– Hvis vi skal få hverdagen og friheten tilbake, må flest mulig laste ned appen, sa statsminister Erna Solberg (H) under regjeringens pressekonferanse i forrige uke.

«Smittestopp» er utviklet av det statlige forskningsinstituttet Simula på oppdrag fra Folkehelseinstituttet (FHI). Enkelt forklart skal smarttelefon-appen hjelpe myndighetene med å begrense spredningen av koronaviruset.

Men flere har vært svært kritisk til hvordan appen er skrudd sammen – og mener den utgjør en trussel mot personvernet, kommer med store sikkerhetsbrister, står i fare for å bli misbrukt og har liten brukervennlighet.

– «Smittestopp» er utviklet for norske forhold, og baserer seg på tilliten mellom borgere og stat i Norge, påpekte FHIs områdedirektør Gun Peggy Knudsen ved lansering.