Et apotek ved Nationaltheatret i Oslo tjener nå penger på at nordmenn bestiller reseptbelagte legemidler på postordre via britiske «nettklinikker», uten at pasientene har vært i kontakt med lege eller farmasøyt. Frisk Apotek dekker seg bak resepter skrevet ut av én og samme britiske lege. Hos EuroClinix.net og 121Doc.net framstår han som tilgjengelig døgnet rundt og er oppført som lege ved minst ti andre nettapotek internasjonalt.

– Artikkel? Skal dere skrive «the story of my life»? Den er veldig interessant. Men det er hektisk på sykehuset nå, så du må sende meg en epost, så svarer jeg i kveld, sier Dr. Stamatios Poupalos på telefon fra Storbritannia.

Han svarte aldri på spørsmålene fra Filter Nyheter. En vanlig kunde i Norge ville ikke engang ha funnet kontaktinformasjonen til legen som skriver ut reseptene deres. Da vi (uten å nevne at pasienten var journalist) spurte norsk kundeservice i Euroclinix via epost, var svaret at «Vi kan dessverre ikke gi ut dr. Poupalos sin kontakt info, men vi kan konakte (sic.) ham på dine vegne dersom du forteller oss hva spørsmål/bekymringer du har».

  • (Les tilsvar fra Frisk Apotek nederst i artikkelen)

Selger til mange land

Selskapet bak de såkalte nettklinikkene er britiske Hexpress Healthcare, som trolig er Europas største aktør på postordresalg av resepter og legemidler i samme vending, basert på enkle avkrysningsskjemaer som erstatning for legebesøk. Selskapet har tjent penger på nordmenn med pinlige plager og sykdommer i årevis, men muligheten til å selge reseptmedisin direkte fra Storbritannia ble stanset av et importforbud som trådte i kraft i Norge i oktober i fjor. Da inngikk Hexpress en avtale med Frisk Apotek, som nå ekspederer bestillingene med varer fra norsk grossist.

Hver eneste resept skrives ut av Dr. Poupalos, som også håndterer blant andre britiske, polske, portugisiske, svenske, finske og danske pasienter parallelt, om man skal tro selskapets egne nettsteder. Bestillingene fra Euroclinix og 121Doc kan gjøres døgnet rundt, sju dager i uka. Reseptene koster tusen kroner stykket.

Legemiddelverket ser på fenomenet som «skyggesiden» av EØS-regelen om at resepter skal fungere på tvers av landegrensene.

– Spørsmålet er om dette er forsvarlig legepraksis, og jeg lurer på om britiske helsemyndigheter er klar over hvordan legen opererer, siden dette neppe passer med britenes strenge standard, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

«Vi kan ikke, utenfor våre tilsynsprosedyrer, kommentere hvorvidt en spesifikk lege har brutt våre retningslinjer. Men enhver lege som ikke følger retningslinjene setter lisensen sin i fare. Vi vil åpenbart ønske å se på dokumentasjon som indikerer at en lege registrert i Storbritannia har brutt disse standardene», skriver britiske General Medical Council (GMC) i en e-post til Filter Nyheter.

GMC viser til egne retningslinjer for online-konsultasjoner, som blant annet slår fast at legen må «etablere dialog» med pasienten og ta stilling til hvordan pasienten skal følges opp på hjemstedet, og som forbyr legen å delta i ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler.

Nettapoteker for folk som av ulike årsaker vil ha resept og tabletter uten å snakke med en lege, har eksistert siden starten av 2000-tallet, men det er første gang et norsk apotek går aktivt inn i businessen. Hovedmålgruppen er etter alt å dømme personer med pinlige helseplager – som hårtap, erekssjonssvikt og seksuelt overførbare sykdommer.

Piller i posten

For å teste den norske modellen, bestilte Filter Nyheters journalist såkalt generisk Viagra – 12 tabletter med Sildenafil Actavis – hos Euroclinix 7. september.

Det krevde tredve sekunders utfylling av et skjema der man hovedsaklig svarer nei på at man har alvorlige sykdommer/komplikasjoner. (Og i vårt tilfelle en hvit løgn om alder – og altså ereksjonsproblemer). Så startet en animasjon av en nedtellingsklokke (alltid sju minutter) med beskjed om at «konsultasjonen» pågikk, før et bilde av en smørblid Dr. Stamatios Poupalos dukket opp med positiv beskjed om at vi kunne velge hvilke piller vi ville ha.

Dagen etterpå ble tablettene sendt fra Frisk Apotek og kunne hentes i post-i-butikk påfølgende morgen:

euroclinix-2

euroclinix1

 

frisk-apotek-1-webklart
Det tok mindre enn to døgn fra bestilling til henting av Filter Nyheters potenspiller, men resepten kostet nesten tre ganger så mye som medisinen.

 

– EuroClinix’ forretningsmodell er at du ber om å få et reseptpliktig legemiddel, og så «ordner de det». Den måten å drive apotek på, er forkastelig sett med norske øyne og deler av det kan umulig være lovlig innenfor EU. Da Norge i fjor innførte importforbudet var det primært for å komme den typen nettapotek til livs, så ser vi altså de inngår et samarbeid med Frisk Apotek fordi de opplevde at det norske markedet tørket ut. Slik har Hexpress Healthcare kunnet opprettholde store deler av sin omsetning i Norge, sier seksjonssjef Jørgen Huse ved avdeling for tilsyn i Legemiddelverket.

Ved å diagnostisere oss selv i nettløsningene har Filter Nyheter også enkelt fått aksept for å bestille blant annet p-piller, slankepiller, sovemedisin, røykeslutt-tabletter og potensmidler med maksimal mengde virkestoff. Det virker heller ikke som systemet har nevneverdige sperrer mot å bestille mye forskjellig på kort tid. På én time sist lørdag hadde vi på 121Doc påført oss selv sju ulike diagnoser, før nettstedet så ut til å nekte oss nummer åtte og en pakke hemoroidesalve.

konsultasjoner

Filter Nyheters undersøkelser har avdekket at en 38-åring fra Rogaland, som ikke vil uttale seg i denne saken, står bak en rekke nettsteder med såkalt affiliatemarkedsføring for Hexpress Healthcare. De norske nettstedene er fulle av reklame for reseptbelagte medisiner som peker til EuroClinix og 121Doc, i tillegg kryssrefererer nettstedene hverandre, for å komme høyt opp i norske googlesøk som «kjøpe potensmiddel på nett».

Noen av nettstedene heter: kjøpemedisiner.no, reseptpånett.no, altomcialis.no, altompotensmedisiner.no, alt-om-slanking.no, slankehjelperen.no, altomglucomannan.no, altomcialis.com, kosttilskudd-helsekost.com, potensmiddel.eu, potensmedisiner.com og slankemetoder.eu. Hexpress Healthcare har så langt ikke besvart spørsmål om markedsføringen.

markedsforing
Ett av de norske domenene som publiserer reklame for reseptbelagte medisiner som lenker til EuroClinix.

«Svært dårlig skjønn»

Før Legemiddelverket slo ned på deler av aktiviteten tidligere i år, solgte de norskspråklige nettstedene til Euroclinix og 121Doc også flere typer antibiotika basert på kundenes selvdiagnostisering. Det var en praksis svært langt fra myndighetens kamp mot overforbruk som gir antibiotikaresistente bakterier. I andre land har ikke Hexpress noen kvaler med hurtigekspedering av en rekke typer antibiotikatabletter, og de norskspråklige nettstedene reklamerer ennå for disse produktene selv om bestillingsknappen er borte.

Etter et uvarslet tilsyn hos Frisk Apotek i januar, fikk apotekeren beskjed om at «den praksis apoteket har i sitt samarbeid med Hexpress, er så full av avvik fra lovverket at det neppe er mulig å gjennomføre samarbeidet på en hensiktsmessig måte innenfor gjeldende lovgivning». Inspektørene mente også at apoteket hadde utvist «svært dårlig skjønn».

I dag har apoteket og Hexpress gjort justeringer i ordningen som norske myndigheter trolig må la passere. «Samarbeidet med Hexpress er nybrottsarbeid og da Legemiddelverket kom på uanmeldt inspeksjon var vi midt i en prosess med fortløpende kontakt med Hexpress og andre for å forme praksisen best mulig», skriver apoteker Troy Hammer til Legemiddelverket.

Ni måneder etter tilsynsbesøket ekspederer Frisk Apotek fortsatt en rekke resepter fra Dr. Poupalos hver dag. Hexpress skal i et møte med Frisk Apotek rundt avtaleinngåelsen ha opplyst at de har 10 000 pasienter i Norge.

– Vi er overrasket og skuffet over at Frisk apotek har fortsatt samarbeidet med EuroClinix og Hexpress Healthcare. Slik er apoteket delaktig  i eventuell uforsvarlig virskomhet, eller legitimerer i hvert fall denne løsningen, og bidrar til å holde liv i noe som flere EU-land forsøker å hindre. Vi hadde håpet at norske apotek kom til å holde seg for gode til å ha befatning med slike aktører, sier Huse i Legemiddelveket.

Seksjonssjefen legger ikke skjul på tilsynsmyndighetens frustrasjon.

– Apotekloven har ikke tatt høyde for alle mulige krumpspring apotekene kunne finne på i framtida. Hadde man sett noe sånt på 1990-tallet da loven ble til, ville nok lovgiverne tydeligere sørget for at dette ikke var tillatt, men ingen så vel for seg denne formen for apotektjenester ved norske apotek, sier Huse.

Han fester i liten grad lit til apotekets begrunnelser for løsningen.

– Siden vi per i dag ikke kan si at dette er ulovlig, gjenstår et fagetisk spørsmål: Skal man gjøre det lett for dem som vil ha enkel tilgang på reseptbelagte medikamenter? Jeg stiller et stort spørsmål ved etikken i dette samarbeidet. Jeg vet at apotekeren framstiller dette som positivt nybrottsarbeid i bransjen og nærmest som bra for folkehelsa, men jeg kjøper ikke det. Dette er snakk om en utenlandsk aktør som til de grader avviker fra det vi anser som god praksis, sier Huse.

«Hos EuroClinix kan du være sikker på at du benytter deg av en trygg og pålitelig helseklinikk på nett», heter det på nettstedet. Det er Legeforeningen sterkt uenig i.

– Jeg ser ikke på dette som en seriøs aktør. Dette er en forsøk på å omgå et fornuftig regelverk bare for å selge legemidler, ikke noe annet. Det er skuffende at et av apotekene, som normalt er kjent for ryddig omgang med legemidler, kaster alle prinsipper, sier Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Legen påpeker at medisinene EuroClinix og 121Doc tilbyr norske kunder har en rekke bivirkninger, og at selvdiagnostisering har en «betydelig feilprosent».

– Det er et godt helsevesens oppgave nettopp å stille diagnose, noe som også innebærer å finne ut om det er noe annet enn det pasienten tror. Det som oppfattes som banale plager kan være uttrykk for mer alvorlige underliggende sykdommer, for eksempel kan potensproblemer være et symptom på sukkersyke. Det pasienten tror er hemoroider kan vise seg å være rektumkreft – dette er en reell fare selv om det er en sjelden sykdom. Om man da har behandlet seg selv for hemoroider kan det ha oppstått flere sykdomsmanifestasjoner innen man faktisk kommer til lege, sier Brelin.

– Men er det så stor forskjell på at pasienten selv svarer på kontrollspørsmål og en vanlig konsultasjon?

– Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne. Den fysiske undersøkelsen, gjerne blodprøver, selve samtalen og en erfaren lege som har deg foran seg og danner seg et inntrykk – det er ikke sammenlignbart.

«For oss handler apotekdrift om å være til best mulig hjelp i helsemessige spørsmål, og i mindre grad om butikksalg av handelsvarer», heter det på hjemmesiden til Frisk Apotek. Bak apotekselskapet står den respekterte oppdrettsgründeren Jim Roger Nordly, best kjent for å ha blitt søkkrikk på medisiner mot lakselus med selskapet Europharma. Eieren sitter selv i styret i Europharma Apotek AS, men Nordly sier til Filter Nyheter at han ikke kjenner saken godt nok til å uttale seg, og henviser til styremedlem og Europharma-topp Paal Christian Krüger. Han har ikke besvart noen spørsmål.

Selve apoteket drives av farmasøyten Troy Hammer. Under tilsynsbesøket i januar uttalte Hammer, ifølge inspektørene, at han hadde vært usikker på lovligheten av nettkonsultasjoner og hadde foreslått for styret å spørre Apotekforeningen eller Legemiddelverket. Styret skal ha ment at han først burde spørre en ansatt i Europharma som tidligere har jobbet i Legemiddelverket.

Frisk Apotek i Stortingsgata er for tida under rehabilitering etter en vannlekkasje, men ekspederer resepter.
Frisk Apotek i Stortingsgata er for tida under rehabilitering etter en vannlekkasje, men ekspederer resepter.

 

– Flere leger jobber på skift

Den 15. juni skrev Hammer i et brev til Legemiddelverket at han (etter endringene) ikke så noen «juridiske, etiske eller medisinske temaer som gjør Hexpress uegnet som samarbeidspartner».

  Når det gjelder måten resepter forskrives på, foreslår jeg at du tar kontakt med Hexpress. Apoteket har fått en grundig gjennomgang av modellen, og den er blitt presentert overfor Legemiddelverket i et felles møte mellom apoteket, Hexpress og SLV. Hexpress har leger som jobber på skift som behandler konsultasjoner fortløpende. Disse blir i neste omgang godkjent av Dr. Poupalos innenfor hans arbeidstid som da signerer og utsteder en eventuell resept. Apoteket mottar så den fysiske resepten med budserivice/post, sier Hammer til Filter Nyheter.

– Det ser ut til at Poupalos har tilsvarende oppgaver for nettsteder i hele Europa. Er det troverdig at han personlig skriver ut resepter til hver enkelt kunde?

– Det er et spørsmål jeg ville bedt Hexpress om en forklaring på, sier Hammer. Han tilføyer senere i en epost at «Frisk Apotek kjenner bare til at Poupalos har ansvaret for forskrivningen av resepter til norske kunder».

– Men du må vel også ha en oppfatning av det?

– Vi finner ikke at det er noe rart i at han kan ha ansvaret for de reseptene som vi ser blir utstedt og ekspedert via oss, skriver Hammer.

På spørsmål om han vet hvilke leger som jobber på skift for Euroclinix/121Doc, svarer han at apoteket bare har kontakt med Dr. Poupalos.

– Legen som apoteket forholder seg til er legen som skriver ut og signerer på reseptene, da det er denne legen som har det endelige ansvaret for behandlingen, skriver Hammer.

Apotekeren opplyser at Hexpress har engasjert en norsk lege «for kvalitetssikring av spørreskjemaene, samt som generell rådgiver for deres praksis i Norge». Filter Nyheter har så langt ikke fått navnet på legen.

Hammer avviser at hele ordningen er en måte å omgå det norske importforbudet på for det utenlandske selskapet.

– Importforbud på legemidler var en lovendring for å få kontroll på og minimere privat import av falske legemidler. Men som en konsekvens av det generelle importforbudet, kunne ikke lenger Hexpress samarbeide med apotek i England, og søkte dermed samarbeid med apotek i Norge, sier Hammer.

– Forretningshemmeligheter

Hexpress Healthcare fikk mandag ettermiddag tilsendt en rekke spørsmål via sine norske advokater i advokatfirmaet Thommessen, etter avtale. Spørsmålene ble tirsdag også sendt direkte til Claudio Deidda, general manager ved Hexpress Ltd. Advokatene og Frisk Apotek ble onsdag ettermiddag også gjort kjent med Legemiddelverkets muntlige karakteristikker. Torsdag ettermiddag hadde Hexpress ennå ikke gitt noen kommentarer.

Reseptlegen besvarte eposten fra Filter Nyheter natt til torsdag:

«Thank you for your email.  I am afraid that this is commercially sensitive information that I am not in a position to reply to.

Yours

Dr S. Poupalos»

Legen som forskriver resepter til mange nordmenn er oppført som ansvarlig for Hexpress' nettapoteker også i en rekke andre land, her Tyskland.
Legen som forskriver resepter til mange nordmenn er oppført som ansvarlig for Hexpress’ nettapoteker også i en rekke andre land, her Tyskland.

Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun  100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her. 

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.