«Kan ikke forsvare dette»: Disse KrF-profilene har trukket seg i protest mot regjeringen

Først den gode nyheten, for KrF: Det lille partiet er nå offisielt en del av Solberg-regjeringen, med de mulighetene for politisk gjennomslag dette kanskje innebærer.

Så den dårlige: Partiet er splittet etter fjorårets intense drakamp rundt politisk retningsvalg, som endte med at partileder Knut Arild Hareide og hans drøm om regjeringsmakt med Ap ble knust.

Det hele eskalerte ytterligere i forrige uke, da landsstyret i partiet – med bare to stemmers overvekt – sa ja til regjeringsplattformen og samarbeid med borgerlige.

En rekke sentrale KrF-politikere har i ettertid varslet at de forlater partiet i protest. Her er ni av dem – og hvorfor de velger å gå:

Vil ikke drive valgkamp for regjeringen

Geir Jørgen Bekkevold (55) har siden 2009 vært innvalgt på Stortinget, der han blant annet har sittet i Kontroll- og konsitusjonskomitéen. Kvelden før de ferske statsrådene fra hans eget parti lot seg avbilde på Slottsplassen, varslet Bekkevold at han ikke stiller til gjenvalg.

– Plattformen for den nye regjeringen er ikke god nok til å forsvare løftebrudd. Andre får overta min plass i Telemark. Jeg kan ikke drive valgkamp for denne regjeringen, sa Bekkevold under et arrangement i regi av PR-byrået Gambit H&K.

Med løftebrudd mente han «gå i regjering med Fremskrittspartiet».

Geir Jørgen Bekkevold.

Melder seg ut på grunn av «feil kurs»

Odd Anders With (63), som i en årrekke har vært en sentral KrF-politiker som nestleder, statssekretær under Valgerd Svarstad Haugland og Laila Dåvøy og kommunalråd i Trondheim, postet torsdag i forrige uke en enkel melding på sin egen Facebook-side:

«Til KrF. Jeg melder meg med dette ut av partiet pga. løftebrudd, feil kurs, støtte til toblokktenkning og polarisering og legitimering av mer Frp-politikk. Med hilsen Odd Anders With».

Meldingen ble lagt ut etter at landsstyret hadde vedtatt at partiet skal inn i Erna Solbergs regjering. With har blitt regnet for å tilhøre den venstreorienterte fløyen av partiet og ble av Adresseavisen beskrevet som «Trondheim KrFs røde general».

– Kan ikke forsvare dette overfor velgerne

Også Dag Sele (54), som senest i fjor ble valgt til fylkesleder i Hordaland KrF og har sittet i partiets sentralstyre siden 2013, har varslet at han melder seg ut i protest. Etter landsstyremøtet i forrige uke var det over.

– Når jeg ikke kan forsvare dette overfor velgerne, er det naturlig at jeg ikke fortsetter, uttalte Sele, som forklarte at «den sterke formuleringen om skatte- og avgiftslette» og innvandringspolitikken i den nye regjeringsplattformen var særlig problematisk.

Han fratrer som fylkesleder ett år før perioden er over – og trekker sitt kandidatur til gjenvalg i sentralstyret.

Dag Sele.

– Et kompromiss med ytre høyre

KrF-veteranen Svein Helgesen (70), som tidligere har vært statssekretær, stortingsvara og medlem av partiet i 50 år, meldte seg også ut torsdag. Sammen med fem andre KrF-medlemmer (blant dem de tidligere ordførerne Ole Tom Guse og Roar Obrestad) formulerte han begrunnelsen i et åpent brev til partiet, som også ble trykket som et eget avisinnlegg:

«Vi har inga tru på at partiet vil kunne bli ei visjonær politisk kraft gjennom borgarleg samarbeid som er avhengig av kompromiss frå dag til dag også med ytre høgre», skrev han der.

– Vi reagerer sterkt på at KrF har gått på nederlag for å gi Frp enda større gjennomslag i innvandrings- og flyktningpolitikken og på området skatt og avgifter, het det videre.

Pekte på Ropstads «bløff» om abortloven

Innvandringspolitikken ble også brukt som begrunnelse da Anne Marie Bagstad Jøranli (67), første nestleder i Oppland KrF og tidligere fylkesleder, leverte sin utmeldelse før helgen. Bagstad Jøranli trakk også fram partiets løftebrudd om ikke å regjere med Frp – og Kjell Ingolf Ropstads «bløff» om abortloven.

– Jeg er overbevist om at jeg ikke kan være med på denne ferden, uttalte 67-åringen.

Hennes egen leder i Oppland KrF, Toril Kristiansen, sier tirsdag at «det er skamfullt» at partiet nå velger å samarbeide med Frp: «Det er mange som nå sier at «nå kan vi ikke engang stole på KrF». Hvem kan de stole på når du ikke engang kan stole på KrF? Folk forventer at kan stole på oss», uttaler Kristiansen.

Reagerte på «triumferende» Jensen og Listhaug

Morten Halling (60), som har vært medlem av partiet i 20 år, ledet Oppland KrF og sittet i partiets valgkomité, reagerte svært raskt etter landsstyrets vedtak i forrige uke:

– Jeg meldte meg ut med en gang det var klart. Jeg leste ikke en plattformen en gang, sa Halling, som utdypet overfor Vårt Land:

– Det jeg er negativ til, er å regjere med Frp. Jeg reagerer særlig på at Siv Jensen og Sylvi Listhaug står triumferende og snakker om innstramminger på flyktning og asyl. Det strider mot KrFs hjerte.

Morten Halling.

«Den retningen sliter jeg med å følge»

Knut Arild Hareides tidligere rådgiver Marit Brandt Lågøyr (43), som har vært aktiv i partiet i 25 år, tok til Facebook for å kritisere det ferske regjeringssamarbeidet og slik forlate partiet i protest:

Skjermdump fra Facebook.

– I 25 har KrF vært mitt parti. I medgang og motgang – i posisjon og i opposisjon. Engasjement for likeverd, nestekjærlighet og rom for alle. Blikk utenfor Norges grenser og solidaritet med dem som ikke vokser opp i verdens rikeste land. Takknemlig for gode partifolk, den beste partilederen, alle gode kolleger og stort engasjement for viktige saker, begynte Brandt Lågøyr, før hun la til:

– KrF har nå valgt å være på lag med FrP. Den retningen sliter jeg med å følge. Takk for laget!