Kobolt var lenge et mineral få var interessert i. Noen forbinder det kanskje bare med den intense blåfargen. Inntil nylig ble 98 prosent av kobolt på verdensmarkedet bare utvinnet som et sideprodukt av nikkel- og kobberproduksjon (henholdsvis 38 og 60 prosent), fordi det er for lite kobolt i malmen til at koboltutvinning alene er lønnsomt.

Nå har mineralet imidlertid fått et voldsomt oppsving, og skapte profittfest i finansbransjen i året som har gått. Årsaken: Elbil-batterier.

Mineralet er en nøkkel-ingrediens i oppladbare batterier som brukes i elbiler (samt pc-er og telefoner). Et typisk elbil-batteri inneholder omlag 20 kilo (!) kobolt. Årsaken til at metallet er attraktivt å bruke i slike lithium-ionbatterier, er at kobolt øker rekkevidden.