Et 24 sider langt manifest på tysk som utgis for å være fra gjerningsmannen i Hanau sirkulerer nå i høyreekstreme fora på nettet. Teksten begrunner vold med raselære og folkegrupper som skal utryddes, men inneholder også konspirasjonsteorier som peker på myndigheter/militæret.