Olsen Lillesand - Aust-Agder
Paal Tørres Østberg Lillesand - Aust-Agder
Bengt Quarsten Lillesand - Aust-Agder
Gunnar Skuggevik Lillesand - Aust-Agder
Trygve Emil Eide Lillesand - Aust-Agder
Ole Morten Kjendlie Lillesand - Aust-Agder
Bertrand Marcussen Lyngør - Aust-Agder
Thore Edvard Hansen Nedenes - Aust-Agder
Leif Odd Henriksen Nedenes - Aust-Agder
Bjørn Øyvind Hoff Nedenes - Aust-Agder
Harald Martin Hove Nedenes - Aust-Agder
Dag Olaf Johannesen Nedenes - Aust-Agder
Lars Vidar Moen Nedenes - Aust-Agder
Stein Olav Narvesen Nedenes - Aust-Agder
Hermann Olsen Nedenes - Aust-Agder
Kjell Olsen Nedenes - Aust-Agder
Finn Egill Ørum Nedenes - Aust-Agder
Jan Erik Spigseth Nedenes - Aust-Agder
Arne Kristian Dalen Nes Verk - Aust-Agder
Birger Eggen Nes Verk - Aust-Agder
Victor Holvik Risdal - Aust-Agder
Torkjell Gudmund Johansen Risør - Aust-Agder
Lars Askevold Risør - Aust-Agder
Yngve Tørrestad Risør - Aust-Agder
Tor Vinger Andsem Risør - Aust-Agder
Øyvind Christiansen Risør - Aust-Agder
Knut Gunnar Dahl-Paulsen Risør - Aust-Agder
Øistein Werner Eliassen Risør - Aust-Agder
Svein Edmund Eriksen Risør - Aust-Agder
Sverre I Fiskaa Risør - Aust-Agder
Per Torfinn Foss Risør - Aust-Agder
Arve Gregersen Risør - Aust-Agder
Asbjørn M Gregersen Risør - Aust-Agder
Bjørn Gundersen Risør - Aust-Agder
Rolf Gundersen Risør - Aust-Agder
Rolf Gustavsen Risør - Aust-Agder
Carl Rudolf Lindstøl Risør - Aust-Agder
Lauritz Maartman Paulsen Risør - Aust-Agder
Øyvind Paulsen Risør - Aust-Agder
Ole Roger Pedersen Risør - Aust-Agder
Jan Petter Stavelin Risør - Aust-Agder
Jacob Stebekk Risør - Aust-Agder
Jan Tore Stenersen Risør - Aust-Agder
Carl Christian Terkelsen Risør - Aust-Agder
Tore Aasen Saltrød - Aust-Agder
SørenJahn Christensen Saltrød - Aust-Agder
Arnulf Gjertsen Saltrød - Aust-Agder
Gjert Arnt Gjertsen Saltrød - Aust-Agder
Terje Goderstad Saltrød - Aust-Agder
Jan Haagensen Saltrød - Aust-Agder
Thorleif Løvendahl Jensen Saltrød - Aust-Agder
Øivind Olsen Saltrød - Aust-Agder
Erik Omholt Saltrød - Aust-Agder
Norgår Svein Thon Saltrød - Aust-Agder
Arild Trondal Saltrød - Aust-Agder
Owe Lambrechts Waage Saltrød - Aust-Agder
Reidar Alvar Stamsø Søndeled - Aust-Agder
Grunde Hannemyr Søndeled - Aust-Agder
Lars Langmyr Songe - Aust-Agder
Erik Lindland Songe - Aust-Agder
Jon Wilhelm Thomas Staubø - Aust-Agder
Stian Georg Aaby Staubø - Aust-Agder
Dag Harald Fernmar Bratland Staubø - Aust-Agder
Ivar Devold Staubø - Aust-Agder
Ole Joakim Devold Staubø - Aust-Agder
Gunnar Fredriksen Staubø - Aust-Agder
Olav Bjørn Leikvoll Staubø - Aust-Agder
Erik Marthin Mathisen Staubø - Aust-Agder
Asbjørn Myhre Staubø - Aust-Agder
Ole Georg Olsen Staubø - Aust-Agder
Per Magne Salvesen Staubø - Aust-Agder
Per Andreas Sølvberg Staubø - Aust-Agder
Arvid Inge Stiansen Volden Staubø - Aust-Agder
Terje Lundberg Sundebru - Aust-Agder
Kjell Wedø Sundebru - Aust-Agder
Thore Kristian Johnsen Tvedestrand - Aust-Agder
Dan Frode Johanssen Tvedestrand - Aust-Agder
Tom Lundberg Tvedestrand - Aust-Agder
Bjørn Egil Andersen Tvedestrand - Aust-Agder
Rolf Age Damsgård Tvedestrand - Aust-Agder
Peder Magnus Damsgård Tvedestrand - Aust-Agder
Jan Dukene Tvedestrand - Aust-Agder
Trygve Eriksen Tvedestrand - Aust-Agder
Richard Nils Folgen Tvedestrand - Aust-Agder
Paul Tore Fraas Tvedestrand - Aust-Agder
Tellef Goderstad Tvedestrand - Aust-Agder
Halvor Goderstad Tvedestrand - Aust-Agder
Arne Guddal Tvedestrand - Aust-Agder
Harald Johan Halvorsen Tvedestrand - Aust-Agder
Tor Arne Hauge Tvedestrand - Aust-Agder
Norman Jensen Tvedestrand - Aust-Agder
Rune Jensen Tvedestrand - Aust-Agder
Svein Jordahl Tvedestrand - Aust-Agder
Jan Wilhelm Nævestad Tvedestrand - Aust-Agder
Jan Erik Skaali Tvedestrand - Aust-Agder
Øyvind Skaali Tvedestrand - Aust-Agder
Tore Skeimo Tvedestrand - Aust-Agder
Birger Georg Solfjeld Tvedestrand - Aust-Agder
Dag Horst Søraker Tvedestrand - Aust-Agder
Jørgen Sverre Sørensen Tvedestrand - Aust-Agder
Per Stabell Tvedestrand - Aust-Agder
Stein Oscar Westerheim Tvedestrand - Aust-Agder
Torfinn Omestad Vatnestrøm - Aust-Agder
Eirik Andersen Vegårshei - Aust-Agder
Stian Mo Færsnes Vegårshei - Aust-Agder
Bent Moland Vegårshei - Aust-Agder
Helge Nilsen Vegårshei - Aust-Agder
Erik Værland Vegårshei - Aust-Agder
Frank Yggeseth Lierstranda - Buskerud
Lars Tveito ÅI - Buskerud
Steinar Kjelland Ål - Buskerud
Arvid H Jonseth Ål - Buskerud
Odd Ragnar Øygard Ål - Buskerud
Alf Sonerud Ål - Buskerud
Jens Morten d 103 Bogstad Ål - Buskerud
Thor Kristian Ekra Ål - Buskerud
Hans Jonseth Ål - Buskerud
Ole Reidar Lågrinn Ål - Buskerud
Ola K Rygg Ål - Buskerud
Steinar Andersen Åmot - Buskerud
Kåre Henrik Røykenes Åmot - Buskerud
Asvald Holen Åmot - Buskerud
Dag Christian Helskog Åmot - Buskerud
Vidar Løvf Åmot - Buskerud
Jan Sigurd Eid Åros - Buskerud
Tore Ringdal Hansen Åros - Buskerud
Paul G Knappe-Poindecker Åros - Buskerud
Kjell Stake Åros - Buskerud
Helge Kjell Halvorsen Åros - Buskerud
Henning Børve Figenschou Åros - Buskerud
Tom Erik Hauger Åros - Buskerud
Geir Ole Thorstensen Åros - Buskerud
Gunnar André Valle Båtstø - Buskerud
Erling Friis Thofte Båtstø - Buskerud
Arne Viggo Aronsen Bødalen - Buskerud
Morten W Elgin Bødalen - Buskerud
Terje Sandli Bødalen - Buskerud
Morten Fausko Drammen - Buskerud
Joachim Bekkevold Hansen Drammen - Buskerud
Ole Kristoffer Isaksen Drammen - Buskerud
Svein Otto Jacobsen Drammen - Buskerud
Morten Christian Reffhaug Drammen - Buskerud
Tor Herregården Hansen Drammen - Buskerud
Eivind Liljedahl Hagen Drammen - Buskerud
Terje Gundersen Drammen - Buskerud
Frode Ludvigsen Drammen - Buskerud
Bernt Gustav Ruud Drammen - Buskerud
Johan Audestad Drammen - Buskerud
Tore Martin Aakvik Drammen - Buskerud
Kjell Bjørn Aarø Drammen - Buskerud
Lars-Erik Aasheim Drammen - Buskerud
Jan Martin Alm Drammen - Buskerud
Espen Sæther Alm Drammen - Buskerud
Arild Strøm Andersen Drammen - Buskerud
Asmund Andersen Drammen - Buskerud
Ragnar Andersen Drammen - Buskerud
Moritz Askildt Drammen - Buskerud
Einar Asla Drammen - Buskerud
Eystein Bekkelund Drammen - Buskerud
Runar Bodahl Drammen - Buskerud
Kjetil Bøe Drammen - Buskerud
Per Ragnvald Borgevad Drammen - Buskerud
Morten Brekke Drammen - Buskerud
Per Erik Karlsson Brodal Drammen - Buskerud
Jon Erik Brurberg Drammen - Buskerud
Kjell Buene Drammen - Buskerud
Per Christoffersen Drammen - Buskerud
Odd Danielsen Drammen - Buskerud
Harald Henrik Dankertsen Drammen - Buskerud
Victor Erron Doak Drammen - Buskerud
Bjørn Harald Dyngeseth Drammen - Buskerud
Arne Bryhn Eriksen Drammen - Buskerud
Jan Erling Evensen Drammen - Buskerud
Lars Christian Evjenth Drammen - Buskerud
Per Fadum Drammen - Buskerud
Tore Ivar Fagerlund Drammen - Buskerud
Espen Jo Fausko-Johansen Drammen - Buskerud
Ståle Fjæstad Drammen - Buskerud
Rolf Arne Fjelltoft Drammen - Buskerud
Thor Willy Fredriksen Drammen - Buskerud
Terje Friberg Drammen - Buskerud
Jens-Petter Frøiland Drammen - Buskerud
Hans Jacob Gisholt Drammen - Buskerud
Per Arnt Kristian Gjestvang Drammen - Buskerud
Lars Gulbrand Grov Drammen - Buskerud
Vidar Gulbrandsen Drammen - Buskerud
Hans Gundhus Drammen - Buskerud
Harald Hægeland Drammen - Buskerud
Odd Helge Hagerupsen Drammen - Buskerud
Sverre Hannevold Drammen - Buskerud
Bernt-Atle Hansen Drammen - Buskerud
Ivar Hartz Drammen - Buskerud
Andreas John Haust Drammen - Buskerud
Espen Henriksen Drammen - Buskerud
Jon Thuve Hernæs Drammen - Buskerud
Birger Torleiv Hodt Drammen - Buskerud
Ole Georg Holm Drammen - Buskerud
Karl Fredrik Holmen Drammen - Buskerud
Karl Jens Holmen Drammen - Buskerud
Peter Andersen Holst Drammen - Buskerud
Svein-Martin Holt Drammen - Buskerud
Jan Hordvik Drammen - Buskerud
Ole Hovengen Drammen - Buskerud
Knut Ervin Ivarsson Drammen - Buskerud
Anders Jarle Johansen Drammen - Buskerud
Finn Walter Johansen Drammen - Buskerud
Arve Aanes Johansen Drammen - Buskerud
Geir Austad Johnsen Drammen - Buskerud
Sven Eivind Jonassen Drammen - Buskerud
Knut Erik Jonassen Drammen - Buskerud
Tom Jørgensen Drammen - Buskerud
Trond Øivind Jørnsen Drammen - Buskerud
Svein Juterud Drammen - Buskerud
Tore Karlsen Drammen - Buskerud
Alf Karlsen Drammen - Buskerud
Rune Karlsen Drammen - Buskerud
Lavrans Kierulf Drammen - Buskerud
Daniel Larsen Kirkeby Drammen - Buskerud
Jonn Arild Kleven Drammen - Buskerud
Jan Knutsen Drammen - Buskerud
Knut Kofstad Drammen - Buskerud
Frode Kolbjørnsen Drammen - Buskerud
Børre Kolstad Drammen - Buskerud
Gunnar Wilhelm Kolstad Drammen - Buskerud
Hans Petter Kompen Drammen - Buskerud
Rolf Kristoffersen Drammen - Buskerud
Lars Gulbrand Krogsund Drammen - Buskerud
Henrik Kristian Kulberg Drammen - Buskerud
Jørgen Kulberg Drammen - Buskerud
Karl-Magnus Kulø Drammen - Buskerud
Svein Normann Larsen Drammen - Buskerud
Stein Erik Larsen Drammen - Buskerud
Tormod Asbjørn Lia Drammen - Buskerud
Sverre Lie Drammen - Buskerud
Atle Lillehovde Drammen - Buskerud
Rune Lillemoen Drammen - Buskerud
Jan Erik Lindberg Drammen - Buskerud
Per Gunnar Lislerud Drammen - Buskerud
Bjørn Løkslid Drammen - Buskerud
Gunnar Magnussen Drammen - Buskerud
Steinar Ask Magnussen Drammen - Buskerud
Magnus Oskar Magnusson Drammen - Buskerud
Alexander Michael Mjelstad Drammen - Buskerud
Jostein Moen Drammen - Buskerud
Kent Andre Mortensen Drammen - Buskerud
Oscar Mowinckel Drammen - Buskerud
Dag Roar Næss Drammen - Buskerud
Tor-Arne Narverud Drammen - Buskerud
Knut Natvig Drammen - Buskerud
Petter Natvig Drammen - Buskerud
Ulf Nesle Drammen - Buskerud
Stig Mørkeberg Nielsen Drammen - Buskerud
Arne Nielsen Drammen - Buskerud
Tor Bernhard Nilsen Drammen - Buskerud
Jan Erik Nilsen Drammen - Buskerud
Stig Levi Willstrøm Nilssen Drammen - Buskerud
Rolf Bernhard Norberg Drammen - Buskerud
Erik Nordahl Drammen - Buskerud
Øyvind Martin Nordli Drammen - Buskerud
Erik Nordmark Drammen - Buskerud
Jon Nordskog Drammen - Buskerud
Kåre Odden Drammen - Buskerud
Øyvind Olaussen Drammen - Buskerud
Jonny Hornbøll Olsen Drammen - Buskerud
Roger Ølstad Drammen - Buskerud
Vidar Olufsen Drammen - Buskerud
Frode Møller Olufsen Drammen - Buskerud
Carl Christian Ommundsen Drammen - Buskerud
Jørn Levi Østby Drammen - Buskerud
Magne Østensen Drammen - Buskerud
Sverre Østenstad Drammen - Buskerud
Erik Ottesen Drammen - Buskerud
Simen Øvrebø Drammen - Buskerud
Arne Øvrebø Drammen - Buskerud
Arne Øye Drammen - Buskerud
Nils Øye Drammen - Buskerud
Jan Paulsen Drammen - Buskerud
Harald Magne J Pedersen Drammen - Buskerud
Jørgen Mandt Pettersen Drammen - Buskerud
Terje Pettersen Drammen - Buskerud
Bjørn Erik Pettersen Drammen - Buskerud
Thor Gunnar Pettersen Drammen - Buskerud
Jan-Erik Reffhaug Drammen - Buskerud
Reidar Reitan Drammen - Buskerud
Jacob Christian Resch Drammen - Buskerud
Kjell Age Røise Drammen - Buskerud
Jørund Henning Rytman Drammen - Buskerud
Eilert Jens Sageng Drammen - Buskerud
Egil Gunnar Saugerud Drammen - Buskerud
Gunnar Selenius Drammen - Buskerud
Jan Jørgen Skarre Drammen - Buskerud
Hans Johan Skau Drammen - Buskerud
Jørgen Skjørdal Drammen - Buskerud
Jostein Skree Drammen - Buskerud
Tor Munch Slotsvig Drammen - Buskerud
Jan Henry Soleim Drammen - Buskerud
Bjørn Sølsnæs Drammen - Buskerud
Øivind Solvang Drammen - Buskerud
Ingar Sverre Sørensen Drammen - Buskerud
Ketil Sørli Drammen - Buskerud
John Fredrik Stieglitz Drammen - Buskerud
Håkon Svenne Drammen - Buskerud
Svein Kristian Sveum Drammen - Buskerud
Bjørn Reidar Teie Drammen - Buskerud
Jan Gunnar Thingelstad Drammen - Buskerud
Pål Thomassen Drammen - Buskerud
Jørn Harald Thomesen Drammen - Buskerud
Harald Charles Throndsen Drammen - Buskerud
Ernst David Thue Drammen - Buskerud
Georg Tidemann-Andersen Drammen - Buskerud
Nils Martinius Tveit Drammen - Buskerud
Kurt Isak Undereidet Drammen - Buskerud
Ivar Axel Vannebo Drammen - Buskerud
Roar Pettersen Veberg Drammen - Buskerud
Sverre Vestskog Drammen - Buskerud
Erland Louis Wahl Drammen - Buskerud
Erik Westeng Drammen - Buskerud
Jan Helge Wigren Drammen - Buskerud
Arild Wike Drammen - Buskerud
Reiulf S Wilhelmsen Drammen - Buskerud
Bernt Marinius Winness Drammen - Buskerud
Ragnar Anders Holt Drammen - Buskerud
Halstein Terje Garnås Drammen - Buskerud
Lars Henrik Krogh Drammen - Buskerud
Per Ove Windelstad Drammen - Buskerud
Mikal Dankert Freilem Drammen - Buskerud
Kjell Audun Øgaard Drammen - Buskerud
Arild Lorang Helstrup Drammen - Buskerud
Øyvind Hammervold Drammen - Buskerud
Nils Hydle Drammen - Buskerud
Glenn Agung Hole Drammen - Buskerud
Bob E Krogh-Jacobsen Drammen - Buskerud
Arne Camillo Skaugen Drammen - Buskerud
Ian Tange Drammen - Buskerud
Per Arne Wallin Drammen - Buskerud
Arne Edv Andreas Fredriksen Drammen - Buskerud
Christian Peter Fuchs Drammen - Buskerud
Erling Sverre Næresen Drammen - Buskerud
Thomas Haslestad Drammen - Buskerud
Terje Wesche Drammen - Buskerud
Christopher Opaas Drammen - Buskerud
Rune Geir Aass Drammen - Buskerud
Jan Vidar Andersen Drammen - Buskerud
Espen Andersen Drammen - Buskerud
Steinar Asheim Drammen - Buskerud
Elias Bekkevold Drammen - Buskerud
Odd Bjørnsen Drammen - Buskerud
Stein Brønstad Drammen - Buskerud
Kjell Arne Burud Drammen - Buskerud
Svein Byrgin Drammen - Buskerud
Raymond Dalen Drammen - Buskerud
Peer Døllinger Drammen - Buskerud
Nils Steen Egelien Drammen - Buskerud
Thomas Alexander Enstad Drammen - Buskerud
Jens André Fredriksen Drammen - Buskerud
Christian Gjessing Drammen - Buskerud
Bjørn-Ove Gramdal Drammen - Buskerud
Martin Gravdal Drammen - Buskerud
Jan Ove Gudem Drammen - Buskerud
Morten Hansen Drammen - Buskerud
Per Rønneberg Hauge Drammen - Buskerud
Leif Henning Hauklien Drammen - Buskerud
Kai Rune Herregården Drammen - Buskerud
Torgeir Hestnes Drammen - Buskerud
Jan Hilsen Drammen - Buskerud
Espen Hoff Drammen - Buskerud
Ole Ulrik Hoff Drammen - Buskerud
Willy Holdahl Drammen - Buskerud
Torkjell Hovde Drammen - Buskerud
Øivind Hulbak Drammen - Buskerud
Magne Sørlie Indredavik Drammen - Buskerud
Per Ekvald Jørnsen Drammen - Buskerud
Bjørn Ragnar Karlsen Drammen - Buskerud
Oddleif Birger Kjølstad Drammen - Buskerud
Sven Øivind Kleverud Drammen - Buskerud
Robert Larsen Drammen - Buskerud
Ronald Halle Lorentzen Drammen - Buskerud
Runar Løvaas Drammen - Buskerud
Rune Sigurd Løvheim Drammen - Buskerud
Leif Lorentz Ludvigsen Drammen - Buskerud
Øyvind Lyngroth Drammen - Buskerud
Per Mathiassen Drammen - Buskerud
Terje Medrud Drammen - Buskerud
Arnfinn Ståle Meland Drammen - Buskerud
Arild Moe Drammen - Buskerud
Tom Erik Nøkleby Drammen - Buskerud
Helge Nordby Drammen - Buskerud
Geir Hugo Ødegård-Hansen Drammen - Buskerud
Rolf Erik Opsahl Drammen - Buskerud
Jan-Olof Østberg Drammen - Buskerud
Terje Pedersen Drammen - Buskerud
Geir Andre Pettersen Drammen - Buskerud
Odd Jens Pettersen Drammen - Buskerud
Nikolas Elias Prefas Drammen - Buskerud
Svein Prytz Drammen - Buskerud
Espen Nordby Sevlie Smith Drammen - Buskerud
Kjell Morten Solheim Drammen - Buskerud
Tom Sørlie Drammen - Buskerud
Knut Arthur Stephan Drammen - Buskerud
Jan Svere Drammen - Buskerud
Andreas Vaaten Drammen - Buskerud
Håkon Kristoffer Vestgren Drammen - Buskerud
Geir Vislie Drammen - Buskerud
Tore Walther Drammen - Buskerud
Jon-Ivar Windstad Drammen - Buskerud
Elof Ib Wessman Drammen - Buskerud
Kjetil Knudsen Drammen - Buskerud
Odd Milton Harald Haraldsen Drammen - Buskerud
Lars Busvold Eggedal - Buskerud
Knut Erik Bergan Eggedal - Buskerud
Hans Olaf Lie-Nilsen Eggedal - Buskerud
Norvald Tillung Filtvet - Buskerud
Ola EItorn Filtvet - Buskerud
Ola Eltorn Filtvet - Buskerud
Hans Thorn Wittusen Filtvet - Buskerud
Jan Erik Johansen Filtvet - Buskerud
Bjørn Lindvig Filtvet - Buskerud
Ragnar Nilsen Filtvet - Buskerud
Ole Kaare Gislerud Fiskum - Buskerud
Bjørn Olav Amundsen Fiskum - Buskerud
Ole Krekling Fiskum - Buskerud
Rune Gislerud Fiskum - Buskerud
Kaare Kruse Namtvedt Geilo - Buskerud
Ole Bjørn Kleven Geilo - Buskerud
Franz Andreas Mietle Geilo - Buskerud
Per Andersen Geithus - Buskerud
Haakon Magnussen Geithus - Buskerud
Terje Paulsen Geithus - Buskerud
Bjørn Dymbe Gol - Buskerud
Gunnar Skaret Gol - Buskerud
Nils Marius Midtbø Gol - Buskerud
Erik Hansegård Gol - Buskerud
Per-Ellef Amble Gullaug - Buskerud
Morten Ivar Lekanger Gørlitz-Håkonsen Gullaug - Buskerud
John Kjell Hoset Gullaug - Buskerud
Henry Langli Gullaug - Buskerud
Steinar Oliver Løken Gullaug - Buskerud
Geir Otto Rislien Gullaug - Buskerud
Jørn Rønning Gullaug - Buskerud
Arild Helge Kleven Gullaug - Buskerud
Øyvind Eriksen Gullaug - Buskerud
Jørn Fevang Gullaug - Buskerud
Arild Thorkildsen Gullaug - Buskerud
Erik Christoffer Heen Hallingby - Buskerud
Arnulf Eek Hemsedal - Buskerud
Ove Fekene Hemsedal - Buskerud
Olaf Helge Ask Hokksund - Buskerud
Morten Eikre Hokksund - Buskerud
Tor Eriksen Hokksund - Buskerud
Knut Einar Fjerdingstad Hokksund - Buskerud
Øivind Atle Flata Hokksund - Buskerud
Aasmund Grasbekk Hokksund - Buskerud
Hans Wilhelm Grimsmo Hokksund - Buskerud
Arne Johan Hjertø Hokksund - Buskerud
Bjørn Th ormod Johansen Hokksund - Buskerud
David Lindberg Hokksund - Buskerud
Morten Løvli Hokksund - Buskerud
Age Georg Tande Hokksund - Buskerud
Hellik Teigen Hokksund - Buskerud
Narve Kåre Johansen Hokksund - Buskerud
Bjørn Bakken Holmsbu - Buskerud
Roger Myhre Karlsen Hønefoss - Buskerud
Knut Tronrud Hønefoss - Buskerud
Gudbrand Gudbrandsen Hønefoss - Buskerud
John Rolf Storaker Hønefoss - Buskerud
Odd Arne Grefsrud Hønefoss - Buskerud
John Harald Sundseth Hønefoss - Buskerud
Svein Weinholdt Hønefoss - Buskerud
Kjell Roger Brandshaug Hønefoss - Buskerud
Carl Erik Bergwitz-Larsen Hønefoss - Buskerud
Birger Egil Olsen Hønefoss - Buskerud
Hans-Georg Viehbrock Hønefoss - Buskerud
Bjørn-Erik Engesvik Hønefoss - Buskerud
Knut Hallberg Hønefoss - Buskerud
Egil Gustav Jansson Hønefoss - Buskerud
Kåre Hodnungseth Hønefoss - Buskerud
Nikita Sirotenko Hønefoss - Buskerud
Thomas Heimdal Hønefoss - Buskerud
Johannes Sigmund Sangnes Hønefoss - Buskerud
Atle Bulukin Hønefoss - Buskerud
Bjørn Erland Aasen Hønefoss - Buskerud
Roald Aasheim Hønefoss - Buskerud
Tom Erling Andersen Hønefoss - Buskerud
1ohan Olaus Asmundvaag Hønefoss - Buskerud
Thomas Næss Berg Hønefoss - Buskerud
Johan Bollingmo Hønefoss - Buskerud
Knut Reinhart Bråthen Hønefoss - Buskerud
John Bråthen Hønefoss - Buskerud
Odd Brenden Hønefoss - Buskerud
Kjetil Byfuglien Hønefoss - Buskerud
Arne Karsten Dahlgård Hønefoss - Buskerud
Henning Dahlgren Hønefoss - Buskerud
Inge Dølerud Hønefoss - Buskerud
Villy Ellefsen Hønefoss - Buskerud
AIIan Ludvik Eriksen Hønefoss - Buskerud
Erling Marelius Erstad Hønefoss - Buskerud
Adne Linde Frestad Hønefoss - Buskerud
Rolf Henrik Frisvold Hønefoss - Buskerud
Terje Frydenlund Hønefoss - Buskerud
Kjetil Fugleberg Hønefoss - Buskerud
Bjørn Gandrud Hønefoss - Buskerud
Peder Gjerdrum Hønefoss - Buskerud
Gunnar Gresaker Hønefoss - Buskerud
Geir Rune Gulbrandsen Hønefoss - Buskerud
Thorbjørn Gusgaard Hønefoss - Buskerud
Ola Hallingby Hønefoss - Buskerud
Jon Hals Hønefoss - Buskerud
Alexander Sand Halvorsen Hønefoss - Buskerud
Reidar Hamborg Hønefoss - Buskerud
Knut Arne Hanssen Hønefoss - Buskerud
Arni V Kjartansson Haraldsson Hønefoss - Buskerud
Anders Haugen Hønefoss - Buskerud
Leif Heieren Hønefoss - Buskerud
Jan Martin Henriksen Hønefoss - Buskerud
Per Høe Hønefoss - Buskerud
Ola Eiklid Hølen Hønefoss - Buskerud
Finn Holm Hønefoss - Buskerud
Trond Kristian Holter Hønefoss - Buskerud
Hans Fredrik Hotvedt Hønefoss - Buskerud
Dagfinn Ingvaldsen Hønefoss - Buskerud
Per Dagfinn Jensen Hønefoss - Buskerud
Runar Johansen Hønefoss - Buskerud
Frank Johansen Hønefoss - Buskerud
Ronny Johnerud Hønefoss - Buskerud
Svein Jørgensen Hønefoss - Buskerud
Fridthjof Jørgensen Hønefoss - Buskerud
Erik Karlsen Hønefoss - Buskerud
Thomas Jørgen Klevjer Hønefoss - Buskerud
Bjørn Knoph Hønefoss - Buskerud
Arvid Jarl Knutsen Hønefoss - Buskerud
Ragnar Kristiansen Hønefoss - Buskerud
Kristoffer Johan Kristiansen Hønefoss - Buskerud
Jan Thorleif Lafton Hønefoss - Buskerud
Morten Larsen Hønefoss - Buskerud
Bjørn Leinaas Hønefoss - Buskerud
Tore Leinebø Hønefoss - Buskerud
Knut Lindmo Hønefoss - Buskerud
Hans Jørgen Loe Hønefoss - Buskerud
Arnfinn Lundem Hønefoss - Buskerud
Stig Arild Malvik Hønefoss - Buskerud
Ingolf Arne Marifjaeren Hønefoss - Buskerud
Einar Marstrander Hønefoss - Buskerud
Erik Fred Mathiessen Hønefoss - Buskerud
Per Tore Meberg Hønefoss - Buskerud
Kjell Melby Hønefoss - Buskerud
John Edvard Myrvang Hønefoss - Buskerud
Tom Myrvang Hønefoss - Buskerud
Magne Karolius Nesset Hønefoss - Buskerud
Aage Nordli Hønefoss - Buskerud
Knut Olerud Hønefoss - Buskerud
Age Rasmussen Hønefoss - Buskerud
Rolv Normann Redner Hønefoss - Buskerud
Lars Eirik Riibe Hønefoss - Buskerud
Nils Skjørvold Hønefoss - Buskerud
Iver Erhard Skøien Hønefoss - Buskerud
Rolf Egil Skøien Hønefoss - Buskerud
Harald Smith Hønefoss - Buskerud
Svein Solberg Hønefoss - Buskerud
Petter Solberg Hønefoss - Buskerud
Bjørn Otto Sollien Hønefoss - Buskerud
Ole Bernhard Stokke Hønefoss - Buskerud
Ståle Tangestuen Hønefoss - Buskerud
Rune Taraldsen Hønefoss - Buskerud
Rune Thorsen Hønefoss - Buskerud
Per Erik Thorsen Hønefoss - Buskerud
Jan Magnus Kragh Thuen Hønefoss - Buskerud
Per Gunnar Torblå Hønefoss - Buskerud
Vidar Torgersbråten Hønefoss - Buskerud
Frank Tverran Hønefoss - Buskerud
Tom Tverran Hønefoss - Buskerud
Torleiv B Valdimarsson Hønefoss - Buskerud
Are Vittring Hønefoss - Buskerud
Terje Ward-Johansen Hønefoss - Buskerud
Per Weisteen Hønefoss - Buskerud
Freddie Westbyn Hønefoss - Buskerud
Morten Ydalus Hønefoss - Buskerud
Stig Alnes Lundberg Hønefoss - Buskerud
Ole-Konrad Solbakken Hønefoss - Buskerud
Roy Erik Hansen Hønefoss - Buskerud
Sven Knudsen Hønefoss - Buskerud
Ole Bjørn Knudsen Hønefoss - Buskerud
Hakon Blom Hvittingfoss - Buskerud
Kai Sandbekk Hvittingfoss - Buskerud
André Frellumstad Lia Hvittingfoss - Buskerud
Magne Myhrene Kana - Buskerud
Lasse Gran Kapp - Buskerud
Nils Sørheim Kapp - Buskerud
Thormod Aaraas Kapp - Buskerud
Svein Karlsen Kapp - Buskerud
Tore Lauvdal Kapp - Buskerud
Terje Onsrud Kapp - Buskerud
Odd Sivesindtajet Kapp - Buskerud
Kjell-Andre Wiklund Kapp - Buskerud
Anders Bernt Bye Kapp - Buskerud
Jul Johan Hamlot Klokkarstua - Buskerud
Carl Jacob Onstad Klokkarstua - Buskerud
Terje Kristensen Klokkarstua - Buskerud
Dan Frode Mortensen Klokkarstua - Buskerud
Tryggve Bernt Kongsberg - Buskerud
Ragnar Johannes Haugen Kongsberg - Buskerud
Jan Ragnar Thorunnarson Kielland Kongsberg - Buskerud
Ole Gustav Haraldsen Sannes Kongsberg - Buskerud
Rune Beisland Kongsberg - Buskerud
Erik Lien Kongsberg - Buskerud
Asmund Buen Kongsberg - Buskerud
Kenneth Fjell Kongsberg - Buskerud
Ole-Petter Halle-Knutzen Kongsberg - Buskerud
Tore Torstein Thorbjørnsen Kongsberg - Buskerud
Stein Wilhelm Aasland Kongsberg - Buskerud
Bjarne Dag Andersen Kongsberg - Buskerud
Tor Fredrik Bendigtsen Kongsberg - Buskerud
Dag Harald Bjørndalen Kongsberg - Buskerud
Asmund Brekke Kongsberg - Buskerud
Eirik Dahlberg Kongsberg - Buskerud
Kjell Arne Drag Kongsberg - Buskerud
Peter Due Kongsberg - Buskerud
Ragnar Eretveit Kongsberg - Buskerud
Sturla Vegard Erstein Kongsberg - Buskerud
Jonny Faane Kongsberg - Buskerud
Arne Figenschou Kongsberg - Buskerud
Gunnar Finnerud Kongsberg - Buskerud
Roger Fjellin Kongsberg - Buskerud
Hans Garder Kongsberg - Buskerud
John Emil Halden Kongsberg - Buskerud
Tore T Hals Kongsberg - Buskerud
Knut Helge Handler Kongsberg - Buskerud
Arnljot Hantveit Kongsberg - Buskerud
Bjørn Haug-Hanssen Kongsberg - Buskerud
Halvard Henriksen Kongsberg - Buskerud
Jørn Hjulstad Kongsberg - Buskerud
Roy Hostvedt Kongsberg - Buskerud
Stein Husby Kongsberg - Buskerud
Arne Huse Kongsberg - Buskerud
Eilif Johansen Kongsberg - Buskerud
Kjell Juveth Johansen Kongsberg - Buskerud
Tore Kristian Jordet Kongsberg - Buskerud
Morten Karlsen Kongsberg - Buskerud
Per Håvard Kleven Kongsberg - Buskerud
Kjetil Kristiansen Kongsberg - Buskerud
Hans Gustav Kvikstad Kongsberg - Buskerud
Erik Magnus Kongsberg - Buskerud
Øyvind Martinsen Kongsberg - Buskerud
Runar Midtgard Kongsberg - Buskerud
Torodd Halvorsen Mømb Kongsberg - Buskerud
Johan Adolf Muren Kongsberg - Buskerud
Håkon Myhra Kongsberg - Buskerud
Olav Myhre Kongsberg - Buskerud
Knut Nesvaag Kongsberg - Buskerud
Cato J Normann Kongsberg - Buskerud
Odd Arne Olsen Kongsberg - Buskerud
Nils Olav Olsen Kongsberg - Buskerud
Geir Broen Olsen Kongsberg - Buskerud
Alf O Rakkestad Kongsberg - Buskerud
Arne Henning Rasmussen Kongsberg - Buskerud
Toralf Melåen Ribe Kongsberg - Buskerud
Kåre Sande Kongsberg - Buskerud
Oddmund Schei Kongsberg - Buskerud
Oddvar Sending Kongsberg - Buskerud
Trond Øyvind Skarsten Kongsberg - Buskerud
Erlend Johan Skraastad Kongsberg - Buskerud
Tor Skrede Kongsberg - Buskerud
John Frederick Smith Kongsberg - Buskerud
Bjørn Sønmør Kongsberg - Buskerud
Henning Mørkbak Sørensen Kongsberg - Buskerud
Knut Ole Thoreplass Kongsberg - Buskerud
Per Jørgen Thowsen Kongsberg - Buskerud
Torstein Torsteinsen Kongsberg - Buskerud
Asbjørn Magne Trøstheim Kongsberg - Buskerud
Arne Ludvig Ulleberg Kongsberg - Buskerud
Vidar Ulveraker Kongsberg - Buskerud
Otto Waaraas Kongsberg - Buskerud
Erling Walle Kongsberg - Buskerud
Konrad Kittelsen Kongsberg - Buskerud
Gunnar Solberg Krokkleiva - Buskerud
Vegar Pettersen Krokkleiva - Buskerud
Per Amund Andersen Krokkleiva - Buskerud
Nils Ivar Andresen Krokkleiva - Buskerud
Tore Sigmund Brynestad Krokkleiva - Buskerud
Tor Johansen Krokkleiva - Buskerud
Lars Sverre Langerud Krokkleiva - Buskerud
Henrik Moen Krokkleiva - Buskerud
Sverre Weisteen Krokkleiva - Buskerud
Per-Christian Mathiassen Krokstadelva - Buskerud
Geoffrey Clark Krokstadelva - Buskerud
Rolf-Martin Paulsen Krokstadelva - Buskerud
Dag Vidar Runden Krokstadelva - Buskerud
Jarand Utne Krokstadelva - Buskerud
Bernt Stranden Riise Krokstadelva - Buskerud
Anthony Lawrence Clarke Krokstadelva - Buskerud
Ulf Ståle Evensen Krokstadelva - Buskerud
Sven Jøran Michelsen Krokstadelva - Buskerud
Jan Willy Sandbraaten Krokstadelva - Buskerud
Bård William Austrheim Johnson Lier - Buskerud
Per Thorfinn Saga Lier - Buskerud
Eirik Nesje Saga Lier - Buskerud
Per Helge Andersen Lier - Buskerud
Harald Bård Andersen Lier - Buskerud
Otto Johan Bolstad Lier - Buskerud
Jan Heiberg Lier - Buskerud
Arnt Charles Holberg Lier - Buskerud
Magne Hovland Lier - Buskerud
Gunnar Charly Karlsen Lier - Buskerud
Edgar Leistad Lier - Buskerud
Dag Einar Lian Lier - Buskerud
Thor Kristian Lunder Lier - Buskerud
Alf Sven Luth Lier - Buskerud
Erik Lysenstøen Lier - Buskerud
Anders Maristuen Lier - Buskerud
Bjørn Christian Melaaen Lier - Buskerud
Einar Henry Nilsen Lier - Buskerud
Kjell Arne Nilsson Lier - Buskerud
Ingar Nicolay Thommassen Lier - Buskerud
Geir Håkon Ulsaker Lier - Buskerud
Jan Erik Viholmen Lier - Buskerud
Odd Eriksen Lier - Buskerud
Anders Gjelsten Lier - Buskerud
Ole Aguirre Lier - Buskerud
Jon Robert Dohmen Lier - Buskerud
John Larsen Lier - Buskerud
Svein Abrahamsen Lier - Buskerud
Øyvind Oddmar Grøtting Lier - Buskerud
Frank Johnson Lier - Buskerud
Hans Ove Brude Kolstad Lier - Buskerud
Morten Pelle Korsmo Lier - Buskerud
Arne Ragnvald Muri Lier - Buskerud
Ronny Øen Lier - Buskerud
Arne Johan Tærud Lier - Buskerud
Søren Falch Zapffe Lier - Buskerud
Jan Heibo Lierskogen - Buskerud
Arve Østgaard Heibo Lierskogen - Buskerud
Svein Olav Klonteig Lierskogen - Buskerud
Nils Gustav Helle Lierskogen - Buskerud
Per Aage Nævestad Lierskogen - Buskerud
Paul Oluf Dahn Lierskogen - Buskerud
Preben Erling Krogh-Jacobsen Lierskogen - Buskerud
Jan Øyri Lierskogen - Buskerud
Knut Renaa Lierstranda - Buskerud
Geir Marstein Lyngdal i Numedal - Buskerud
Knut Sandberg Mjøndalen - Buskerud
Tom Brede Andersen Mjøndalen - Buskerud
Per Bodahl Mjøndalen - Buskerud
Magne Vegar Gulbrandsen Mjøndalen - Buskerud
Per Gunnar Hansen Mjøndalen - Buskerud
Sjur Olav Kortgaard Mjøndalen - Buskerud
Per Gunnar Rønningen Mjøndalen - Buskerud
Mark Sporbeck Mjøndalen - Buskerud
Øyvin Michael Sylte Mjøndalen - Buskerud
Per Wium Mjøndalen - Buskerud
Gunnar Dalen Mjøndalen - Buskerud
Magnus Espedal Mjøndalen - Buskerud
Erik Flodman Mjøndalen - Buskerud
Roar Hansen Mjøndalen - Buskerud
Dag Vågan Mjøndalen - Buskerud
Frode Vågan Mjøndalen - Buskerud
Håvard Emil Danielsen Nærsnes - Buskerud
Eckroll Arne Rasmus Nordbø Nærsnes - Buskerud
Knut Johannessen Nærsnes - Buskerud
Erik Torgrimsen Holte Nes i Ådal - Buskerud
Ole Arvid Haraldseth Nesbyen - Buskerud
Odd Klype Nesbyen - Buskerud
Steingrim Livgard Nesbyen - Buskerud
Arvid Tandberg Nesbyen - Buskerud
Gudleik Heldal Leir Noresund - Buskerud
Erling Bottolfs Noresund - Buskerud
Gunnar Næss Prestfoss - Buskerud
Jonas Tord Fosnæs Reistad - Buskerud
Arvid Laug Reistad - Buskerud
Audun Ottar Lie Reistad - Buskerud
Ove R Nybø Reistad - Buskerud
Fredrik Marquard Røtter Reistad - Buskerud
John Erik Johansen Reistad - Buskerud
Asmund Ellingsen Reistad - Buskerud
Frederik Fogstad Reistad - Buskerud
Sverre Meløe Reistad - Buskerud
Sten Tore Svennes Rødberg - Buskerud
Markus Drake Borge Røyken - Buskerud
Christian Conrad Bugge Røyken - Buskerud
Rune Kjølstad Røyken - Buskerud
Stig Junker Eikeland Røyken - Buskerud
Nils Opheim Røyken - Buskerud
Tor Øyvind Øhre Nilsen Røyken - Buskerud
Bobbo Arvid Steen Røyken - Buskerud
Pål Jørgen Frøseth Røyken - Buskerud
Christian Michael Kristensen Røyse - Buskerud
Erik Taubøll Røyse - Buskerud
Espen Bakken Røyse - Buskerud
Tore Gulbrandsen Røyse - Buskerud
Eivind Jensen Røyse - Buskerud
Paul Schultz Ahlbom Røyse - Buskerud
Petter Clausen Røyse - Buskerud
Gunnar Gandrud Røyse - Buskerud
Geir Langstrand Røyse - Buskerud
Gunnar Midtbø Røyse - Buskerud
Olav Reistad Røyse - Buskerud
Willy Ruud Røyse - Buskerud
Christopher-Adam Smith-Petersen Røyse - Buskerud
Jan Solberg Røyse - Buskerud
Harald jr Halvorsen Sætre - Buskerud
Øivind Jørgensen Sætre - Buskerud
Einar Jørgensen Sætre - Buskerud
Henrik Thrana Sætre - Buskerud
Odd Jørgen Haug Sætre - Buskerud
Tore Fjell Sætre - Buskerud
Thommas Johan Fylling Sætre - Buskerud
Torgeir Johan Fylling Sætre - Buskerud
Terje Kjos Sætre - Buskerud
Terje Lauritzen Sætre - Buskerud
Pål Christian Myhrvold Sætre - Buskerud
Morten Sandnes Sætre - Buskerud
Sven Lloyd Thorbjørnsen Sætre - Buskerud
Per Arne Thrygg Sætre - Buskerud
Arnfinn Weseth Sætre - Buskerud
Knut Ole Aasland Skollenborg - Buskerud
Carl Jonas Davidsson Skollenborg - Buskerud
Ståle Rogstad Frågodt Skollenborg - Buskerud
Inge Andreas Kajander Skollenborg - Buskerud
Jonny Leirmo Skollenborg - Buskerud
Einar Melbye Skollenborg - Buskerud
Just Salvesen Skollenborg - Buskerud
Roy Kittelsen Skollenborg - Buskerud
Roar Løvf Skotselv - Buskerud
Harald Erik Uggen Skotselv - Buskerud
John Skott-Myhre Skotselv - Buskerud
Frode Eugen Fjeldheim Blix Slemmestad - Buskerud
Bjarne Hjelle Slemmestad - Buskerud
Sverre Leslie Mostue Slemmestad - Buskerud
Odd Rønning Slemmestad - Buskerud
Lorenzo Lona Slemmestad - Buskerud
Ole Nicolai Wahl Slemmestad - Buskerud
Roger Einar Eriksen Slemmestad - Buskerud
Lars Ove Tangvik Slemmestad - Buskerud
Petter Grude-Nielsen Slemmestad - Buskerud
Thorgeir Rønnestad Slemmestad - Buskerud
Eric Løe Slemmestad - Buskerud
John Lyng Slemmestad - Buskerud
Per Olav Nesthus Slemmestad - Buskerud
Søren Tybring Haug Slemmestad - Buskerud
Svein-Jarle Hambre Slemmestad - Buskerud
Ole Valen Slemmestad - Buskerud
Tor Sigmund Walen Slemmestad - Buskerud
Tore Abelgård Sokna - Buskerud
Helge Braaten Sokna - Buskerud
Hans Christian Øveren Sokna - Buskerud
Age André Sandum Sokna - Buskerud
Leif-Ivan Vicevic Forberg Solbergelva - Buskerud
Knut Hajem Solbergelva - Buskerud
Ragnar Killingstad jr Solbergelva - Buskerud
Thor Erik Klausen Solbergelva - Buskerud
Eystein Kristoffersen Solbergelva - Buskerud
Øystein Moursund Solbergelva - Buskerud
Torben Lund Nielsen Solbergelva - Buskerud
Carsten Skov Nielsen Solbergelva - Buskerud
Espen Pettersen Solbergelva - Buskerud
Terje Sandberg Solbergelva - Buskerud
Thore Jan Paulsen Solbergelva - Buskerud
Jonn Burud Solbergelva - Buskerud
Bjørn Otto Hansen Solbergelva - Buskerud
Gunnar Haugaasen Solbergelva - Buskerud
Vladimir Kuklin Solbergelva - Buskerud
Martin Olsen Solbergelva - Buskerud
Øivind Olsen Solbergelva - Buskerud
Kjell-Ivar Skogmo Solbergelva - Buskerud
Ola Thrana Solbergelva - Buskerud
Andri Mathias Gudmundsson Solbergmoen - Buskerud
Aage Wilhelm Jetsmar Solbergmoen - Buskerud
Kjell Arvid Christensen Solbergmoen - Buskerud
Jan Gunnar Jørå Spikkestad - Buskerud
Odd Kristian Kjos Spikkestad - Buskerud
Ronald Stensrud Spikkestad - Buskerud
Arne Kurt Gyttrup Spikkestad - Buskerud
Christian Amble Spikkestad - Buskerud
Nils Annfinn Folsland Spikkestad - Buskerud
Dag Vidar Sørlie Spikkestad - Buskerud
Morten Rustand Spikkestad - Buskerud
Ragnar Arne Brenne Spikkestad - Buskerud
Age Rasmussen Spikkestad - Buskerud
Torn - Egil Gulbrandsen Steinberg - Buskerud
Tore Jacobsen Steinberg - Buskerud
Arne Martin Tollefsen Steinberg - Buskerud
Rune Fredheim Steinberg - Buskerud
Helge Borgevad Sylling - Buskerud
Roar Ask Sylling - Buskerud
Svein Hellerud Sylling - Buskerud
Ole Horn Sylling - Buskerud
Roger Ronald Johansen Sylling - Buskerud
Tom Pedersen Sylling - Buskerud
Truls Røer-Johansen Sylling - Buskerud
Kai Marius Andersen Sylling - Buskerud
Richard Skaar Thorsrud Sylling - Buskerud
Eirik Kaasa Eliassen Tofte - Buskerud
Tom Asbjørn Svingen Tofte - Buskerud
Frank Søbye Tofte - Buskerud
Knut Sigmund Irgens Tofte - Buskerud
Ronnie Johansen Tofte - Buskerud
Kent Ingar Lippert Olsen Tofte - Buskerud
Per Kristian Myhre Tofte - Buskerud
Rune Nomel Tofte - Buskerud
Jan Bernhard Laukslett Tollå - Buskerud
Torleif Teigen Torpo - Buskerud
Arne Halfdan Lie Tranby - Buskerud
Birger Braathen Tranby - Buskerud
Arild Jønvåg Tranby - Buskerud
Arne Lauvålien Tranby - Buskerud
Kjell Omdahl Onshuus Tranby - Buskerud
Trond Simonsen Tranby - Buskerud
Ole Marius Thorstensen Tranby - Buskerud
Simen Veirud Tranby - Buskerud
Vidar Wikander Tranby - Buskerud
Rolf Morten Eriksen Tranby - Buskerud
Rune Moian Tranby - Buskerud
Tom Halfdan Salvesen Tranby - Buskerud
Andreas Hauge Tranby - Buskerud
Terje Ringstad Tranby - Buskerud
Svein-Erik Rambø Tyristrand - Buskerud
Knut Olav Andersen Tyristrand - Buskerud
Arnfinn Ellingsen Tyristrand - Buskerud
Lars Anton Kjelsrud Tyristrand - Buskerud
Arne Krogstad Tyristrand - Buskerud
Tor Harald Solheim Tyristrand - Buskerud
Orla Sørensen Tyristrand - Buskerud
Lars Thomasrud Tyristrand - Buskerud
Stein Torgersbråten Tyristrand - Buskerud
Eivind Molven Vestfossen - Buskerud
Emil Kristoffer Støa Vestfossen - Buskerud
Tor Erik Neprud Vestfossen - Buskerud
Bjørn Smørgrav Vestfossen - Buskerud
Lars Wilskow Aanes Vikersund - Buskerud
Torkill Berge Haugse Vikersund - Buskerud
Ola Ingvoldstad Vikersund - Buskerud
Håvard Stave Kristiansen Vikersund - Buskerud
Roy And re Magnussen Vikersund - Buskerud
Jan Gunnar Mørkeng Vikersund - Buskerud
Kristian Sandum Vikersund - Buskerud
Nils Sandum Vikersund - Buskerud
Olav Lund Vikersund - Buskerud
Leif Terje L Gregersen Vikersund - Buskerud
Hans Eivind Tangen Vikersund - Buskerud
Øystein Johansen Alta - Finnmark
Torbjørn Johansen Alta - Finnmark
Jan-Ivar Alsén Alta - Finnmark
Arne Alvestad Alta - Finnmark
Svein Tangen Andersen Alta - Finnmark
Børre Andersen Alta - Finnmark
Vidar Angell Alta - Finnmark
Rodle Georg Angell Alta - Finnmark
Ruben Asheim Alta - Finnmark
Terje Åsland Alta - Finnmark
Lars Helge Kvam Beldo Alta - Finnmark
Lars Erik Bjørn Alta - Finnmark
Knut I Boland Alta - Finnmark
Bård Bredal-Olsen Alta - Finnmark
Andreas Driveklepp Alta - Finnmark
Johannes Driveklepp Alta - Finnmark
Age Drivekleppe Alta - Finnmark
Jørn Olaf Eikanger Alta - Finnmark
Dag Erik Eliassen Alta - Finnmark
Kyrre Esaiassen Alta - Finnmark
Harald Falch Alta - Finnmark
Bård Harald Falch Alta - Finnmark
Arnulf Fosli Alta - Finnmark
Tore Haldorsen Alta - Finnmark
Øivind Hammelbo Alta - Finnmark
Svein-Odin Hanssen Alta - Finnmark
Steinar Hardersen Alta - Finnmark
Geir Hopstad Alta - Finnmark
Stein Sverre Isaksen Alta - Finnmark
Arne Dag Isaksen Alta - Finnmark
Eirik Iversen Alta - Finnmark
Knut Jakobsen Alta - Finnmark
Erling Jarl Jakobsen Alta - Finnmark
Jan-Erik Jenssen Alta - Finnmark
Jens-Harald Jenssen Alta - Finnmark
Dag Arne Johannessen Alta - Finnmark
Sigfred Nikolay Johannessen Alta - Finnmark
Bjørn Christian Johansen Alta - Finnmark
Asbjørn Johansen Alta - Finnmark
Jan Robert Johansen Alta - Finnmark
Terje Arnulf Johansen Alta - Finnmark
Bjørn Johansen Alta - Finnmark
Per Alfred Johansson Alta - Finnmark
Roger Johnsen Alta - Finnmark
Bjørn Eirik Karlsen Alta - Finnmark
Ole Kristian Kivijervi Alta - Finnmark
Frank Johnny Lebesby Alta - Finnmark
Are Leinan Alta - Finnmark
Harald Lien Alta - Finnmark
Trond Marius Madssen Alta - Finnmark
Steinar Mathisen Alta - Finnmark
Knut Arne Moe Alta - Finnmark
Svein Moe Alta - Finnmark
Arne Robert Myklevoll Alta - Finnmark
Frank Marius Nilsen Alta - Finnmark
Werner Paul Arthur Ødegaard Alta - Finnmark
Richard Olaussen Alta - Finnmark
Edgar Fredrik Olsen Alta - Finnmark
Tor Kyrre Olsen Alta - Finnmark
Wiggo Marelius Opdahl Alta - Finnmark
Idar Opdøhl Alta - Finnmark
Kjell Ottem Alta - Finnmark
Rolf Gunvald Pedersen Alta - Finnmark
ivar Arnulf Pettersen Alta - Finnmark
Bår Røkenes Alta - Finnmark
Jarl Inge Roxrud Alta - Finnmark
Leif-Erik Rundhaug Alta - Finnmark
Geir Jøran Sara Alta - Finnmark
Arne Borgvald Sønvisen Alta - Finnmark
Sveinung Stavheim Alta - Finnmark
Rolf Markus Stene Alta - Finnmark
Folke Strand Alta - Finnmark
Ove Thomassen Alta - Finnmark
Ulf Thomassen Alta - Finnmark
Kjetil Thoresen Alta - Finnmark
Odd Tovik Alta - Finnmark
Olav Vebenstad Alta - Finnmark
Jan Gunnar Vian Alta - Finnmark
Jarl Gudmund Vian Alta - Finnmark
Frode Andreas Wilhelmsen Alta - Finnmark
Rolf Ingvald Wilhelmsen Alta - Finnmark
Ove Wisløff Alta - Finnmark
Kim-Håvard Kristensen Alta - Finnmark
Jens Petter Waade Alta - Finnmark
Jørn André Tysdal Bjørnevatn - Finnmark
Tore Stein Johansen Hammerfest - Finnmark
Ted Rune Paulsen Hammerfest - Finnmark
Oddbjørn Kristiansen Hammerfest - Finnmark
Geir Arne Andersen Hammerfest - Finnmark
Tormod Bartholdsen Hammerfest - Finnmark
Knut Martin Bjørkum Hammerfest - Finnmark
Herulf Blix Hammerfest - Finnmark
Kenneth Dybvik Hammerfest - Finnmark
Lars Ole Ekerhovd Hammerfest - Finnmark
Svein Daniel Fredriksen Hammerfest - Finnmark
Olav Henry Grasdal Hammerfest - Finnmark
Ove Eivind Hagen Hammerfest - Finnmark
Trygve Hammelbo Hammerfest - Finnmark
Einar Hansen Hammerfest - Finnmark
Kjell Ivar Hansen Hammerfest - Finnmark
Iver Andreas Hauan Hammerfest - Finnmark
Thor Haugen Hammerfest - Finnmark
Per Ove Henriksen Hammerfest - Finnmark
Bengt Holmgren Hammerfest - Finnmark
Jakob Anton Holmgren Hammerfest - Finnmark
Pål Johansen Hammerfest - Finnmark
Rune Kjønsvik Hammerfest - Finnmark
Gunnar Krager Hammerfest - Finnmark
Kjell Kristoffersen Hammerfest - Finnmark
Ove Johnny Kristoffersen Hammerfest - Finnmark
Lennart Norbeck Larsen Hammerfest - Finnmark
Bengt Larsson Hammerfest - Finnmark
Stein Larsson Hammerfest - Finnmark
Bjørnar Leonardsen Hammerfest - Finnmark
Oddvar Linnes Hammerfest - Finnmark
Ivar Løkken Hammerfest - Finnmark
Leif Gunnar Mortensen Hammerfest - Finnmark
Torstein Næss Hammerfest - Finnmark
Torbjørn Næss Hammerfest - Finnmark
Tom Eirik Ness Hammerfest - Finnmark
Tommy Bergeton Nilsen Hammerfest - Finnmark
Geir Opdahl Hammerfest - Finnmark
Inge Pedersen Hammerfest - Finnmark
Geir Sneve Hammerfest - Finnmark
Olav Sigurd Tessem Hammerfest - Finnmark
Klaus Tingvold Hammerfest - Finnmark
Odd O Torkildsen Hammerfest - Finnmark
Kjell E Trondsen Hammerfest - Finnmark
Bjørn Ydstie Hammerfest - Finnmark
Alf Zachariassen Hammerfest - Finnmark
André Oddgeir Larssen Hønseby - Finnmark
Jan Roger Fredriksen Kvalsund - Finnmark
Svein Gunnar Jørstad Kvalsund - Finnmark
Odd Jarle Johansen Lakselv - Finnmark
Johannes le Baron Olsen Lakselv - Finnmark
Stein Erland Thomassen Øksfjord - Finnmark
Olav Henning Trondal Øksfjord - Finnmark
Magnar H Jensen Rypefjord - Finnmark
Rune Karlsen Rypefjord - Finnmark
Tor Willy Larsen Rypefjord - Finnmark
Terje Johannes Trondsen Rypefjord - Finnmark
Steinar Helge Halvorsen Sandland - Finnmark
Benn Sund Mikalsen Skjånes - Finnmark
Einar Mikkelsen Talvik - Finnmark
Torstein Simonsen Talvik - Finnmark
John-Eirik Schjetne Hagen Vadsø - Finnmark
Ingulf Niskavara Vadsø - Finnmark
Arnold Barstad Eliseussen Vadsø - Finnmark
Andrei Yushkevich Vadsø - Finnmark
Hans Olav Tuhus Åbogen - Hedmark
Hans Oskar A Fossum Ådalsbruk - Hedmark
Frank Rønning Ådalsbruk - Hedmark
Per Morten Svenkerud Ådalsbruk - Hedmark
Odd Magne Spikkerud Ådalsbruk - Hedmark
Terje Eivind Torp Ådalsbruk - Hedmark
Ola P Flaten Alvdal - Hedmark
Georg Henrich Korban Alvdal - Hedmark
Per Inge Måna Alvdal - Hedmark
Jon Roger Neslund Alvdal - Hedmark
Olav O Sørhuus Alvdal - Hedmark
Vidar Steigen Alvdal - Hedmark
Asmund Vårtun Alvdal - Hedmark
Inge Rune Wahlstrøm Alvdal - Hedmark
Eivind Asbjørn Bergem Arneberg - Hedmark
Trond Midtsundstad Arneberg - Hedmark
Erik Rune Nordtorpet Arneberg - Hedmark
Thor Einar Sparby Arneberg - Hedmark
Knut Aandstad Arneberg - Hedmark
Jon Kristian Kordahl Arneberg - Hedmark
Sverre Nygård Arneberg - Hedmark
Kjell Ivar Brustad Austmarka - Hedmark
Tom-Ola Skarnes Austmarka - Hedmark
Knut Oddvar Sollien Austmarka - Hedmark
Hans Arne Neskvern Austvatn - Hedmark
Harald Ottar Trøseid Austvatn - Hedmark
Ulf Vidar Brandvold Brandval - Hedmark
Arne Leonard Øverby Brandval - Hedmark
Kai Roar Kyhen Braskereidfoss - Hedmark
Johan Lars Petter Johansen Braskereidfoss - Hedmark
Frank Olav Kilen Braskereidfoss - Hedmark
Arne Lindmoen Braskereidfoss - Hedmark
Morten Wenstad Braskereidfoss - Hedmark
Ole Arnt Dalseng Kinde Brøttum - Hedmark
Arne Brukstuen Brøttum - Hedmark
Halvor Dehli Brøttum - Hedmark
Erik Dehli Brøttum - Hedmark
Reidar Viktor GjeIdaker Brøttum - Hedmark
Botolv J Gjeldaker Brøttum - Hedmark
Frank Ingard Hansen Brøttum - Hedmark
Arnulf Hustad Brøttum - Hedmark
Øyvind Kvikstadhagen Brøttum - Hedmark
Erik Lindstad Brøttum - Hedmark
Morten Løkken Brøttum - Hedmark
Hans Thomas Meinich Brøttum - Hedmark
Øystein Godal Torp Brøttum - Hedmark
Knut Malmberg Brøttum - Hedmark
Knut Paalsrud Brumunddal - Hedmark
Per Aamodt Brumunddal - Hedmark
Odd Einar Sofienlund Brumunddal - Hedmark
Erik Agnar Ulven Brumunddal - Hedmark
Stig Kjetil Søvik Brumunddal - Hedmark
Knut Arne Trosvik Brumunddal - Hedmark
Bjørn Alstad Brumunddal - Hedmark
Tore Helmer Amdahl Brumunddal - Hedmark
Endre Braastad Brumunddal - Hedmark
Jan Petter Breilid Brumunddal - Hedmark
Olav Dagestad Brumunddal - Hedmark
Per Dobloug Brumunddal - Hedmark
Finn Evensen Brumunddal - Hedmark
Sverre Falch Brumunddal - Hedmark
Leslie Gayes Brumunddal - Hedmark
Eivind Glestad Brumunddal - Hedmark
Jo Geir Grande Brumunddal - Hedmark
Bjørn Gulbrandsen Brumunddal - Hedmark
Lars Hagen Brumunddal - Hedmark
Magne Hagen Brumunddal - Hedmark
Tor Hatterud Brumunddal - Hedmark
Arne Hatterud Brumunddal - Hedmark
Kristian Haug Brumunddal - Hedmark
Sigmund André Hjorth Brumunddal - Hedmark
Svenn Otto Hjorth Brumunddal - Hedmark
Haagen Hølaas Brumunddal - Hedmark
Jan Erik Johansen Brumunddal - Hedmark
Ole Hybel Korup Brumunddal - Hedmark
Roar Kvaløy Brumunddal - Hedmark
Georg Langerak Brumunddal - Hedmark
Rune Langerud Brumunddal - Hedmark
Steinar Løvbak Brumunddal - Hedmark
Per Kristian Melleby Brumunddal - Hedmark
Tommy Mikkelsen Brumunddal - Hedmark
Arve Moen Brumunddal - Hedmark
Jarle Nordskogen Brumunddal - Hedmark
Hans Jørgen Nordskogen Brumunddal - Hedmark
Erik Roterud Brumunddal - Hedmark
Knut Salvesen Brumunddal - Hedmark
Per Sandbakken Brumunddal - Hedmark
Pål Reidar Sandbakken Brumunddal - Hedmark
Arild Sandbakken Brumunddal - Hedmark
Syver Schjerpen Brumunddal - Hedmark
Svein Selnes Brumunddal - Hedmark
Leif Gunnar Sørlien Brumunddal - Hedmark
Gustav Oldereid Thorsrud Brumunddal - Hedmark
Ole Thorsrud Brumunddal - Hedmark
Orvar Thorsrud Brumunddal - Hedmark
Geir Andre Willard Brumunddal - Hedmark
Torn Øystein Martinsen Brumunddal - Hedmark
Steinar Petter Henriksen Brumunddal - Hedmark
Ole Kristian Dobloug Brumunddal - Hedmark
John Magnar Ellefsæter Brumunddal - Hedmark
Ivar Finsveen Brumunddal - Hedmark
Magnus Haandlykken Brumunddal - Hedmark
Karl Kristian Havik Brumunddal - Hedmark
Jørn Ove Helland Brumunddal - Hedmark
Kjetil Kåshagen Brumunddal - Hedmark
Lars Erlend Lund Brumunddal - Hedmark
Geir Pharo Øian Brumunddal - Hedmark
Kjell Vegard Opheim Brumunddal - Hedmark
Hans Petter Rasmussen Brumunddal - Hedmark
Bjørn Age Reboli Brumunddal - Hedmark
John Richardson Brumunddal - Hedmark
Andreas Sølvsberg Brumunddal - Hedmark
Johnny Sørli Brumunddal - Hedmark
Per Thomas Nyhuus Bruvoll - Hedmark
Per Haugsmoen Bruvoll - Hedmark
Tor Kjøstel Lie Bruvoll - Hedmark
Tosten Trøften Bruvoll - Hedmark
Atle Lillebakken Dalsbygda - Hedmark
Per Martin Rønningen Dalsbygda - Hedmark
Jan Helge Berg Stenvoll Dalsbygda - Hedmark
Kjell Endre Wenstad Disenå - Hedmark
Finn Einar Steen Disenå - Hedmark
Einar Thomas Dysterud Disenå - Hedmark
Ivar Askautrud Eriksson Disenå - Hedmark
Terje Husdal Drevsjø - Hedmark
Trond Birger Buhaug Nerberg Elverum - Hedmark
Kjetil Høye Elverum - Hedmark
Trond Nerberg Elverum - Hedmark
Lars Heramb Elverum - Hedmark
Knut Klefsås Elverum - Hedmark
Rudi Aasebø Nikolaisen Elverum - Hedmark
Erik Walter Thomassen Elverum - Hedmark
John Tømte Elverum - Hedmark
Erik Grotli Steen-Hansen Elverum - Hedmark
Karl-Erik Aalen Elverum - Hedmark
Kjell Morten Aas Elverum - Hedmark
Ole Adolfsen Elverum - Hedmark
Kjell Olav Asland Elverum - Hedmark
Ivar Bakke Elverum - Hedmark
Torstein Bekk Elverum - Hedmark
Arve Bekk Elverum - Hedmark
Jens H Berger Elverum - Hedmark
Kjell Bjertnes Elverum - Hedmark
Terje Guttorm Bjørnebye Elverum - Hedmark
Tor Håkon Blix Elverum - Hedmark
Christian Børresen Elverum - Hedmark
Arne Magne Børrestuen Elverum - Hedmark
Tor Bratengen Elverum - Hedmark
Petter Christensen Elverum - Hedmark
Terje Ekberg Elverum - Hedmark
Joakim Ekseth Elverum - Hedmark
Einar Eliassen Elverum - Hedmark
Kjell Enger Elverum - Hedmark
Ivar Enger Elverum - Hedmark
Øystein Fjellving Elverum - Hedmark
Terje Flaatrud Elverum - Hedmark
Ola Flendalen Elverum - Hedmark
Bjørge Furuheim Elverum - Hedmark
Vegar Furuseth Elverum - Hedmark
Tore GIad-Ørbak Elverum - Hedmark
Amund Grindalen Elverum - Hedmark
Leif-Tore Gundersen Elverum - Hedmark
Bjørn Rune Gundersen Elverum - Hedmark
Stein Hauge Elverum - Hedmark
Frank Werner Heiertz Elverum - Hedmark
Per Erik Helstad Elverum - Hedmark
Ole Anton Henriksen Elverum - Hedmark
Gustav Eilert Heramb Elverum - Hedmark
Tomm Olav Hofseth Elverum - Hedmark
Jonny Holen Elverum - Hedmark
Odd Jørgen Holte Elverum - Hedmark
Tor Kjetil Holte Elverum - Hedmark
Jon Simon Høye Elverum - Hedmark
Svein Erik Huse Elverum - Hedmark
Finn Ragnvald Huseby Elverum - Hedmark
Tore Huseby Elverum - Hedmark
Roar Arnfinn Iversen Elverum - Hedmark
Anders Jørgensen Elverum - Hedmark
Edmund Ingebrigt Juliussen Elverum - Hedmark
Stein Kildebo Elverum - Hedmark
Fridtjof And reas Klareng Elverum - Hedmark
Egil Langseth Elverum - Hedmark
Borger Larsen Elverum - Hedmark
Lars Erik Lien Elverum - Hedmark
Johannes Lien Elverum - Hedmark
Ole Marius Løbak Elverum - Hedmark
Gunnar Løchting Elverum - Hedmark
Stein Petter Markus Elverum - Hedmark
Hans Sto rm Martinsen Elverum - Hedmark
Per Ivar Moberget Elverum - Hedmark
Karl Tore Moen Elverum - Hedmark
Cato Møystad Elverum - Hedmark
Leif Bjørnar Myhren Elverum - Hedmark
Bjørn Myhren Elverum - Hedmark
Reidar Næss Elverum - Hedmark
Hans Erik Nässén Elverum - Hedmark
Geir Kikut Nordhagen Elverum - Hedmark
Ove Norland Elverum - Hedmark
Are Torgrim Odden Elverum - Hedmark
Steinar Olsen Elverum - Hedmark
Thor Andre Olsen Elverum - Hedmark
Odd Arne Ørbak Elverum - Hedmark
Hans Øvergaard Elverum - Hedmark
Marving Andreas Pedersen Elverum - Hedmark
Per Risberg Elverum - Hedmark
Thor Røen Elverum - Hedmark
Nils Peter Røer Elverum - Hedmark
Arne Røhne Elverum - Hedmark
Asbjørn Røhne Elverum - Hedmark
Øyvind Andreas Rønsberg Elverum - Hedmark
AlfJohan Rustad Elverum - Hedmark
Nils Harald Rustad Elverum - Hedmark
Bjørn Nicolay Sandmoen Elverum - Hedmark
Trygve Olaf Schjerpen Elverum - Hedmark
Harald Stein Smedstad Elverum - Hedmark
Roar Solbakken Elverum - Hedmark
Joar Helge Stensløkken Elverum - Hedmark
Stig Morten Stømner Elverum - Hedmark
Per Olai Stømner Elverum - Hedmark
Jan Sveen Elverum - Hedmark
Stian Thorsen Elverum - Hedmark
Kai Tidemann Elverum - Hedmark
Finn Erik Unneberg Elverum - Hedmark
Robert Verngård Elverum - Hedmark
Inge Viken Elverum - Hedmark
Per Ottar Walderhaug Elverum - Hedmark
Knut Erik Wedum Elverum - Hedmark
Kristen Westjordet Elverum - Hedmark
Knut Wolla Elverum - Hedmark
Ole Jacob Kristiansen Elverum - Hedmark
Kai Magnus Fauske Elverum - Hedmark
Terje Christian Svenkerud Elverum - Hedmark
Philippe Caquet Engerdal - Hedmark
Odd Ragnar Gjermunds Engerdal - Hedmark
Hans Petter Solvang Johansen Espa - Hedmark
Øystein Larsen Flisa - Hedmark
Erik Aagaard Flisa - Hedmark
Karl Martin Hildonen Husebæk Flisa - Hedmark
Svein Tore Husebæk Flisa - Hedmark
Rolf Husebæk Flisa - Hedmark
Per Morten Krogstie Flisa - Hedmark
Leif Krogstie Flisa - Hedmark
Torgeir Skjæret Flisa - Hedmark
Øystein Jarl Tveit Flisa - Hedmark
David André Tys Flisa - Hedmark
Stig Rune Bernhardsson Flisa - Hedmark
Einar Horten Flisa - Hedmark
Sjalg Lund Flisa - Hedmark
Finn Erik Moen Flisa - Hedmark
Finn Otto Østhaug Flisa - Hedmark
Inge Krav Flisa - Hedmark
Tore Skybak Flisa - Hedmark
Ivar Solberg Flisa - Hedmark
Sverre Sparby Flisa - Hedmark
Edgar Dønåsen Flisa - Hedmark
Jørn Bjarne Lilleby Folldal - Hedmark
Bård Høisen Lohn Folldal - Hedmark
Arne Bøhmer Furnes - Hedmark
Thor Wold Bøhmer Furnes - Hedmark
Terje Brakstad Furnes - Hedmark
Mikkel O Dobloug Furnes - Hedmark
Tor Olav Foss Furnes - Hedmark
Terje Kjøbstad Furnes - Hedmark
Finn Arne Lereggen Furnes - Hedmark
Arild Lishagen Myhre Furnes - Hedmark
Bengt Hermann Dybos Nilssen Furnes - Hedmark
Bjørn Harald Norseth Furnes - Hedmark
Gunerius Olssen Furnes - Hedmark
Lars Østby-Deglum Furnes - Hedmark
Jan Skårer Furnes - Hedmark
Bjørn Age Sterud Furnes - Hedmark
Arne Sveen Furnes - Hedmark
Harald Hoogerdijk Furnes - Hedmark
Erik Aas Furnes - Hedmark
Ansteen Olav Dobloug Furnes - Hedmark
Inge Engh-Halstvedt Furnes - Hedmark
Harald Frilseth Furnes - Hedmark
Morten Steinar Hov Furnes - Hedmark
Anders Kjendlie Furnes - Hedmark
Marius Egeberg Kollshaugen Furnes - Hedmark
Stein Kollshaugen Furnes - Hedmark
Vidar Nilsgård Furnes - Hedmark
Lars Kristian Østmo Furnes - Hedmark
Anders P Skeistrand Furnes - Hedmark
Kenneth Skyttermoen Furnes - Hedmark
Arne Haagenrud Gardvik - Hedmark
Rune Andersen Gardvik - Hedmark
Jørn Haagenrud Gardvik - Hedmark
Finn Egil Sandmo Gardvik - Hedmark
Hans Christian Trøseid Gardvik - Hedmark
Jarle Engom Gaupen - Hedmark
Gudmund Høgset Gaupen - Hedmark
Håvar Mørch-Reiersen Gaupen - Hedmark
Olaf Tørudbakken Gaupen - Hedmark
Tor Bakke Gaupen - Hedmark
Olav Rune A Fossmo Gaupen - Hedmark
Roy Sverre Flatby Olsen Gaupen - Hedmark
Tore-Harald Christensen Gjesåsen - Hedmark
Borge Glorvigen Gjesåsen - Hedmark
Peter Melsnes Gjesåsen - Hedmark
Ola Henning Håkonsen Gjesåsen - Hedmark
Jon Morten Mo Gjesåsen - Hedmark
Jan Yngve Sannvoll Gjesåsen - Hedmark
Jan Ove Øwre Gjesåsen - Hedmark
Oddvar Dalsberget Granli - Hedmark
Terje Lindkjølen Granli - Hedmark
Jan Vidar Narvesen Granli - Hedmark
Øyvind Håkonsen Grinder - Hedmark
Ulf Einar Ebbel Grinder - Hedmark
John Holgersmoen Grue Finnskog - Hedmark
Per Gjerding Hamar - Hedmark
Asbjørn Grønbakken Hamar - Hedmark
Gard Harildstad Hamar - Hedmark
Torkild Harald Dahl Hamar - Hedmark
Geir Aalgaard Hamar - Hedmark
Terje Aas Hamar - Hedmark
Bjørn Gunnar Holst Aas Hamar - Hedmark
Svein Erik Amundsen Hamar - Hedmark
Bjørn Arstad Hamar - Hedmark
Trond Bakke Hamar - Hedmark
Ivar Bakken Hamar - Hedmark
Eugen Bjørli Hamar - Hedmark
Øivind Bolstad Hamar - Hedmark
Per-Olaf Børke Hamar - Hedmark
Henning Børresen Hamar - Hedmark
Helge Borud Hamar - Hedmark
Arne Borud Hamar - Hedmark
Kristian Borud Hamar - Hedmark
Ola Bratberg Hamar - Hedmark
Arne Brattestad Hamar - Hedmark
Per Magnus Brekne Hamar - Hedmark
Lorang Brendløkken Hamar - Hedmark
Magne Brevik Hamar - Hedmark
Erik Brøntveit Hamar - Hedmark
Torgeir Dybvig Hamar - Hedmark
Johan Martinsen Dystvold Hamar - Hedmark
Thor Hornseth Edstrøm Hamar - Hedmark
Sven Erik Egeberg Hamar - Hedmark
Helge Ekeberg Hamar - Hedmark
Knut Eng Hamar - Hedmark
Magne Oddleif Engebretsen Hamar - Hedmark
Svein Aage Engen Hamar - Hedmark
Roger Engeskaug Hamar - Hedmark
Stephan Helge Engh Hamar - Hedmark
Tommy Eriksen Hamar - Hedmark
Kjell Ole Eriksen Hamar - Hedmark
Erik Helge Eriksson Hamar - Hedmark
Bjørn Kristian Finberget Hamar - Hedmark
Käre Olav Finstad Hamar - Hedmark
Hans-Petter Flagestad Hamar - Hedmark
Emil Ivar Flagestad Hamar - Hedmark
Odd Kjetil Fossengen Hamar - Hedmark
Eric Johan Frettem Hamar - Hedmark
Per Gaalaas-Berg Hamar - Hedmark
Nils Mikjel Gaalaas-Berg Hamar - Hedmark
Kjell Gamme Hamar - Hedmark
Iver Gjefsen Hamar - Hedmark
Trond Glimsdal Hamar - Hedmark
Anders Grande Hamar - Hedmark
Anders L Greve-Løberg Hamar - Hedmark
Jans Bjarne Grønland Hamar - Hedmark
Ole Gulbrandsen Hamar - Hedmark
Ove Kristen Hafsås Hamar - Hedmark
Geir Hagen Hamar - Hedmark
Stein Arild Hallem Hamar - Hedmark
Terje Halvorsen Hamar - Hedmark
Rolf Torstein Hamborg Hamar - Hedmark
Trygve Hannevold Hamar - Hedmark
Olav Hansen Hamar - Hedmark
Geir Hansen Hamar - Hedmark
Helge Hansen Hamar - Hedmark
Stig Werner Hansen Hamar - Hedmark
Odd Hass Hamar - Hedmark
Jan Erik Haug Hamar - Hedmark
Kyrre Haugan Hamar - Hedmark
Knut Ståle Hauge Hamar - Hedmark
Oddvar Haugen Hamar - Hedmark
Kjell Thonvold Haugen Hamar - Hedmark
Age Haugstad Hamar - Hedmark
Willy Ervin Henriksen Hamar - Hedmark
Odd Magnar Hoel Hamar - Hedmark
Jarle Hokstad Hamar - Hedmark
Per Erik Holland Hamar - Hedmark
Olav Inge Hollekim Hamar - Hedmark
Gunnar Willy Holm Hamar - Hedmark
Lorentz Holtet Hamar - Hedmark
Arve Hopen Hamar - Hedmark
Bjørn Husebø Hamar - Hedmark
Knut Hustad Hamar - Hedmark
Dan Iversen Hamar - Hedmark
Hans Petter Jacobsen Hamar - Hedmark
Henning Aavik Jakobsen Hamar - Hedmark
Tor Arne Jønsrud Hamar - Hedmark
Per Martin Jøraholmen Hamar - Hedmark
Dan Christer Kaulum Hamar - Hedmark
Ole Kirkebye Hamar - Hedmark
Olav Kjøs Hamar - Hedmark
Frode Andreas Kleven Hamar - Hedmark
Arvid Knutsen Hamar - Hedmark
Jan Brede Knutsen Hamar - Hedmark
Hans Kolstad Hamar - Hedmark
Lasse Kongelstad Hamar - Hedmark
Harry Konterud Hamar - Hedmark
Ketil Kristiansen Hamar - Hedmark
Steinar Kristiansen Hamar - Hedmark
Henning Kristiansen Hamar - Hedmark
Conrad Henrik Krohn Hamar - Hedmark
Magne Kvam Hamar - Hedmark
Jan Gunnar Lahr Hamar - Hedmark
Petter Arne Larby Hamar - Hedmark
Juel Eric Larsen Hamar - Hedmark
Knut Lyder Larsen Hamar - Hedmark
Willy Larsen Hamar - Hedmark
Age Walther Larsen Hamar - Hedmark
Ulv G Lassen Hamar - Hedmark
Trygve Ørbech Legreid Hamar - Hedmark
Henrik Leiren Hamar - Hedmark
Kjetil Lien Hamar - Hedmark
Tom Arne Lillehovde Hamar - Hedmark
Knut Lindman Hamar - Hedmark
Carl Reinert Lindman Hamar - Hedmark
Christian Wilhelm Lindman Hamar - Hedmark
Bengt Peter Lindman Hamar - Hedmark
Arnt Lindstad Hamar - Hedmark
Terje Lorentzen Hamar - Hedmark
Jon Arne Løvseth Hamar - Hedmark
Kåre Lundby Hamar - Hedmark
Arild Henrik Mæhlum Hamar - Hedmark
Seppo Vesa Kalevi Måkelå Hamar - Hedmark
Ove Martin Markeng Hamar - Hedmark
Ronny Armand Sjonfjell Martinsen Hamar - Hedmark
Oddbjørn Maurdalen Hamar - Hedmark
Baard Bjarne Maurud Hamar - Hedmark
Mads Erik Maurud Hamar - Hedmark
Kjell Gudmund Melby Hamar - Hedmark
Sven Otto Mellbye Hamar - Hedmark
Arild Moe Hamar - Hedmark
Kristian Henrik Mohn Hamar - Hedmark
Jon S Mowinckel Mykleset Hamar - Hedmark
Lars Erik Myrvang Hamar - Hedmark
Bjørn Oddvar Narverud Hamar - Hedmark
Carl Jørgen Nordberg Hamar - Hedmark
Lorentz Torleif Nordberg Hamar - Hedmark
Reidar Frode Nordby Hamar - Hedmark
Lars-Erik Nordrum Hamar - Hedmark
Erik Nordrum Hamar - Hedmark
Egil Nordstrøm Hamar - Hedmark
Bo Norseng Hamar - Hedmark
Kåre Henry Norsted Hamar - Hedmark
Per Thomas Nygaard Hamar - Hedmark
Per Karolius Nygaard Hamar - Hedmark
Terje Nyhuus Hamar - Hedmark
Kai Nyland Hamar - Hedmark
Arild Odden Hamar - Hedmark
Ole Lars Øiom Hamar - Hedmark
Odd Johan Olberg Hamar - Hedmark
Andreas Magnus Olssen Hamar - Hedmark
Willy Opsahl Hamar - Hedmark
Jan Østby Hamar - Hedmark
Hans Østby-Deglum Hamar - Hedmark
Steinar Østhaug Hamar - Hedmark
Tommy Østlund Hamar - Hedmark
Egil Kjell Otervik Hamar - Hedmark
Knut Magnar Paul Øverberg Hamar - Hedmark
Geir Osvald Øverland Hamar - Hedmark
Ernst Reidar Jahrn Øygarden Hamar - Hedmark
Jan Merok Paulsen Hamar - Hedmark
Henning Walhovd Paulsen Hamar - Hedmark
Finn Jul Paulsen Hamar - Hedmark
Thor Ove Pedersen Hamar - Hedmark
Per Kristian Pettersen Hamar - Hedmark
Sjur Rakstad-Larsen Hamar - Hedmark
PerJarl Solheim Rasmussen Hamar - Hedmark
Alf Rasmussen Hamar - Hedmark
Jørn Arvid Remark Hamar - Hedmark
Joaquin Risheim Hamar - Hedmark
Odd-Arne Ruud Hamar - Hedmark
Reidar Georg Rye-Johnsen Hamar - Hedmark
Erlend Lien Sandberg Hamar - Hedmark
Halvard Sandberg Hamar - Hedmark
Erling Sandberg Hamar - Hedmark
Terje Sander Hamar - Hedmark
Dag Schartum-Hansen Hamar - Hedmark
Kenneth Sjonfjell Hamar - Hedmark
Ragnar Skjellet Hamar - Hedmark
Haldor Skogheim Hamar - Hedmark
Espen Skyrud Hamar - Hedmark
Rune Smestad Hamar - Hedmark
Andreas Smestad Hamar - Hedmark
Trond Søberg Hamar - Hedmark
Ola Sønderaal Hamar - Hedmark
Reidar Martin Sørby Hamar - Hedmark
Sigurd Sørensen Hamar - Hedmark
Frode Hagel Vilster Sørli Hamar - Hedmark
Widar Lund Stai Hamar - Hedmark
Carl Andreas Steen Hamar - Hedmark
Morten Stenberg Hamar - Hedmark
Jorn Stenberg Hamar - Hedmark
Jørn Stenberg Hamar - Hedmark
Sorin Ioan Stoica Hamar - Hedmark
Ole Strand Hamar - Hedmark
Finn Stranger-Johannessen Hamar - Hedmark
John Svarstad Hamar - Hedmark
Knut Sveen Hamar - Hedmark
Odd Tangen Hamar - Hedmark
Erik Tangen Hamar - Hedmark
Tore Elman Tangen Hamar - Hedmark
Karl Harald Texnæs Hamar - Hedmark
Tom Theodorsen Hamar - Hedmark
Jan Harald Thørud Hamar - Hedmark
Inge Tilleraas Hamar - Hedmark
Torstein Tjelde Hamar - Hedmark
Ole Tokle Hamar - Hedmark
Tore Willads Topp Hamar - Hedmark
Karl - Sverre Trollnes Hamar - Hedmark
Morten Vardeberg Hamar - Hedmark
Ole Fredrik Vego Hamar - Hedmark
Geir Magne Vestby Hamar - Hedmark
Reidar Vigen Hamar - Hedmark
Egil Vold Hamar - Hedmark
Erling Wågen Hamar - Hedmark
Halfdan Walhovd Hamar - Hedmark
Bjørn Wallin Hamar - Hedmark
Kjell Arild Carlsen Weding Hamar - Hedmark
Steinar Westgaard Hamar - Hedmark
Ragnar Westhagen Hamar - Hedmark
Helge Wien Hamar - Hedmark
Sven Borud Hamar - Hedmark
Kjell Egil Ødegård Hamar - Hedmark
Terje Ekberg Hamar - Hedmark
Osvald Øverland Hamar - Hedmark
Erik Hartz Hamar - Hedmark
Tor Anders Skoglund Hamar - Hedmark
Kjetil AaIerud Hamar - Hedmark
Arne Morten Aamodt Hamar - Hedmark
Morten Aasvestad Hamar - Hedmark
Steinar Andersen Hamar - Hedmark
Morten Andersen Hamar - Hedmark
Dag Sigmund Bruvik Andersen Hamar - Hedmark
Stein Rune Bakke Hamar - Hedmark
Vidar Bjertnes Hamar - Hedmark
Knut Bjørndal Hamar - Hedmark
Jan-Thore Bjørnemyr Hamar - Hedmark
John Daniel Bjørnemyr Hamar - Hedmark
Thor Herman Bøhle Hamar - Hedmark
Bjørn Erik Brækkan Hamar - Hedmark
Pål Brandtzæg Hamar - Hedmark
Frode Bråthen Hamar - Hedmark
Morten Dahlsbakken Hamar - Hedmark
Frode Danielsen Hamar - Hedmark
Bjørn Eikeland Hamar - Hedmark
Egil Engebakken Hamar - Hedmark
Tore Engebakken Hamar - Hedmark
Tore Evensen Hamar - Hedmark
Erik Fagerlund Hamar - Hedmark
Knut Børre Fangberget Hamar - Hedmark
Stein Farmen Hamar - Hedmark
Per Gaaserød Hamar - Hedmark
Arild Gleditsch Hamar - Hedmark
Even Granheim Hamar - Hedmark
Ove Harry Hågensen Hamar - Hedmark
Hans Cato Halbakken Hamar - Hedmark
Ole Petter Haugdal Hamar - Hedmark
Knut Ragnar Haugen Hamar - Hedmark
Tony Robert Helder Hamar - Hedmark
Stein Hellem Hamar - Hedmark
Knut Asbjørn Hestad Hamar - Hedmark
Lars Hoel Hamar - Hedmark
Knut Olav Ender Holand Hamar - Hedmark
Jan Age Hole Hamar - Hedmark
Edgar Holmsveen Hamar - Hedmark
Hans Christian Hustad Hamar - Hedmark
Finn Age Iversen Hamar - Hedmark
Georg Jensen Hamar - Hedmark
Tore Jensen Hamar - Hedmark
Clas Jacob Jensen Hamar - Hedmark
Kai Henning Jevne Hamar - Hedmark
Espen Johansen Hamar - Hedmark
Sven Erik Johansen Hamar - Hedmark
Bror Anders Johnstad Hamar - Hedmark
Morten Jørstad Hamar - Hedmark
Per Einar Karlsen Hamar - Hedmark
Jørn Martin Kolsrud Hamar - Hedmark
Kjell Ivar Kringsjå Hamar - Hedmark
Sven Kristiansen Hamar - Hedmark
Torkell Kristiansen Hamar - Hedmark
Odd Ragnar Kristiansen Hamar - Hedmark
Ivar Langseth Hamar - Hedmark
Trond Olav Eilert Lassen Hamar - Hedmark
Øyvind Olav Lodten Hamar - Hedmark
Tore Løvås Hamar - Hedmark
Drago Lucic Hamar - Hedmark
Ketil Are Lund Hamar - Hedmark
Remo Andre Sjonfjell Martinsen Hamar - Hedmark
Frank Rune Martinsen Hamar - Hedmark
Torkil Mausethagen Hamar - Hedmark
Kjetill Mellum Hamar - Hedmark
Lars Petter Murbræck Hamar - Hedmark
Georg Fredrik Myhre Hamar - Hedmark
Alf Bjørge Nergaard Aschim Hamar - Hedmark
Ole Fredrik Nilssen Hamar - Hedmark
Thor Henning Nilsson Hamar - Hedmark
Jon-Hroar Nordstrøm Hamar - Hedmark
Jan Nylund Hamar - Hedmark
Sjur Østvang Hamar - Hedmark
Erik Øygarden Hamar - Hedmark
Kjell Arne Pedersen Hamar - Hedmark
Geir Ove Ropphaugen Hamar - Hedmark
Stian Sundeng Sagerud Hamar - Hedmark
Per Øivind Sandberg Hamar - Hedmark
Harald Borthen Singstad Hamar - Hedmark
Jan Rikard Skåret Hamar - Hedmark
Tom Arne Søberg Hamar - Hedmark
Henning Solberg Hamar - Hedmark
Odd Egil Solberg Hamar - Hedmark
Per Eivind Sortehaug Hamar - Hedmark
Pål-Jan Stokke Hamar - Hedmark
Halvor Strand Hamar - Hedmark
Widar Stuvland Hamar - Hedmark
Jan Steinar Svergja Hamar - Hedmark
Knut Tangen Hamar - Hedmark
Berulf Taraldsen Hamar - Hedmark
Jan Arne Teksum Hamar - Hedmark
AageJohan Thomassen Hamar - Hedmark
Rolf Thoresen Hamar - Hedmark
Petter Thoresen Hamar - Hedmark
Kenneth Tilley Hamar - Hedmark
Yngve Tomter Hamar - Hedmark
Nils Tomter Hamar - Hedmark
Pål Torgerhagan Hamar - Hedmark
Christopher Twiddy Hamar - Hedmark
Helge Waldeland Hamar - Hedmark
Thore Petter Wang Hamar - Hedmark
Arild Wangen Hamar - Hedmark
Arne Westby Hamar - Hedmark
Trond Egil Johansen Hamar - Hedmark
Knut Eirik Knudsen Hamar - Hedmark
Per Ove Kleiven Hamar - Hedmark
Dag Findsen Heradsbygd - Hedmark
Hans Hammer Heradsbygd - Hedmark
Tore Næstad Heradsbygd - Hedmark
Rolf Norstrøm Heradsbygd - Hedmark
Freddie Øvergaard Heradsbygd - Hedmark
Thorstein Solberg Heradsbygd - Hedmark
Torkel Solberg Heradsbygd - Hedmark
Kim André Eriksen Hernes - Hedmark
Trond Olav Hanstad Hernes - Hedmark
Rune Harviken Hernes - Hedmark
Ingar Johnsen Hernes - Hedmark
Torbjørn Juliussen Hernes - Hedmark
Hans Mellum Hernes - Hedmark
Børre Rogstadkjaernet Hernes - Hedmark
Svein Tormod Salen Hernes - Hedmark
Jan Erik Hager Ilseng - Hedmark
Ole Gustav Hagen Ilseng - Hedmark
Stig Fleming Sveum Ilseng - Hedmark
Ole Martin Kinn Berntsen Ingeberg - Hedmark
Karsten Gerhard Dalsrud Ingeberg - Hedmark
Sten Tore Johansen Ingeberg - Hedmark
Pål Johnsrud Ingeberg - Hedmark
Helge Karset Ingeberg - Hedmark
Jo Ivar Løvseth Ingeberg - Hedmark
Sigmund Marken Ingeberg - Hedmark
Knut Olstad Ingeberg - Hedmark
Per Oskar Stai Ingeberg - Hedmark
Ole Christian Vold Ingeberg - Hedmark
Albert Aarnes Jømna - Hedmark
Atle Knutsen Jømna - Hedmark
Jacob Emanuel Langli Jømna - Hedmark
Petter Skjærmoen Jømna - Hedmark
Jan Olav Aaseth Kirkenær - Hedmark
Reidar Halvorsen Kirkenær - Hedmark
Jørgen Nikolai Omsted Kirkenær - Hedmark
Odd Ivar Opsahl Kirkenær - Hedmark
Ottar Skaslien Kirkenær - Hedmark
Morten Skaslien Kirkenær - Hedmark
Birger Weldingh Kirkenær - Hedmark
Halgeir Bergseteren Knapper - Hedmark
Gustav Engen Knapper - Hedmark
Jan Even Rønning Knapper - Hedmark
Geir Morten Strømstad Kongsvinger - Hedmark
Per-Gunnar Johansen Kongsvinger - Hedmark
Einar Elseth Kongsvinger - Hedmark
Arild Frydenborg Kongsvinger - Hedmark
Ingar Gulbrandsen Kongsvinger - Hedmark
Kai Lennart Johnsrud Kongsvinger - Hedmark
Johan Aas Kongsvinger - Hedmark
Ivan Aasum Kongsvinger - Hedmark
Ola Amundrud Kongsvinger - Hedmark
Tord Håkon Wessel Asak Kongsvinger - Hedmark
Jan-Arne Bakken Kongsvinger - Hedmark
Finn Ingar Bakken Kongsvinger - Hedmark
Arild Borten Kongsvinger - Hedmark
Trond Erik Bråthen Kongsvinger - Hedmark
Trond Brekke Kongsvinger - Hedmark
Wiggo Idar Carlsen Kongsvinger - Hedmark
Hans Gørgen Reinhold Carlstrøm Kongsvinger - Hedmark
Arne Ivar Dahlen Kongsvinger - Hedmark
Are Dekkerhus Kongsvinger - Hedmark
Reidar Dreyer Kongsvinger - Hedmark
Erik Ole Duelien Kongsvinger - Hedmark
Tom Karl Eidlaug Kongsvinger - Hedmark
Jørn Oddvar Eidlaug Kongsvinger - Hedmark
Frode Ekkeren Kongsvinger - Hedmark
Tom Christian Eng Kongsvinger - Hedmark
Stein Erik Engelstad Kongsvinger - Hedmark
Oddbjørn Eriksen Kongsvinger - Hedmark
Leif Karsten Eriksen Kongsvinger - Hedmark
Geir Anders Fagerheim Kongsvinger - Hedmark
Jonny Oskar Fjeld Kongsvinger - Hedmark
Erik Fjellum Kongsvinger - Hedmark
Kåre Leonard Forfot Kongsvinger - Hedmark
Anders Foss Kongsvinger - Hedmark
Espen André Furuseth Kongsvinger - Hedmark
Steinar Ganre Kongsvinger - Hedmark
Ronald Petter Grambo Kongsvinger - Hedmark
Steinar Grønlund Kongsvinger - Hedmark
Sven Ragnar Grønnerud Kongsvinger - Hedmark
Rolf Kristoffer Grude Kongsvinger - Hedmark
Per Hafthun Kongsvinger - Hedmark
Morten Hagen Kongsvinger - Hedmark
Geir Arne Hagerud Kongsvinger - Hedmark
Kåre Olav Halvorsen Kongsvinger - Hedmark
Magnus Hamre Kongsvinger - Hedmark
Arvid Haugen Kongsvinger - Hedmark
Asbjørn Haugen Kongsvinger - Hedmark
Bård Tore Helland Kongsvinger - Hedmark
Bjørn Erik Hexeberg Kongsvinger - Hedmark
Kjell Jørgen Høiby Kongsvinger - Hedmark
Stig Holen Kongsvinger - Hedmark
Bjarne Holen Kongsvinger - Hedmark
Erik Holen Kongsvinger - Hedmark
Anders Bindesbøll Holm Kongsvinger - Hedmark
Terje Holt Kongsvinger - Hedmark
Kjell Arne Holth Kongsvinger - Hedmark
Arvid Høvin Kongsvinger - Hedmark
Stephen Richard Humlen-Grinstead Kongsvinger - Hedmark
Harald Husom Kongsvinger - Hedmark
Tom Jansen Kongsvinger - Hedmark
Rainer Jonxis Kongsvinger - Hedmark
Odd Martin Kjernet Kongsvinger - Hedmark
Kee Chiz Kok Kongsvinger - Hedmark
Erik Andreas Krogsrud Kongsvinger - Hedmark
Bjørn Krok Kongsvinger - Hedmark
Per Einar Lilleseth Kongsvinger - Hedmark
Tommy Anders Lindstrand Kongsvinger - Hedmark
Reidar Linna Kongsvinger - Hedmark
Tom Ljungquist Kongsvinger - Hedmark
Lars Løfsgaard Kongsvinger - Hedmark
Olle Morten Lund Kongsvinger - Hedmark
Kåre Lunderbye Kongsvinger - Hedmark
Werner Lundgrenn Kongsvinger - Hedmark
Odd Kristian Melby Kongsvinger - Hedmark
Vegard Myrli Kongsvinger - Hedmark
Trygve Myrvold Kongsvinger - Hedmark
Kåre Nergaard Kongsvinger - Hedmark
Bjørn Nilsen Kongsvinger - Hedmark
Jens Njøsen Kongsvinger - Hedmark
Trond Egil Norli Kongsvinger - Hedmark
Ole Anders Nygaard Kongsvinger - Hedmark
Fred Arild Nygaard Kongsvinger - Hedmark
Thore NyIænder Kongsvinger - Hedmark
Knut Iver Olsen Kongsvinger - Hedmark
Tor Morten Østby Kongsvinger - Hedmark
Frank Ove Lennarth Rapp Kongsvinger - Hedmark
Per Erik Rastad Kongsvinger - Hedmark
Odd Anders Repshus Kongsvinger - Hedmark
Nils Eirik Ross Kongsvinger - Hedmark
Kjell Oddvar Rymoen Kongsvinger - Hedmark
Arve Saghaug Kongsvinger - Hedmark
Jon Magnar Skjæret Kongsvinger - Hedmark
Arne Oddvar Skyrud Kongsvinger - Hedmark
Tom Skyrud Kongsvinger - Hedmark
Terje Søberg Kongsvinger - Hedmark
Erland Sørpebøl Kongsvinger - Hedmark
Svein Gunnar Sparby Kongsvinger - Hedmark
Jon Arne Sparby Kongsvinger - Hedmark
Geir Sundkøien Kongsvinger - Hedmark
Per Tor Svestad Kongsvinger - Hedmark
Thomas Talhaug Kongsvinger - Hedmark
Erling Teigum Kongsvinger - Hedmark
Thomes Trømborg Kongsvinger - Hedmark
Ragnar Tronsmo Kongsvinger - Hedmark
Ole Edvard Veiby Kongsvinger - Hedmark
Rasmus Lødøen Kongsvinger - Hedmark
Steinar Ziem Kongsvinger - Hedmark
Vetle Wetlesen Koppang - Hedmark
Tore Harald Magnusson Kvikne - Hedmark
Jon Olav Sveen Lismarka - Hedmark
Erik Flagstad lngeberg - Hedmark
Ole Tom Fremstad Løten - Hedmark
Jon Inge Grøholt Løten - Hedmark
Kjell Knutsen Løten - Hedmark
Tore Nybakk Løten - Hedmark
Kolbjørn Østbakk Løten - Hedmark
Steinar Ski Løten - Hedmark
Erling Noralf Skogheim Løten - Hedmark
Svein Olav Sundmoen Løten - Hedmark
Kåre Olav Wanderås Løten - Hedmark
Thor A Engebretsen Løten - Hedmark
Erik Helmer Hermansen Løten - Hedmark
Knut Ihle Løten - Hedmark
Nils Arve Karlsen Løten - Hedmark
Terje Kleven Løten - Hedmark
Sjur Smedstad Løten - Hedmark
Kaare Jarl Gundersen Løten - Hedmark
Erik Dobloug Lundersæter - Hedmark
Tore Kielland Gransæther Magnor - Hedmark
Rune Hummeltang Magnor - Hedmark
Jan Tommy Aasen Magnor - Hedmark
Tony Bekkengen Magnor - Hedmark
Erik Bråthen Magnor - Hedmark
Jan Erik Bystrøm Magnor - Hedmark
Atle Hagerud Dyrøy Magnor - Hedmark
Jan Erik Fiskerud Magnor - Hedmark
Per Ståle Gjerde Magnor - Hedmark
Kai Martin Hansen Magnor - Hedmark
Hans Einar Holth Magnor - Hedmark
Magne Jørgen Kustås Magnor - Hedmark
Per Roa r Kvesetberget Magnor - Hedmark
Bjørn Kveseth Magnor - Hedmark
Wiggo Lykkås Magnor - Hedmark
Claus Tøt Lyngø Magnor - Hedmark
Ole Nils Olsen Magnor - Hedmark
Roger Anton Tangen Magnor - Hedmark
Kjell Yngvar Verhaug Magnor - Hedmark
Knut Gustav Woie Magnor - Hedmark
Lars Martin Woie Magnor - Hedmark
Per Einar Bråthen Matrand - Hedmark
Kjell Arne Haga Matrand - Hedmark
Alf Jarle Lunaas Mesnali - Hedmark
Per Ulven Moelv - Hedmark
Anders Frydenberg Moelv - Hedmark
Harald Moberg Moelv - Hedmark
Bjørn Øistein Hagen Moelv - Hedmark
Jacobus Johannes Eling Moelv - Hedmark
Arnfinn Ellefsæter Moelv - Hedmark
Karl Eivind Eriksson Moelv - Hedmark
Egil Holland Moelv - Hedmark
Finn Kvåle Moelv - Hedmark
Arne Nordskogen Moelv - Hedmark
Tommy Brynthe Torp Moelv - Hedmark
Ola Vik Moelv - Hedmark
Jan-Erik Aasland Moelv - Hedmark
Finn Ivar Øen Moelv - Hedmark
Frode Stensrud Moelv - Hedmark
Stian Helland Moelv - Hedmark
Alan Jensen Moelv - Hedmark
Jarle Kalseth Moelv - Hedmark
Arne Otto Riise Moelv - Hedmark
Leif Atle Viken Moelv - Hedmark
Tor Kleiven Moelv - Hedmark
Johan-Petter Boye Nes på Hedmark - Hedmark
Anders Brinck Nes på Hedmark - Hedmark
Hans Jacob Dehlie Nes på Hedmark - Hedmark
Brede Kongsrud Nes på Hedmark - Hedmark
Tore Larsson Nes på Hedmark - Hedmark
Knut Steinar Stai Nes på Hedmark - Hedmark
Anders Galaasen Nybergsund - Hedmark
Anders Nyhuus Nybergsund - Hedmark
Trond-Harald Alvær Nyborg - Hedmark
Jan Morten Akeren Os i Østerdalen - Hedmark
Per Kjellesvig Os i Østerdalen - Hedmark
Helge Kokvoll Os i Østerdalen - Hedmark
Torstein Mestvedthagen Os i Østerdalen - Hedmark
Per Jostein Nygård Os i Østerdalen - Hedmark
Per Steien Os i Østerdalen - Hedmark
Dag Tore Thingstad Os i Østerdalen - Hedmark
Steinar Ytterhaug Os i Østerdalen - Hedmark
Thomas Formo Pettersen Ottestad - Hedmark
Gunnar Andreas Aas Ottestad - Hedmark
Harald Brovold Ottestad - Hedmark
Bjørn Engemobakken Ottestad - Hedmark
Tor Engen Ottestad - Hedmark
Per Evensen Ottestad - Hedmark
Olav Finstad Ottestad - Hedmark
Ola Frankmoen Ottestad - Hedmark
Tomas Gaustad Ottestad - Hedmark
Terje Grøndal Ottestad - Hedmark
Tom Richardt Gulbrandsen Ottestad - Hedmark
Tor Inge Haukedal Ottestad - Hedmark
Ole Elias Brede Holck Ottestad - Hedmark
Ole Robert Holmen Ottestad - Hedmark
Tore Inderhaug Ottestad - Hedmark
Geir-Inge Fjeld Jacobsen Ottestad - Hedmark
Kjell Karlsen Ottestad - Hedmark
Jan-Erik Kleven Ottestad - Hedmark
Arne Kløvstad Ottestad - Hedmark
Magne Kulsveen Ottestad - Hedmark
Per-Otto Landfald Ottestad - Hedmark
Karl Terje Lang-Ree Ottestad - Hedmark
Hogne Midgard Ottestad - Hedmark
Fridtjof Erik Nafstad Ottestad - Hedmark
Knut Neby Ottestad - Hedmark
Knut Olav Nygård Ottestad - Hedmark
Per Are Ødegårdstuen Ottestad - Hedmark
Ole Øvergaard Ottestad - Hedmark
Gustav Solbraa Ottestad - Hedmark
Olav Torseter Ottestad - Hedmark
Øystein Bakken Vold Ottestad - Hedmark
Trond Rune Glorvigen Ottestad - Hedmark
Jon Ingar Myhre Ottestad - Hedmark
Harald Tannum Ottestad - Hedmark
Rune Didriksen Ottestad - Hedmark
Trond Fjæstad Ottestad - Hedmark
Vidar Furulund Ottestad - Hedmark
Eivind Tore Grønlien Ottestad - Hedmark
Rune Kristian Haugen Ottestad - Hedmark
Tor Einar Heia Ottestad - Hedmark
Kurt Hjelmeland Ottestad - Hedmark
Leif-Gunnar Jota Ottestad - Hedmark
Tormod Kvam Ottestad - Hedmark
Espen Skjegstad Løvås Ottestad - Hedmark
Erik Lunde Ottestad - Hedmark
Jørgen Ofstad Ottestad - Hedmark
Bjørn Erik Ruud Ottestad - Hedmark
Asbjørn Peter Schjølberg Ottestad - Hedmark
Anders Wiland Skumsnes Ottestad - Hedmark
Lars Roger Sørum Ottestad - Hedmark
Paul Martin Tøraasen Ottestad - Hedmark
Kjartan Waage Ottestad - Hedmark
Svein Trygve Wettestad Ottestad - Hedmark
Hans Torbjørn Kvig Rydningen Ottestad - Hedmark
Ronny Fladseth Rena - Hedmark
Nils Roar Saxlund Rena - Hedmark
Albert Bøhn Rena - Hedmark
Knut Hartz Rena - Hedmark
Tore Hartz Rena - Hedmark
Ragnar Stenberg Rena - Hedmark
Trond Stensberg Rena - Hedmark
Jan Olav Torp Rena - Hedmark
Per Walmsnæss Rena - Hedmark
Einar Magne Husfloen Rendalen - Hedmark
Frank Øien Rendalen - Hedmark
Knut Torfinn Øydna Rendalen - Hedmark
Morten Jostein Børke Ridabu - Hedmark
Magne Engen Ridabu - Hedmark
Jon Frogner Ridabu - Hedmark
Torgeir Hagen Ridabu - Hedmark
Hans Fredrik Hommelstad Ridabu - Hedmark
Harry Horge Ridabu - Hedmark
Tor Imislund Ridabu - Hedmark
Gudbrand Jemblie Ridabu - Hedmark
Jens Jemblie Ridabu - Hedmark
Aage Kvernvolden Ridabu - Hedmark
Tor Lang-Ree Ridabu - Hedmark
Anders Ljødal Ridabu - Hedmark
Jan Robin Manstad Ridabu - Hedmark
Rolf Mellum Ridabu - Hedmark
Torbjørn Ødegaard Ridabu - Hedmark
Trond Pettersbakken Ridabu - Hedmark
Tor Skraastad Ridabu - Hedmark
Atle Sørensen Ridabu - Hedmark
Halvor Stoltenberg Steen Ridabu - Hedmark
Odd Henning Svalheim Ridabu - Hedmark
Stein Busterud Westgaard Ridabu - Hedmark
Alf Dukene Ridabu - Hedmark
Amund Aalstad Ridabu - Hedmark
Bjørn Toralv Aasen Ridabu - Hedmark
Gudbrand Aasen Ridabu - Hedmark
Milos Gajic Ridabu - Hedmark
Steinar Grimsrud Ridabu - Hedmark
Arvid Halvorsen Ridabu - Hedmark
Morten Haraldsen Ridabu - Hedmark
Jørgen Heier Ridabu - Hedmark
Bjørn Lunstøeng Ridabu - Hedmark
Bjørn Inge Os Ridabu - Hedmark
Henry Olav Korsbakken Romedal - Hedmark
Arnt Ivar Møller Romedal - Hedmark
Gisle Braastad Rudshøgda - Hedmark
Jon Einar Herland Gropen Rudshøgda - Hedmark
Kåre Gropen Rudshøgda - Hedmark
Tore Anders Vaarnes Rudshøgda - Hedmark
Lars Cato Bogsti Rudshøgda - Hedmark
Tor Johan Slotsvik Sagstua - Hedmark
Ole Johan Rusthaug Sagstua - Hedmark
Jens Petter Aalborg Sagstua - Hedmark
Finn Albrethsen Sagstua - Hedmark
Ronald Andersen Sagstua - Hedmark
Tom Jarle Berg Sagstua - Hedmark
Per Flotten Sagstua - Hedmark
Njål Slettemark Føsker Sagstua - Hedmark
Nils Olaf Høiby Sagstua - Hedmark
Hans Marius Krogsrud Sagstua - Hedmark
Anders Ljønerholth Sagstua - Hedmark
Bengt Ringvold Sagstua - Hedmark
Geir Ragnar Stenrud Sagstua - Hedmark
Arne Sween Sagstua - Hedmark
Ola Erik Tangen Sagstua - Hedmark
Oddbjørn Vangen Sagstua - Hedmark
Steinar Nyhus-Kornsæther Sagstua - Hedmark
Aage Engen Sander - Hedmark
Paul Larsson Sander - Hedmark
Stein Staal Sander - Hedmark
Knut Steinar Venstad Sander - Hedmark
Even Graaten Sjusjøen - Hedmark
Ivar Knutsen Skarnes - Hedmark
Herulf Bones Skarnes - Hedmark
Jon Bredesen-Vestby Skarnes - Hedmark
Knut Ivar Brinck Skarnes - Hedmark
Thomas Dahl Skarnes - Hedmark
Per Arne Einerud Skarnes - Hedmark
Ragnar Eliassen Skarnes - Hedmark
Jon Erichsen Skarnes - Hedmark
Odd Vidar Farsethås Skarnes - Hedmark
Wiggo Roy Nilsson Fjeld Skarnes - Hedmark
Ivar Fosse Skarnes - Hedmark
Olav J Gjørven Skarnes - Hedmark
Trond Erik Høiby Skarnes - Hedmark
Vidar Holstad Skarnes - Hedmark
Harald Hove Skarnes - Hedmark
Arve Lie Skarnes - Hedmark
Thore Gunnar Løfsgaard Skarnes - Hedmark
Henning Julius Mangset Skarnes - Hedmark
Einar Martinsen Skarnes - Hedmark
Oddvar Molden Skarnes - Hedmark
Einar Andreas Moss Skarnes - Hedmark
Borger Jonny Kvislavengen Østby Skarnes - Hedmark
Odd Ivar Ruud Skarnes - Hedmark
Knut Søhoel Skarnes - Hedmark
Karl Johan E Thonander Skarnes - Hedmark
Roger Tomren Skarnes - Hedmark
Trond Gunnar Weiby Skarnes - Hedmark
Roar Erling Yri Skarnes - Hedmark
Arne Aas Skarnes - Hedmark
Svein Werner Aastebøl Skotterud - Hedmark
Ivar Terje Bakken Skotterud - Hedmark
Einar Bonnerud Skotterud - Hedmark
Arne Bonnerud Skotterud - Hedmark
Håvard Bratås Skotterud - Hedmark
Tore Eilif Bråthen Skotterud - Hedmark
Kjell Erik Gullberg Skotterud - Hedmark
Tor Arne Ingelsrud Skotterud - Hedmark
Oddvar Henry Jan Johnsen Skotterud - Hedmark
Svein Harald Stenslet Skotterud - Hedmark
Kjell Strand Skotterud - Hedmark
Frode Tangen Skotterud - Hedmark
Magne Jarl Villmones Skotterud - Hedmark
Trond Nordli Slåstad - Hedmark
Tore Engen Søre Osen - Hedmark
Hans Nordli Søre Osen - Hedmark
Pål Sundt Finstad Sørskogbygda - Hedmark
Hans Jørgen Magnussen Sørskogbygda - Hedmark
Geir Hagen Stange - Hedmark
Helge Alm Stange - Hedmark
Anstein Berntsen Stange - Hedmark
Lars Bryhni Stange - Hedmark
Tor Egil Farstad Stange - Hedmark
Torn Fjæstad Stange - Hedmark
Ole Mattis Furuseth Stange - Hedmark
Ivar Grøholt Stange - Hedmark
Jan Erik Gulbrandsen Stange - Hedmark
Tormod Hansen Stange - Hedmark
Terje Haugsrud Stange - Hedmark
Hans Kristian Hellum Stange - Hedmark
Eilif Hensvold Stange - Hedmark
Oskar Hjermstad Stange - Hedmark
Ove Hoel Stange - Hedmark
Ole Eivind Holm Stange - Hedmark
Bjarne Kolbjørn Kvisgaard Stange - Hedmark
Tor Einar Lundby Stange - Hedmark
Jens Ringnes Stange - Hedmark
Odd Vebjørn Skåret Stange - Hedmark
Torbjørn Steinar Solberg Stange - Hedmark
Snorre Solvang Stange - Hedmark
Gjermund Westad Stange - Hedmark
Trond Enemo Stange - Hedmark
Ola Frogner Stange - Hedmark
Vebjørn Nilsen Stange - Hedmark
Steinar Thunem Holmen Stange - Hedmark
Viggo Enger Tangen - Hedmark
Tor Gjerlaug Tangen - Hedmark
Ola Hougsrud Tangen - Hedmark
Trond Skjellet Tangen - Hedmark
Trond Christian Hubred Tangen - Hedmark
Magne Olsen Neby Tangen - Hedmark
Hans Ola Amblie Tobøl - Hedmark
Oddvar Fjeld Tobøl - Hedmark
Espen Fjeldbu Tobøl - Hedmark
Bjørn Roger Hagerud Tobøl - Hedmark
Svein Petter Stangnaes Tobøl - Hedmark
Svein Petter Stangnæs Tobøl - Hedmark
Vidar Dageid Trysil - Hedmark
Vidar Baastad Trysil - Hedmark
Steinar Larsen Eriksson Trysil - Hedmark
Jostein Morønning Trysil - Hedmark
Arne Andersen Stenstrøm Trysil - Hedmark
Tor Morten Odden Trysil - Hedmark
Tommy Berndtsson Tufsingdalen - Hedmark
Svein Jarle Gjevikhaug Tynset - Hedmark
Richard Hermann Heiberg Våler i Solør - Hedmark
Ole Nikolai Bjørnebye Våler i Solør - Hedmark
Walter Hammeren Våler i Solør - Hedmark
Arne Sigmund Thobru Våler i Solør - Hedmark
Leif Wollebæk Vallset - Hedmark
Jan Philip Prydz Vallset - Hedmark
Odd Egon Bechmann-Pedersen Vallset - Hedmark
Helge Aalstad Vang på Hedmark - Hedmark
Mikkel J Dobloug Vang på Hedmark - Hedmark
Peder Hafsal Vang på Hedmark - Hedmark
Arne Ingar Hansen Vang på Hedmark - Hedmark
Ole Helberg Vang på Hedmark - Hedmark
Einar Hermansen Vang på Hedmark - Hedmark
Gjermund Opsahl Vang på Hedmark - Hedmark
Terje Lillevik Skundberg Vang på Hedmark - Hedmark
Stein Skymoen Vang på Hedmark - Hedmark
Jonas Waldeland Vang på Hedmark - Hedmark
Lars Roar Iversen Vang på Hedmark - Hedmark
Oddmund Vegard Pedersen Vang på Hedmark - Hedmark
Arne Ovlien Vestmarka - Hedmark
Jan Einar Mobrenna Vestmarka - Hedmark
Per-Richard Nilsson Vestmarka - Hedmark
Per Ole Rønning Vestmarka - Hedmark
Kai-Terje Thoresen Vestmarka - Hedmark
John Torbjørn Walmann Vestmarka - Hedmark
Rolf Kenneth Ferger Høyen Brumunddal - Hedmark
Sture Smith Ågotnes - Hordaland
Anved Kristoffer Aarbakke Ågotnes - Hordaland
Lionel Ngendakuliyo Ågotnes - Hordaland
Kjell-Andreas Hansen Ågotnes - Hordaland
Konrad Spilde Ågotnes - Hordaland
Kolbjørn Rasmussen Grønner Alversund - Hordaland
Per Christian Valland Alversund - Hordaland
Harald Kismul Ålvik - Hordaland
Kjell Johannessen Ask - Hordaland
Audun Zitslau Aasebø Ask - Hordaland
Steinar-Ove Lexander Ask - Hordaland
Odd Magne Utkilen Ask - Hordaland
Bjørn Helge Olsen Auklandshamn - Hordaland
Johan Henrik Solberg-Johansen Bergen - Hordaland
Marcus Josef Indrevær Bergen - Hordaland
Christian Erichsen Bergen - Hordaland
Christian Fredrik Hjemmen Bergen - Hordaland
Harald Anton Aase Bergen - Hordaland
Christian Dean Abel Bergen - Hordaland
Terje Albrechtsen Bergen - Hordaland
Knut-Jan Andersen Bergen - Hordaland
Nordahl Fredrik Anthonisen Bergen - Hordaland
Bjarte Askeland Bergen - Hordaland
Arvid Bauge Bergen - Hordaland
Trygve Kåre Boge Bergen - Hordaland
Jan Bolstad Bergen - Hordaland
Edmund Arnold Bolstad Bergen - Hordaland
Harald Borge Bergen - Hordaland
Vegard Botnen Bergen - Hordaland
Finn Botnen Bergen - Hordaland
Geir Kåre Brandal Bergen - Hordaland
William Brochs-Haukedal Bergen - Hordaland
Hans Bru Bergen - Hordaland
Johannes Skaftun Bruvik Bergen - Hordaland
Erling Are By Bergen - Hordaland
Louis Vauvert Cappelen-Dahl Bergen - Hordaland
Kai-Ove Carlsen Bergen - Hordaland
Knut Olav Dalene Bergen - Hordaland
Fredrik Rudolf Dame Bergen - Hordaland
Jan-Age Davanger Bergen - Hordaland
Sturle Drageset Bergen - Hordaland
Helge Steinar Dyrnes Bergen - Hordaland
Johan Kristian Eek-Larsen Bergen - Hordaland
Trygve Magnus Eile Bergen - Hordaland
Bjarne Magnus Ellingsen Bergen - Hordaland
Frode Bengt Ellingsen Bergen - Hordaland
Øyvin Erling Eng Bergen - Hordaland
Eivind Aksdal Evensen Bergen - Hordaland
Ole Giæver-Enger Bergen - Hordaland
Rolf Inge Gjerstad Bergen - Hordaland
Gunnar Johan Gran Bergen - Hordaland
Gunnar Grytaas Bergen - Hordaland
Asbjørn Gullaksen Bergen - Hordaland
Andreas Christian Haaland Bergen - Hordaland
Karl Fredrik Halvorsen Bergen - Hordaland
Per Hannevold Bergen - Hordaland
Tore Ingvar Hellebø Bergen - Hordaland
John Torstein Helleland Bergen - Hordaland
Christian Ebbesvik Hellevik Bergen - Hordaland
Per Hellevik Bergen - Hordaland
Trond Magne Hestad Bergen - Hordaland
Per Atle Holsen Bergen - Hordaland
Stig Wernø Holter Bergen - Hordaland
Arild Horn Bergen - Hordaland
Jarle Høyvik Bergen - Hordaland
Lorentz M Irgens Bergen - Hordaland
Gunnar Isager Bergen - Hordaland
Jan Gunnar Iversen Bergen - Hordaland
Asbjørn Johannes Jarnæs Bergen - Hordaland
Sven Jarl Jensen Bergen - Hordaland
Tor Askild Aase Johannessen Bergen - Hordaland
Hans J Sundseth Johansen Bergen - Hordaland
Steinar Johnsen Bergen - Hordaland
Erling Just Johnsen Bergen - Hordaland
Osmund Hallstein Jordal Bergen - Hordaland
Geir Kaland Bergen - Hordaland
Arne Leif Kalhagen Bergen - Hordaland
Harald Heggenes Karlsen Bergen - Hordaland
Atle Kaurin Bergen - Hordaland
Morten Kinn Bergen - Hordaland
Per Lyder Klem Bergen - Hordaland
Iwan Eide Knudsen Bergen - Hordaland
Harald Knutsen Bergen - Hordaland
Øivind Kristoffersen Bergen - Hordaland
Hans Jørgen Laskemoen Bergen - Hordaland
John Arild Lervik Bergen - Hordaland
Christian Alexander Lie Bergen - Hordaland
Tor Lien Bergen - Hordaland
Jarle Lomelde Bergen - Hordaland
Terje Lønne Bergen - Hordaland
Gerhard Jarle Lygre Bergen - Hordaland
Tom Henrik Meidell Bergen - Hordaland
Per Otto Moe Bergen - Hordaland
Hogne Wesenberg Mohn Bergen - Hordaland
Nikolai Martin Nielsen Bergen - Hordaland
Jack Nilsen Bergen - Hordaland
Edvin Emil Nilsen Bergen - Hordaland
Johs Nissen Bergen - Hordaland
Odd Økland Bergen - Hordaland
Jan Kristian Olsen Bergen - Hordaland
Ove Tvedt Olsen Bergen - Hordaland
Hjalmar Olseth Bergen - Hordaland
Einar Max Østerbø Bergen - Hordaland
Jan Gunnar Øvretvedt Bergen - Hordaland
Anfinn Padøy Bergen - Hordaland
Alexander Paulsen Bergen - Hordaland
Harald Paulsen Bergen - Hordaland
Kjell Ove Paulsen Bergen - Hordaland
Peter Alexander Pettersen Bergen - Hordaland
Ingard J ohan Pettersen Bergen - Hordaland
Øivind Tunold Rasmussen Bergen - Hordaland
Martin Johan Rasmussen Bergen - Hordaland
Petter Sandtorv Bergen - Hordaland
Stein Erik Lilleås Schaufel Bergen - Hordaland
Knut Vidar Schjenken Bergen - Hordaland
Egil Hermann Sjursen Bergen - Hordaland
Sven-Erik Grieg Smith Bergen - Hordaland
Torbjørn Leon Sørensen Bergen - Hordaland
Dag Hagemann Søvik Bergen - Hordaland
Ivar Harold Staff Bergen - Hordaland
Thorleif Steffensen Bergen - Hordaland
Erik Stensland Bergen - Hordaland
Petter Stigar Bergen - Hordaland
Ståle Bjarte Strønen Bergen - Hordaland
Thorleif Nordmann Teigland Bergen - Hordaland
Hans Petter Tillier Bergen - Hordaland
Finn Totland Bergen - Hordaland
Jan Thore Urheim Bergen - Hordaland
Villy Våge Bergen - Hordaland
Yngve Veland Bergen - Hordaland
Jon Christoffer Vestrheim Bergen - Hordaland
Jon Randulf Vestrheim Bergen - Hordaland
Arne Johan Vikøren Bergen - Hordaland
Ragnar Volden Bergen - Hordaland
Torbjørn Svein Wickman Bergen - Hordaland
Johan Lorentz Wigand Bergen - Hordaland
Johan Eck-Olsen Bergen - Hordaland
Stig Clementsen Bergen - Hordaland
Jan Helge Gram Eggestøl Bergen - Hordaland
Terje Engevik Bergen - Hordaland
Egil Earl Mortensen Bergen - Hordaland
Terje Olav Hellebø Bergen - Hordaland
Terje Kolbu Jacobsen Bergen - Hordaland
Erik Foss Småland Bergen - Hordaland
Erling jr Dahl Bergen - Hordaland
Kjeld Hendrik Helland-Hansen Bergen - Hordaland
Kaare Nils Jacobsen Bergen - Hordaland
Gjermund Hagesæter Bergen - Hordaland
Tor Øyvind Jakobsen Bergen - Hordaland
Harald Aalmo Bergen - Hordaland
Magne Gerhard Ahjem Bergen - Hordaland
Kjell Arne Aksnes Bergen - Hordaland
Gunnar Alfheim Bergen - Hordaland
Per Øyvind Andresen Bergen - Hordaland
Per Berge Bergen - Hordaland
Jan Arne Bjerkan Bergen - Hordaland
Svein Ove Bjørnestad Bergen - Hordaland
Jakob Blytt Bergen - Hordaland
Peder Emil Bårdsønn Bønes Bergen - Hordaland
Paul Borge Bergen - Hordaland
Jørgen Borthen Bergen - Hordaland
Terje Borthen Bergen - Hordaland
Tor Helge Bottolfsen Bergen - Hordaland
Ole Bratland Bergen - Hordaland
Bjørn Bruarøy Bergen - Hordaland
Henning Ebbe Dahl Bergen - Hordaland
Willy Dalheim Bergen - Hordaland
Øivind Digranes Bergen - Hordaland
Karlis Dolietis Bergen - Hordaland
Atle Drageset Bergen - Hordaland
Ivar Drevland Bergen - Hordaland
Asle Kaare Dyrdal Bergen - Hordaland
Per Lyth Eide Bergen - Hordaland
Hans Jacob Engeberg Bergen - Hordaland
John Harald Engelsen Bergen - Hordaland
René Erichsen Bergen - Hordaland
Alf Christian Falck Bergen - Hordaland
Per Magnus Falnes Bergen - Hordaland
Gunnar Manfred Fjell Bergen - Hordaland
Gunnar Frøland Bergen - Hordaland
Tom Gjerde Bergen - Hordaland
Birger jr Grevstad Bergen - Hordaland
Jan Magne Grimsæth Bergen - Hordaland
Helge W Hag Bergen - Hordaland
Walther Haldorsen Bergen - Hordaland
Roald Hatlestad Bergen - Hordaland
John Atle Haugland Bergen - Hordaland
Mikael Ringstad Hedne Bergen - Hordaland
Jakob Hellesland Bergen - Hordaland
Jarle Kristian Hitland Bergen - Hordaland
Wilhelm Hjorth Bergen - Hordaland
Oddmar Høydahl Bergen - Hordaland
Helge Jellestad Bergen - Hordaland
Ragnar Ingolf Jensen Bergen - Hordaland
Jarle Johansen Bergen - Hordaland
Carl-Fredrik Joys Bergen - Hordaland
Arvid Emil Kaperdal Bergen - Hordaland
Øivind Karlsen Bergen - Hordaland
Jan Jørgen Kielland Bergen - Hordaland
Rune Kismul Bergen - Hordaland
Espen Kismul Bergen - Hordaland
Bård Kjersem Bergen - Hordaland
Jan Atle Knappskog Bergen - Hordaland
Dag-Geir Bergsvik Knudsen Bergen - Hordaland
Arne Frank Knudsen Bergen - Hordaland
Harald Ingleiv Kolbjørnsen Bergen - Hordaland
Atle Bjørge Kristiansen Bergen - Hordaland
Erik Kristoffersen Bergen - Hordaland
Odd Arild Kvaal Bergen - Hordaland
Remi Lampe Bergen - Hordaland
Alf de Lange Bergen - Hordaland
Einar Langlo Bergen - Hordaland
Agnar Larsen Bergen - Hordaland
Tom Hiljar Larsen Bergen - Hordaland
Christian Bardoff Lie Bergen - Hordaland
Bjørn Erik Linde Bergen - Hordaland
John Huun Lindstrøm Bergen - Hordaland
Kim Fordyce Lingjærde Bergen - Hordaland
Ole Helge Moe Bergen - Hordaland
Terje Mogstad Bergen - Hordaland
Stein Berge Monsen Bergen - Hordaland
Peter Matthew Mortensen Bergen - Hordaland
Gunnar Moss Bergen - Hordaland
Frode Møvik Bergen - Hordaland
Rolf Nesje Bergen - Hordaland
Alexander Oen Bergen - Hordaland
Bjarne Øien Bergen - Hordaland
Roald Arne Øien Bergen - Hordaland
Ove Bjørn Olsen Bergen - Hordaland
Einar Ørsje Bergen - Hordaland
Jørn Østensen Bergen - Hordaland
Olav Augunson Østtveit Bergen - Hordaland
Bjørn Cato Øvreseth Bergen - Hordaland
Geir Hodnekvam Paulsen Bergen - Hordaland
Per Arild Petersen Bergen - Hordaland
Hein Vidar Reitan Bergen - Hordaland
Øyvind Reksten Bergen - Hordaland
Nils Christian Riise Bergen - Hordaland
Arne Harald Rustad Bergen - Hordaland
Hans-Olaf Seim Bergen - Hordaland
Harald Skaalvik Bergen - Hordaland
Hans-Christian Smith Bergen - Hordaland
Kjetil Bratshaug Smørås Bergen - Hordaland
Halfdan Solberg Jr Bergen - Hordaland
Trond Soltvedt Bergen - Hordaland
Dag Astrup Stiegler Bergen - Hordaland
Arnulf Strømsnes Bergen - Hordaland
Robert Erling Taule Bergen - Hordaland
Asbjørn Tefre Bergen - Hordaland
Bjørn Harborg Thorn Bergen - Hordaland
Christer Titlestad Bergen - Hordaland
Roald Edvard Tvedt Bergen - Hordaland
Sjur Inge Veim Bergen - Hordaland
Oluf-Helen Vetaas Bergen - Hordaland
Ingemar Waage Bergen - Hordaland
Halfdan Wiberg Bergen - Hordaland
Bjørn Wigand Bergen - Hordaland
Robert Henning Willanger Bergen - Hordaland
Tor Arnold Woldseth Bergen - Hordaland
Per Edgar Nordmo Bergen - Hordaland
Adne Laastad Bergen - Hordaland
Jarle Gerhard Tornes Bergen - Hordaland
Espen Hermod Teigland Bergen - Hordaland
Torn Eide Knudsen Bergen - Hordaland
Knut August Knudsen Bergen - Hordaland
Terje Barth Jacobsen Bjørndalstræ - Hordaland
Bjørn Losnegaard Bjørndalstræ - Hordaland
Bjørn Gunnar M Isaksen Bjørndalstræ - Hordaland
Sverre Solheim Bjørndalstræ - Hordaland
Reidar Mikal Skartveit Bjørøyhamn - Hordaland
Eigil Evensen Bjørøyhamn - Hordaland
Lars Martin Norheim Bjørøyhamn - Hordaland
Arnljot Pamer Bjørøyhamn - Hordaland
Morten Smistad Hamre Blomsterdalen - Hordaland
Olaf Ellingsen Blomsterdalen - Hordaland
Rolf Bjerkan Blomsterdalen - Hordaland
Guttorm Aase Blomsterdalen - Hordaland
Dan Arvid Andersen Blomsterdalen - Hordaland
Jan Berntsen Blomsterdalen - Hordaland
Geir Halvard HoImung Blomsterdalen - Hordaland
Arild Garmann Oestreich Blomsterdalen - Hordaland
Knut Prestegård Blomsterdalen - Hordaland
Olav Hamre Bømlo - Hordaland
Bjørn Erik Jegerud Bønes - Hordaland
Ronald Gerhard Haaland Bønes - Hordaland
Geir Hansen Bønes - Hordaland
Øivind Horn Bønes - Hordaland
Knut Ingebrigtsen Bønes - Hordaland
Audun Rio Jakobsen Bønes - Hordaland
Robert Kvinge Bønes - Hordaland
Øystein Wallace Løken Bønes - Hordaland
Arvid Nilson Bønes - Hordaland
Kåre Offerdal Bønes - Hordaland
Paal Osvold Thunæs Bønes - Hordaland
Harry Johan Valestrand Bønes - Hordaland
Truls Vallentin Vallentinsen Bønes - Hordaland
Tor Kristian Bredoch Bønes - Hordaland
Tom Rathke Bønes - Hordaland
Egil Flo Bønes - Hordaland
Edgar Skare Folgerø Bønes - Hordaland
Henning Frostad Bønes - Hordaland
Ragnvald Hannevik Bønes - Hordaland
Håkon Nikolai Helgesen Bønes - Hordaland
Jan Henrik Johnsen Bønes - Hordaland
Terje Jonsson Bønes - Hordaland
Konrad Andreas Larsen Bønes - Hordaland
Olaf U Melbye Bønes - Hordaland
Sverre Myklebust Bønes - Hordaland
Ove Johan Nilsen Bønes - Hordaland
RolfJohan Samal Bønes - Hordaland
Einar Solhaug Bønes - Hordaland
Rune Stavenes Bønes - Hordaland
Dag Løvik Thomassen Bønes - Hordaland
Hans-Eirik Thue Bønes - Hordaland
Jon-Viking Thunes Bønes - Hordaland
Kåre Steinar Tveit Bønes - Hordaland
Gerald James A Thomas Brattholmen - Hordaland
Willy Helleland Brattholmen - Hordaland
Bjørn Tore Knutsen Brattholmen - Hordaland
Erik Magne Rennedal Brattholmen - Hordaland
Arne Vabø Brattholmen - Hordaland
Stein Ove Dahle Breistein - Hordaland
Frode Larsen Bremnes - Hordaland
Jan Fredrik Leversund Bremnes - Hordaland
Jan Leversund Bremnes - Hordaland
Johan Kr Nesse Bremnes - Hordaland
Per Fredrik Nordtun Bremnes - Hordaland
Jan Arvid Sønstabø Bremnes - Hordaland
Roy Feirud Eidslandet - Hordaland
Arne Liljedahl Lynngård Eidsvåg i Åsane - Hordaland
Anders Finne Eidsvåg i Åsane - Hordaland
Terje Alvestad Eidsvåg i Åsane - Hordaland
Jan Ove Haugsdal Eidsvågneset - Hordaland
Arne Kjell Kahrs Eidsvågneset - Hordaland
Olav Haugerud Eikelandsosen - Hordaland
Viggo Nonås Eikelandsosen - Hordaland
Einar André Sundland Espeland - Hordaland
Jostein Osnes Etne - Hordaland
Gisle Mikael Gjellestad Fana - Hordaland
Pål Harald Haukeland Fana - Hordaland
Frank Petter Jensen Fana - Hordaland
Bjørn Inge Knudsen Fana - Hordaland
Roger Mathisen Fana - Hordaland
Ole B Vikøren Fana - Hordaland
Knut Aarbakke Fana - Hordaland
Magne Almeland Fana - Hordaland
Hans Kjell Book Fana - Hordaland
Svein Vidar Ersvær Fana - Hordaland
Johan Henrik Klevedal Fana - Hordaland
Jan Erik Nygaard Fana - Hordaland
Jørgen Osaland Fana - Hordaland
Gunnar Tschudi Bondevik Finnås - Hordaland
Rune Grønnevik Finnås - Hordaland
Johannes Bernhard Hjelland Finnås - Hordaland
Gudmund Olav Holme Finnås - Hordaland
Ole Andre Krukhaug Finnås - Hordaland
Olaf Aarskog Fitjar - Hordaland
Jens Audun Atteraas Fitjar - Hordaland
Tore Eikeland Fitjar - Hordaland
Runar Thor Gudmundsson Fitjar - Hordaland
Ronald Hareide Fitjar - Hordaland
Edmund Helland Fitjar - Hordaland
Johannes Christen Koløen Fitjar - Hordaland
Odd-Sverre Larsen Fitjar - Hordaland
Dagfinn Lyngvær Fitjar - Hordaland
Johannes Nesbø Fitjar - Hordaland
OlafJakob Skram Fitjar - Hordaland
Roger Tislevoll Fitjar - Hordaland
Leif Rune Vestvik Fitjar - Hordaland
Gisle Vik Fitjar - Hordaland
Arne Vik Fitjar - Hordaland
Tom Knudsen Fitjar - Hordaland
Hans Gustav Møvik-Olsen Fjell - Hordaland
Trond Ingebrigtsen Fjell - Hordaland
Hendrik Matheus Voskuilen Fjell - Hordaland
Jan Christian Høyden Flaktveit - Hordaland
Helge Haakon Steinsund Flaktveit - Hordaland
Alf Christian Tornøe Flaktveit - Hordaland
Odd Furuseth Flaktveit - Hordaland
Tore Berg Hansen Flaktveit - Hordaland
Per Arne Jacobsen Flaktveit - Hordaland
Bjørn Arild Andersen Florvåg - Hordaland
Øystein Nordeng Florvåg - Hordaland
Sten Arve Andresen Florvåg - Hordaland
Øyvind Urheim Halleraker Foldrøyhamn - Hordaland
Nils Magnus Himle Foldrøyhamn - Hordaland
Narve Milford Førde i Hordaland - Hordaland
Henry Johannes Sjurseth Førde i Hordaland - Hordaland
Olav Ketil Hugaas Frekhaug - Hordaland
Jørgen Valdersnes Frekhaug - Hordaland
Geir Magnus Løtveit Vikebø Frekhaug - Hordaland
Arnt Ståle Lund Frekhaug - Hordaland
Ove Randulf Nielsen Fusa - Hordaland
Petter Eltvik FyIIingsdalen - Hordaland
John Vaage Søfteland Fyllingsdalen - Hordaland
Bjørn Bauge Fyllingsdalen - Hordaland
John Kåre Brue Fyllingsdalen - Hordaland
Kjell Rune Brunborg Fyllingsdalen - Hordaland
Petter Eltvik Fyllingsdalen - Hordaland
Stein Stålem Eriksen Fyllingsdalen - Hordaland
Bjarte Fyllingen Fyllingsdalen - Hordaland
Kåre Julian Granmar Fyllingsdalen - Hordaland
Kåre Sletten Hansen Fyllingsdalen - Hordaland
Bernhard Hanson Fyllingsdalen - Hordaland
Helge Berge Hasvi Fyllingsdalen - Hordaland
Einar Ståle Haveland Fyllingsdalen - Hordaland
Stig Hofstad Fyllingsdalen - Hordaland
Øivind Johnsen Fyllingsdalen - Hordaland
Magnus Kongsvik Fyllingsdalen - Hordaland
Bjørn Larsen Fyllingsdalen - Hordaland
Jon Bardoff Lie Fyllingsdalen - Hordaland
Petter Lillemork Fyllingsdalen - Hordaland
Stig Ole Madsen Fyllingsdalen - Hordaland
Aage Kolderup Michelsen Fyllingsdalen - Hordaland
Ole Langeland Myking Fyllingsdalen - Hordaland
Richard Olsen Fyllingsdalen - Hordaland
Terje Saltnes Fyllingsdalen - Hordaland
Sigurd Sjursen Fyllingsdalen - Hordaland
Terje Eiliv Skaar Fyllingsdalen - Hordaland
Per Tillier Fyllingsdalen - Hordaland
John Karsten Torgersen Fyllingsdalen - Hordaland
Ørnulf Martin Tvedt Fyllingsdalen - Hordaland
Walther Nielsen Fyllingsdalen - Hordaland
Helge Boge Fyllingsdalen - Hordaland
Tor August Eilertsen Fyllingsdalen - Hordaland
Ole Falsen Fyllingsdalen - Hordaland
Jens Erik Kiil Flø Fyllingsdalen - Hordaland
Bjørn Erik Fløgstad Fyllingsdalen - Hordaland
Morten Grimstad Fyllingsdalen - Hordaland
Einar Haavik Fyllingsdalen - Hordaland
Tom Beev Hansen Fyllingsdalen - Hordaland
Erling Jensen Fyllingsdalen - Hordaland
Tor Leon Jetmundsen Fyllingsdalen - Hordaland
Jan Egil Johannessen Fyllingsdalen - Hordaland
Karl Johan Johansen Fyllingsdalen - Hordaland
Kjell Larsen Fyllingsdalen - Hordaland
Geir Bjarte Mikkelsen Fyllingsdalen - Hordaland
Knut Naustdal Fyllingsdalen - Hordaland
Jorg Ordemann Fyllingsdalen - Hordaland
Kjetil Øvrebø Fyllingsdalen - Hordaland
Per Magne Skaar Fyllingsdalen - Hordaland
Bertil Søfteland Fyllingsdalen - Hordaland
Kenneth Sols