Organisasjonen Klimarealistene har konferanse i Oslo, og samlet noen hundre interesserte til foredrag, middag og samvær over to dager.

De har det til felles at de enten avviser at kloden er truet av menneskeskapte klimaendringer eller mener trusselen i varierende grad er overdrevet.

Vi huket tak i fem tilfeldige deltakere og ba dem fortelle om sin ferd mot et standpunkt som strider mot oppfatningene til det overveldende flertall av seriøse vitenskapsfolk, og hvordan det oppleves å være «klimarealist» i 2019 (se for øvrig hva vitenskapen sier om faktapåstandene nederst i saken).