Frimurersøket 2016

Husk at et «treff» på en gitt person kan dreie seg om en navnebror. Se også på andre variabler.

Søket er basert på digitalisering av flere hundre papirsider, gjort med scanning og tekstgjenkjennings-programvare i kombinasjon med svært omfattende manuell og programmert korrigering ned på bokstavnivå i overflytting til databaseformat. Det kan derfor ha oppstått enkelte feil og mangler.

Frimurermatrikkelen opererte tidligere med yrkestitler, men ordenen har i år fjernet dette. Vi har valgt å ikke «parre» yrkestitler fra tidligere års matrikler med 2016-lista fordi informasjonen kan være utdatert eller usikker.

Bokstaven Å er registrert som A i en del etternavn og uvanlige bokstaver som Ü og Ö har ofte mistet tødler og aksenter. Prøv å justere for dette om du ikke får treff på første forsøk.

Søket finjusteres fortløpende, og kommer snart med flere funksjoner. Gi oss innspill og meld fra om feil på [email protected]. Er du utvikler og har forslag til bedre funksjonalitet, setter vi ekstra pris på det.

[wpdatatable id=1]