– Dette er viktig for nasjonens sikkerhet, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til Filter Nyheter, og tilføyer senere:

– Dette er vi tjent med som nasjon.

Hun snakker om «Digitalt grenseforsvar» (DGF), planen som skal gi Forsvarets etterretningstjeneste lov til å sile ut informasjon fra all tele- og datatrafikk som går inn og ut av Norge. Hovedbegrunnelsene er terrorbekjempelse og bedre innsyn i cyberangrep. I praksis passerer trolig data fra alle norske internettbrukere gjennom disse fiberoptiske kablene, også kommunikasjon nordmenn imellom, fordi tjenestene er utenlandske eller bruker servere utenfor Norge. Ulike filtre og et eget «DGF-tilsyn» skal sammen med hemmelige rettskjennelser hindre masseovervåkning av norske borgere, foreslår utredningen fra Lysne II-utvalget.

Samtidig vil E-tjenesten kunne viderebringe informasjon til PST fra kabelaksessen. «DGF antas i vesentlig grad å styrke PSTs informasjonstilfang», heter det i rapporten. Den kan tidvis tolkes som at E-tjenesten skyver den sivile sikkerhetstjenesten foran seg – selv om PST ikke skal ha noen direkte befatning med det nye overvåkningssystemet.