– Ja, dette er et valg mellom pest og kolera. Hadde vi kunnet unngå det - hadde det ikke vært behov for det - så hadde vi heller ikke bedt om det, sier etterretningssjef Morten Haga Lunde til Filter Nyheter.

Han snakker om «Digitalt grenseforsvar» (DGF), forslaget om hvordan Etterretningstjenestens skal få direktetilgang til de fiberoptiske kablene som passerer Norges grenser.

– Det brukes en del begrep nå, som «masseovervåkning», som vi må ha et voksent forhold til. Selv Stasi i Øst-Tyskland, som ansatte titusenvis av mennesker, klarte ikke å overvåke hele befolkningen sin. Så kan man stille seg spørsmålet om en norsk E-tjeneste på rundt tusen mennesker kan drive masseovervåkning av hver enkelt beboer i dette landet, sier Haga Lunde.