Hvor mange muslimer vil det egentlig være i Europa i 2050? Det har forskere fra amerikanske Pew Research Center forsøkt å finne ut. Den ferske rapporten «Europe's growing muslim population», som du kan lese i sin helhet her, skaper allerede debatt i Norge:

  • Det høyreorienterte nettstedet Resett har brukt rapportens scenario for høy innvandring fram til 2050, laget sitt eget regnestykke og slått fast at det kan bli flere muslimer enn etniske nordmenn i Norge en gang etter år 2120 (og flere muslimer enn etniske svensker i Sverige i 2070-2080).
  • Forskere ved Statistisk sentralbyrå (SSB) har på sin side ment at Pew-rapporten i utgangspunktet opererer med et for høyt antall muslimer i Norge selv per i dag (cirka 300 000, mens SSBs egne anslag ligger på rundt 200 000).

Demograf og Pew-direktør Conrad Hackett understreker overfor Filter Nyheter at de ulike scenariene i den ferske rapporten må forstås som «tankeeksperimenter, ment for å belyse ulike muligheter heller enn å komme med prediksjoner risset i stein».

Men hvilke scenarier er det rapporten egentlig presenterer?

Tre scenarier: Null, middels og høy innvandring

For det første tar forskerne utgangspunkt i at det per i dag bor 25,8 millioner muslimer i Europa, noe som utgjør 4,9 prosent av den totale befolkningen - og 5,7 prosent i Norge. Deretter skisserer de tre mulige scenarier: