Det svakeste valgresultatet i opposisjon siden 1920-tallet, meldinger om intern «fryktkultur» og ei grasrot som mener politikken er blitt utydelig? Dette er Arbeiderpartiet høsten 2017. Hvordan skal sosialdemokratene reise seg?

I dette intervjuet med Filter Nyheter snakker nestleder Hadia Tajik om

  • Den «moralske fordømmelsen» når hun argumenterer for en streng innvandringspolitikk («det er veldig lett for enkelte på venstresida å klistre folk med dette standpunktet til Fremskrittspartiet»)
  • Forsøkene på å stemple Arbeiderpartiet som et elite-parti («selv er jeg datter av en sveiser»)
  • Fremmedgjorte velgere som mener at sosialdemokratene overser viktige problemer («det skjer også i Norge»)
  • Ulempene ved EØS («de opplever at det kommer 'polakker' og tar jobbene deres»)
  • Og de mange konfliktene i partiet («det finnes ikke en høyreside og en venstreside»)

«Jeg gjorde det som Einar Gerhardsen sa»

Da det ble klart at Arbeiderpartiet bare fikk 27,4 prosent oppslutning i stortingsvalget, publiserte Morgenbladet en valganalyse fra Magnus E. Marsdal i den venstreorienterte tankesmien Manifest.