Reklamegigant la skremselspropaganda om mobilstråling på 355 norske lystavler: «Her glapp det fullstendig»

Mandag dukket skjermplakatene opp på 355 lystavler55 ulike steder i hele Norge – blant annet på togstasjoner som Oslo S og på en rekke store kjøpesentre.

De utgjør en kampanje fra «Folkets strålevern», en aktivistgruppe som lenge har hevdet at stråling fra mobilmaster, wifi-nettverk og telefoner er svært helseskadelig, uten å ha noen vitenskapelig dekning for det.

Helt uriktige påstander om hjernekreft, sædkvalitet og adferdsvansker

En av plakatene skremmer med at «Det blir installert stadig flere trådløse nettverk i skoler og barnehager. Stadig flere barn blir hyperaktive og har problemer med å konsentrere seg. Det er tilstrekkelig dokumentert at det kan være en sammenheng mellom adferdsproblemer og bruk av trådløs teknologi».

På en annen av lysplakatene som tusenvis av nordmenn har passert denne uka, påstår organisasjonen blant annet at «Trådløse signaler fra mobilmaster går gjennom stål og betong for å nå deg» og at det er «tilstrekkelig dokumentert at stråling fra mobilmaster svekker immunforsvaret, påvirker nervesystemet og kan føre til utvikling av kreft». 

Gruppa bak kampanjen har ikke dekning for noen av påstandene fra plakatene i seriøs forskning, og flere av utsagnene gir ingen mening opp mot allment akseptert kunnskap om hvordan radiobølger fungerer. Det er aldri dokumentert noen tilfeller av at krefttilfeller hos mennesker skyldes mobilstråling.

  • Se intervju med lederen for «Folkets strålevern» lenger ned i artikkelen.

En plakat som er publisert av organisasjonen på nettet, men som trolig ble refusert fra lystavlene av reklameselskapet, påstår aktivistene under et bilde av en gravid kvinne med en bærbar pc at «det er oppdaget flere tilfeller» av mobilstråling som gjør uopprettelig skade på DNA-et til fosteret hos gravide som bruker mobiltelefon.  Heller ikke det finnes det dekning for i seriøs forskning.

(Folkehelseinstituttet opplyser til Filter Nyheter at det så sent som i 2017 ble publisert en vitenskapelig artikkel fra norske forskere som pekte i  motsatt retning av påstander «Folkets strålevern» tidligere har kommet med om dårligere språkutvikling hos barn etter «stråling» på fosterstadiet).

Stanser hele kampanjen etter kritikk

Tirsdag formiddag, noen timer etter at Filter Nyheter først tok kontakt, ble kampanjen da også stoppet av selskapet som driver de digitale reklameskjermene på konsesjon fra blant annet Bane NOR og kjøpesentere – den franske reklamegiganten JCDecaux.

Da hadde selskapet etter alt å dømme også fått et betydelig antall henvendelser fra misfornøyde forbipasserende som kjente igjen innholdet som skremselspropaganda.

– JCDecaux har selvsagt etablert et sett med rutiner for å kontrollere annonsørenes budskap før oppstart av kampanjer, men her glapp det dessverre fullstendig, skriver viseadministererende direktør Gisle Holst Roness i JCDecaux, i en epost til Filter Nyheter.

– Sett i etterkant er dette definitivt ikke en type kunde vi ønsker, og denne kampanjen burde vært stoppet før den kom på. Utendørsreklame skal gjerne engasjere, men vi ønsker ikke bruk av frykt som virkemiddel.

Oslo S. mandag. (Foto: Håkon Bogen)

– Tjener penger på desinformasjon

Forbrukertilsynet (tidl. Forbrukerombudet) fortalte tirsdag formiddag – før kampanjen ble trukket – at det på kort tid var kommet mange henvendelser fra publikum som misliker kampanjen.

Men denne typen lobbyisme fra interessegrupper er i utgangspunktet ikke regulert av Markedsføringsloven, siden det ikke er reklame for næringsvirksomhet.

– Slik vi vurderer det nå har Forbrukertilsynet ikke mulighet til å gripe inn overfor dette. Når det er sagt, har vi de siste dagene fått mange henvendelser fra forbrukere som reagerer. De mener det er svært uheldig med denne typen budskap i det offentlige rom som er med på undergrave tillitten til offentlig helsevesen og anerkjent vitenskapelig kunnskap, skriver Skjelbostad i en e-post.

Hun påpeker også «en viss sammenblandingsfare med Statens Strålevern»:

– Forbrukere kan fort tro at dette er offentlig informasjon på noe vis – og det er uheldig. I tillegg så kan jo de som selger synlighet på denne måten vurdere om denne type desinformasjon er noe man bør tjene penger på.

Hevder myndighetene skjuler informasjon

Daglig leder i Folkets Strålevern, Sissel Halmøy, sier til Filter Nyheter at gruppa hadde betalt for at plakatene skulle eksponeres helt fram til søndag og at hun fikk en god pris for usolgt reklameplass kort tid før kampanjen ble iverksatt.

Det store pengebeløpet som ligger bak reklamestuntet skal stamme fra en donasjon fra en kvinne som ønsker å være anonym.

Halmøy sier JCDecaux vurderte alle de seks plakatene som ligger på gruppas nettsider og stanset to av dem, men mente de øvrige fire var kurante.

De refuserte plakatene har teksten «tilstrekkelig dokumentert at stråling fra mobiltelefoner og trådløs teknologi kan skade arvestoffet», sammen med bilde av en gravid kvinne. På den andre plakaten står det «Det er mer og mer vanlig at barn får sin egen telefon. Mer og mer vanlig er det også at yngre mennesker utvikler kreft i hjernen. Det er tilstrekkelig dokumentert at det kan være sammenheng mellom hjernekreft og langvarig bruk av mobiltelefon», ledsaget av et bilde av en liten gutt med en mobiltelefon i hendene.

Halmøy hevder, slik hun har gjort mange ganger før, at det er vitenskapelig belegg for påstandene gruppa kommer med, at «myndighetene ikke opererer med nødvendige føre-var-anbefalinger når det gjelder stråling fra mobiltelefoner og trådløse nettverk», og at at annonsene dermed må regnes for å være en «opplysningskampanje».

– Er du ikke bekymret for å spre unødig frykt?

– Da stiller jeg spørsmålet tilbake til pressen: Hvem er det som sprer frykt? Det er ikke annet enn krig og epidemier i alle kanaler og folk som dør både her og der. Og på tobakkspakkene står det at tobakk dreper, hva med barn som leser det og vet at pappa røyker, svarer hun.

– At tobakk dreper er det bred vitenskapelig konsensus om?

– Men akkurat som med stråling viste tobakksindustrien hele tiden til enkeltstudier som viste noe annet enn at det var skadelig. Stråling er som tobakkssaken, bare at det kommer noen tiår senere, sier hun.

(Argumentet har blitt tilbakevist mange ganger av de seriøse forskningsmiljøene, som Folkehelseinstitituttet, som ikke mener noen av påstandene fra «Folkets strålevern» holder vann.)

– Hva legger dere i det når dere bruker begrepet «tilstrekkelig dokumentert»?

– Teller du opp alle studiene vi har vist til på våre nettsider, som er fagfellevurdert og publisert i anerkjente tidsskrifter, er det cirka 25 000. Så kan du si at dene ene har en svakhet her, den andre har en svakhet der. Men det ville likevel være rart om hele bunken var feil. Og så sier noen at de har en høyere bunke studier, som ikke påviser noen sammenheng mellom stråling og helseskade. Men det er jo de som faktisk viser noe som er interessante, mener Halmøy, som er opptatt av at folk «må tenke selv».

I virkeligheten finnes det ikke vitenskapelig dokumentasjon på at det er høy helserisiko forbundet med radiobølger fra mobiltelefoner eller annen teknologi de fleste av oss bruker hver dag.

Det er per i dag ikke påvist noen helseskader forårsaket av stråling fra mobiltelefoner, mobilmaster eller trådløse nettverk. Det finnes heller ikke noen vitenskapelig dokumentasjon på at det er stråling fra elektroniske dingser som er årsaken når mennesker tror ulike helseplager de opplever skyldes «el-overfølsomhet».

– Terskelen lavere for politikk

Nå skal JCDecaux gjennomgå rutinene for å sikre at noe lignende ikke skjer igjen, ifølge selskapet. Direktøren forklarer fadesen med at kampanjen «ble solgt siste virkedag før den skulle på luften».

– Budskap og bruk av virkemidler ble derfor ikke fanget opp av våre kontrollrutiner før mandag morgen. Terskelen for slik kontroll, eventuelt hva som skal gjennom en utvidet kontroll, er enda lavere på innhold som spiller på politikk og lignende. Når denne kampanjen gikk gjennom disse rutinene, forteller dette oss at vi må se på disse igjen, skriver Roness til Filter Nyheter, og fortsetter:

– Når det er sagt, så har vi i løpet av våre 20 år i Norge aldri hatt aktivist-kampanjer av denne typen. Vi er kommet til at det heller ikke er i hverken vår eller våre konsesjonsgiveres interesse at organisasjoner av denne typen får benytte våre mediebærere.

Filter Nyheter lyktes tirsdag ikke å få kommentarer fra Statens Strålevern – altså den ekte fagmyndigheten som aktivistene spiller på navnet til.

Lederen for Folkehelseinstituttet ekspertutvalg som i 2012 gjenomgikk tilgjengelig forskning uten å finne påviste helseeffekter, viser til rapporten fra den gang og grundig informasjon om ulike typer stråling som ligger ute hos Statens Strålevern.

Kortversjonen av fagfolkenes oppfatning: Det er ikke veldig sannsynlig at verken mobiltelefoner, trådløse nettverk, strømmålere, trådløse telefoner eller andre dingser som avgir svært lav stråling er livsfarlige for oss mennesker av den grunn.

Når myndigheter i flere land har gitt råd til folk som ønsker å være føre var – for eksempel om å bruke handsfree i stedet for å holde telefonen til øret – er det basert på at vi bare kan vite noe om mobiltelefonbruk i de 20-30 årene den har vært utbredt, ikke at myndighetene mener kreftfaren er stor.