«60 prosent av nederlandske voldtektsmenn er muslimer», skriver det høyreradikale nettstedet Resett i en tekst som framstår som en nyhetsmelding publisert mandag denne uken.

Men det finnes ikke dekning for denne påstanden i kilden Resett selv lenker til, viser Filter Nyheters undersøkelse.

Heller ikke tall fra det nasjonale statistikkbyrået i Nederland gir noen indikasjon på at påstanden er riktig isolert sett.

Samtidig sier den ledende nederlandske kriminologen Anton van Wijk til Filter Nyheter at data som kan påvise en eventuell sammenheng mellom voldtektsforbrytelser og religiøs tilhørighet i landet etter all sannsynlighet ikke finnes.