Nytt høyreekstremt nettverk: Active Club-medlem i Halden fratatt skytevåpen

Filter nyheter avslørte i slutten av april hvordan navngitte nynazister og andre høyreekstremister i Norge står bak forsøket på å etablere kamptreningsnettverket «Active Club» her til lands:

Én av mennene er 31 år gamle Roar Bergravf Eggum fra Halden. Filter kan nå bringe nye opplysninger om hans tidligere kontakt med politiet.

Active Club er konseptet til den voldsdømte amerikanske nynazisten Robert Rundo, som har vært etterforsket av FBI for å rekruttere unge menn til «kampklare, militante grupper» for å utøve politisk vold.

Den norske gruppen, «Active Club Norway», samarbeider med en rekke av gruppene i utlandet og hadde så sent som i mai i år besøk av meningsfeller fra USA.

Nordmennene prøver å tiltrekke seg medlemmer med bilder i sosiale medier av nærkampøvelser, styrketrening, bueskyting, øksekasting, sjakkspill og friluftsliv – sammen med løsrevne sitater fra tenkere som Friedrich Nietzsche, Carl von Clausewitz og Henrik Ibsen.

Active Club-nettverket er kjent for å tåkelegge det høyreekstreme formålet ved å fokusere mer på trening, livsstil og reaksjonære kjønnsidealer slik at det er attraktivt for personer som kanskje ikke ville blitt med i en uttalt nazistisk organisasjon.

Hadde skytevåpen da «Active Club» ble startet i Norge

Den norske gruppen, som også bruker navnet «Aktiv Klubb Norge», dukket opp på nettet i begynnelsen av august 2023.

«Vi har i en lengre periode rekruttert medlemmer fra hele vårt langstrakte land», påsto høyreekstremistene.

Ifølge Filter Nyheters undersøkelser var Roar Eggum blant de første som involverte seg i prosjektet, sammen med blant andre Rickard Eide, Andreas Olsen og Erlend Mikalsen.

Roar Eggum har etter alt å dømme posert på bilder for Den nordiske motstandsbevegelsen tidligere.

Tidligere samme år hadde han blitt knyttet til aktivisme for Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM), da han så ut til å dele ut løpesedler i Halden sammen med den kjente nazisten Rickard Eide. DNM er en voldsfremmende nazistisk organisasjon som hyller Adolf Hitler og knytter sin revolusjonære ideologi til tekster om geriljakrig og terrorisme.

På dette tidspunktet var Eggum oppført med lovlige skytevåpen i våpenregisteret.

Kort tid etter at etableringen av norske Active Club ble kjent, ser imidlertid politiet til å ha blitt bekymret for 31-åringens tilgang på våpen.

I oktober 2023 ble våpentillatelsen hans inndratt av Øst politidistrikt. Etter det Filter Nyheter får opplyst, var det Eggums kobling til organisert høyreekstremisme som var årsaken. 31-åringen måtte da levere inn skytevåpen til politiet.

Øst politidistrikt vil ikke bekrefte våpensaken i fjor høst.

På generelt grunnlag uttaler politiinspektør Elin Grøttjord seg om praksisen med å ta skytevåpen fra ekstremister, noe som i dette politidistriktet har skjedd færre en fem ganger de siste to årene:

– Politiet sidestiller kriminelle og ytterliggående miljøer med hensyn til våpeninnehav. Vi har hatt et fåtall saker de siste to årene som er begrunnet i våpeneieres ekstremistiske holdninger eller tilknytning til høyreekstremt miljø. I tillegg har vi hatt et fåtall saker der våpensøknad er avslått på dette grunnlaget, skriver politiinspektøren til Filter Nyheter.

«Rasisme er modig»

Filter Nyheter har knyttet en høyreekstrem Telegram-konto til Roar Eggum,  blant annet fordi kontoen også har lagt ut bilder fra 31-åringens eiendom og andre referanser til hans forsøk på å bli selvberget bonde der.

Telegram-kontoen er full av antisemittiske betraktninger om jøder og brukeren ser ut til å sympatisere med nazisme. Den «rasebevisste» avsenderen har blant annet tatt til orde for en ny jødeparagraf i Norge og at «NS» (nasjonalsosialisme) er «hundre ganger bedre enn det vi har nå».

«RASISME ER MODIG», skrev profilen i forumet til det høyreekstreme Alliansen-miljøet 19. januar i år.

Filter Nyheter har avdekket at flere av bildene som Active Club bruker i propaganda i norske og internasjonale kanaler, er tatt på Eggums eiendom – et småbruk langt inn i skogen like ved svenskegrensa.

Der er det bygget et stativ som ser ut til å bli brukt til både håndtering av dyreslakt og til styrketrening. Innretningen er identisk med den som opptrer på bilder angitt som fra «Østfold» i Active Club-fora på Telegram.

Hyppige bilder av treningsaktiviteter er et av de viktigste rekrutteringsverktøyene til Active Club-nettverket.

Så sent som i slutten av mai i år, la norske Active Club ut bilder av kamptrening «i Østmarka» og beskrev det som «samarbeid med» Patriot Front, en høyreekstrem organisasjon i USA. Noen av nordmennene poserte da sammen med det som skal være medlemmer i den amerikanske gruppen

Patriot Front – som tidligere samarbeidet med Den nordiske motstandsbevegelsen –  er i FBIs søkelys og del av Active Club-nettverket der, og ser i mai ut til å ha besøkt flere skandinaviske aktivklubb-filialer.

På bildene fra Norge opptrer en mann med lignende utseende som Roar Eggum i samspill med en person i Patriot Front-klær.

Bilde lagt ut av Active Club Norway 26. mai i år. (Anonymiseringen er gjort av organisasjonen).

Eggum vil verken kommentere dette eller svare på andre spørsmål fra Filter Nyheter.

«Flink gutt, herje på», skrev Eggum i en tekstmelding 14. juni som svar på spørsmål om våpensaken og Patriot Front-koblingen.

I april la han på da han ble oppringt av Filter Nyheter journalister.

– Åja. Jeg er ikke noe interessert i å prate med deg, jeg.

– Du kan jo høre hva vi skal spørre om først, så kan du ta stilling til det da, kanskje?

– Nei.

«Ingen kommentar til dine påstander», skrev han senere i en tekstmelding, etter å ha blitt forelagt konkrete spørsmål om Active Club, Den nordiske motstandsbevegelsen, bildene tatt på eiendommen hans og antatt sympati med nazisme, jødefiendtlighet og raseideologi.

Alle de fire mennene som ble omtalt av Filter Nyheter i april, varslet etterhvert at de ville politianmelde avisa, og politiet i Oslo og Østfold har senere henlagt flere anmeldelser om «hensynsløs adferd».

Kan ta våpen fra aktive nazister

Eggum er ikke den eneste med våpeninteresse i Active Club.

I Sverige og en rekke andre land bruker Active Club-tilknyttede personer propaganda som spiller på bruk av skytevåpen – blant annet tegninger av automatvåpen i kombinasjon med slagord som «Defend your tradition».

Propaganda fra Active Club-grupper i utlandet.

En annen av mennene i norske Active Club har brukt et bilde med et jaktvåpen som profilbilde på plattformen Telegram, der han blant annet diskuterer raseideologi med etablerte nynazister.

Det har ikke lykkes Filter Nyheter å få klarhet rundt denne mannens eventuelle våpentillatelser.

Norsk politi har siden 2017 hatt en høyesterettsavgjørelse å lene seg på i vurderingen av våpentillatelsene til organiserte ekstremister, og har tidligere tatt våpen fra flere personer som har vært aktive i Den nordiske motstandsbevegelsen.

Rebranding av nynazisme

Active Club har siden 2021 vært konseptet til den voldsdømte amerikanske nynazisten Robert Rundo, som ifølge FBI har jobbet i lang tid for å «rekruttere andre til å trene på å og utøve voldshandlinger på politiske arrangementer».

Det internasjonale gjennombruddet til Active Club skyldes adoptering av kampsporten MMA, på samme måte som i østeuropeisk nynazisme, sammen med sofistikert merkevarebygging i sosiale medier, egne klesmerker og ikonisk propaganda skreddersydd for kampsportinteresserte, unge menn.

Utad er medlemmer i nettverket ment å unngå den mest ekstreme språkbruken og direkte voldsoppfordringer, men i intern kommunikasjon har det florert med hat mot jøder, muslimer og søramerikanske innvandrere sammen med Hitler-hyllester og fantasier om å lemleste meningsmotstandere og minoriteter.

I USA bruker flere Active Club-filialer slagord som «Blood and honor» og «White pride worldwide», velkjente markører for nynazistmiljøer i flere tiår.

I USA og Canada kommer mange Active Club-medlemmer fra Hammerskins, den største nynazist-organisasjonen i USA, kjent for svært voldelige snauskaller og røtter tilbake til 1980-tallet. I Canada ser noen Active Club-filialer ut til å være rene rekrutteringskanaler for Hammerskins, der «hvit makt»-konsertene fra forrige generasjon er byttet ut med kampsport-trening som inngangsport til nazismen.