Kvikkleireskred er spesielt for Sverige og Norge. En overbelastning av kvikkleire medfører at leira mister all styrke og flyter som en væske. Det har ført til katastrofale skred som har tatt med seg hus og mennesker flere ganger opp gjennom historien - sist ved tettstedet Ask på Gjerdrum dagen før nyttårsaften.

Hva må til for å få lov å bygge på slik grunn? Hva betyr det egentlig når fagmyndigheter som NVE sier at et boligområde på kvikkleire er «tilstrekkelig sikkert»?

Vi har spurt Gudmund Eiksund, professor og leder for faggruppen geoteknikk ved NTNU.