Rettsaken mot 17 aktivister fra organisasjonen Extinction Rebellion (XR) foregår nå. Årsak: De nekter å godta bøter for blant annet å ikke etterkomme politiets pålegg om å flytte seg under tre ulike aksjoner. Vår sak fra januar om hva XR er:

Nå skal «klimarebellene» lage gateopprør i Norge

bit.ly