Forbundet mot rusgift (FMR), som er en del av rusfeltets samarbeidsorgan Actis og hvert år mottar offentlige tilskudd fra blant andre Helsedirektoratet, skapte tirsdag reaksjoner for et utspill i en diskusjon med meningsmotstandere på Facebook.

Der FMR selv hadde postet en lenke til en artikkel om hvordan et foster reagerer på eksponering for cannabis under svangerskapet (spoiler: ikke så bra), kom debatten i kommentarfeltet nedenfor til å handle mer generelt om liberalisering, avkriminalisering og legalisering.

Blant deltakerne var leder Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN), som blant annet karakteriserte et generelt forbud mot narkotika som «undertrykking» og skrev at rusbruk ikke kan «sammenliknes med å berøve eller ramme andres eiendom».

Forbundet mot rusgift viste på sin side til at stoffmisbruk gjerne påvirker familie og andre pårørende, men ble raskt beskyldt for å ikke bry seg spesielt mye om landets rusavhengige, som blant annet den vedtatte rusreformen tar sikte på å hjelpe.